lauantai 11. tammikuuta 2020

Henkinen kasvu ja Kehoäly


Kehoälyn harjoittelu tukee ihmisen henkistä kasvua ja vahvistaa elämän mielekkyyttä. Miksi näin on? Ihmisen ymmärryksen lisääntyminen vahvistaa mahdollisuutta kasvaa myös henkisesti. Kehoälyn harjoittelu lisää ymmärrystä kahteen suuntaan, sisään päin ja ulos päin. Henkinen kasvu kannattaa pitää mahdollisimman konkreettisena ja tukea sitä fyysisen maailman kautta, jolloin myös mielenterveys säilyy ja vahvistuu parhaalla mahdollisella tavalla. Selvennän asiaa esimerkin kautta.

Lapsi hahmottaa maailmaa sekä itsensä kautta, tutkimalla itseään, että suuntaamalla huomiotaan ulospäin, laajentamalla ymmärryksen reviiriään esim. tutkimalla maailmaa ja liikkumalla kodistaan pidempien etäisyyksien päähän. Sopivassa iässä lasta voisi tukea esim. ostamalla hänelle syntymäpäivälahjaksi ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa käsittelevän kirjan (tutkimusmatka ”sisäänpäin”, itseensä) sekä karttapallon (tutkimusmatka ulospäin, maailmalle). On hyvä rytmittää nämä kaksi asiaa samanaikaisesti, jotta henkinen kasvu suuntautuu yhtä aikaa tasapainoisesti molempiin suuntiin. Näiden lisäksi on toki sosiaaliseen ihmisyyteen liittyvät asiat, joiden ymmärtämiseen lapsi kasvaa vähitellen aikuisuutta kohti kulkiessaan.

Aikuiset miettivät sisäiseen suuntaan menevässä henkisen kasvun toiminnassa ”syntyjä syviä” ja matkustelevat ympäri maailmaa lisätäkseen ymmärrystä ympäröivästä maailmasta. Ihminen on antropomorfinen olento, jonka henkinen kasvu liittyy aina myös muihin ihmisiin, suoraan ja välillisesti. Fyysisen maailman ymmärtämisen lisäksi aikuinen pyrkii usein tietoisesti ymmärtämään muita ihmisiä (sosiopsykologinen kasvu) ja tutkimaan henkisiä asioita (uskonnollisuus ja filosofia yms.). Kehoälyn harjoittelijalle henkinen kasvu on näiden kolmen yhdistelmä.


Situaatio, positio ja opportunismi

Kehoälyn harjoittelussa henkinen kasvu on paremminkin ajattelua, asennoitumista ja toimintatapa, jonka avulla henkisen kasvun tarkoitusperiä voidaan saavuttaa. On oleellista, kuinka ajattelee ja toimii. Positiivinen asenne elämään kuuluu oleellisena asiana Kehoälyn harjoitteluun. On tärkeää pyrkiä havainnoimaan, mitä joku tietty ajatustapa saa meissä aikaan. Voimaannuttaako ja parantaako se, vai heikentääkö se meitä?

Ajatuksiaan ja uskomuksiaan on siis hyvä tiedostaa. Tässä kohdassa on hyvä kertoa, että Kehoälyn harjoittelun ansiosta, ennemmin tai myöhemmin, harjoittelija oivaltaa, että ihminen on pohjimmiltaan aina hyvä ja pyrkii toimimaan mielekkäälle tavalla. Ihminen ei siis ole perisyntinen, vaikka esim. joissakin negatiivisesti ajattelevissa kristinuskon suunnissa niin luullaan. Toinen Kehoälyn harjoittelijalle saapuva henkisesti erittäin korkeatasoinen oivallus on, että maailmassa ja ihmiselämässä on paljon iloa ja hyvyyttä, eikä elämä suinkaan ole ”kärsimystä”, kuten negatiivisesti ajattelevat ymmärtämättömyydessään väittävät.

Ihmisen elämään kuuluvat tunteet, joiden yhdistyminen meille tapahtuviin asioihin muodostavat jonkin asteista draamaa, niin hyvässä kuin haastavuudessaankin. Kutsun elämänkulkua tässä mielessä ”draaman kaareksi”. Lainaan erään filosofin lyhyen tekstin, jossa kerrotaan ajatuksiani: 

Kehoälyn terveysmenetelmän kehittäjä Tapio Sippoin näkee kolmen asian vaikuttavan inhimilliseen käyttäytymiseen. Tapion mukaan ihmiset ovat: 1) positionisteja, 2) situationisteja, 3) opportunisteja. Kullakin on elämässään draaman kaari, jota voi tarkastella mm. edellä mainitun kolmen ajatuksen valossa. Sosiokulttuurinen tausta vaikuttaa myös ihmisiin.
Opportunismilla Sippoin tarkoittaa, että ihminen tarttuu tilanteeseen - tai jättää tarttumatta - silloin kun tilaisuus tulee eteen.
Situationismilla Sippoin tarkoittaa sitä, että ihminen tekee erilaisia valintoja riippuen vallitsevista olosuhteista.
Positionismilla Sippoin tarkoittaa sitä, että ihminen katsoo maailmaa nykyisestä olotilastaan, arvioiden muuta suhteessa siihen, missä itse on. 
Kunkin yksilön draaman kaari muotoutuu näiden kolmen tekijän kautta.

Kyseinen filosofi ymmärtää ajatuksiani mainiosti. Kiitän häntä siitä. Kehoälyn harjoittelun ja siihen kiinteästi kuuluvan Terveysmeditaation avulla harjoituksia tekevä henkilö voi tutkia maailmaa monipuolisesti erilaisista tulokulmista, miettien omaa akuuttia, tulevaa tai mennyttä situaatiotaan ja positiotaan, sekä miettiä mitä missäkin tilanteessa olisi tapahtunut tai tapahtuisi, jos hän niihin tarttuisi tai olisi tarttunut tai ollut tarttumatta (opportunismi). Kun oivaltaa itseään tätä kautta, samaa konkreettista oivallusta voi sitten soveltaa myös muita ihmisiä ja maailmaa ymmärtääkseen. Sitä kutsutaan Kehoälyn harjoittelussa henkiseksi kasvuksi.

Kehoälyn harjoittelun avulla ja kautta ihminen kykenee tiedostamaan, kuinka hänen omien mielensä asioiden (tunteet, uskomukset, asenteet, arvot) ja hänen fyysinen kehonsa (fyysinen terveydentila, jumit jne.) välinen suhde on ja kuinka kehon ja mielen välistä kommunikaatiota voisi parhaalla tavalla lisätä ja pitää yllä. Tuo tietoisuus (Kehoäly) vahvistaa terveyttä ja poistaa tehokkaasti mm. stressiä. Terveysmeditaatio keskittyy fyysisen terveyden ja mielenterveyden vahvistamiseen. Työvälineisiin kuuluu runsaasti situaatioon, positioon ja opportunismiin liittyviä harjoitteita, joita löytyy esim. Terveysmeditaation harjoitus- ja tietokirjasta. Kirjaa voi lainata kirjastosta tai ostaa minulta.

Terveysmeditaatiosta on julkaistu suomenkielinen harjoituskirja, josta löydät runsaasti tietoa ja yli 140 sivua perusharjoituksia. Kirjan nimi on Terveysmeditaation harjoitus- ja tietokirja. Terveysmeditaatio on kiinteä osa Kehoälyn harjoittelua. Tälle kirjalle tueksi kannattaa hankkia kirjoittamani Kehoälyn salaisuudet -kirja (ISBN 978-952-67972-6-7), jonka avulla voit ymmärtää ja sisäistää lisää Kehoälyyn liittyviä asioita. Kun hallitset harjoitukset ja olet omaksunut Kehoälyyn ja Terveysmeditaatioon liittyvät harjoittelutavat, olet saavuttanut jotain hyvin arvokasta ja merkittävää.

Tapio Sippoin on kehittänyt Kehoälyn harjoittelun ja Terveysmeditaation. Kehoäly®, Terveysmeditaatio®, Body Intelligence® ja MindWellness® ovat Tapio Sippoinille rekisteröityjä tavaramerkkejä ja FreeFlow™, Body Integrity™ sekä Body IQ™ ovat Tapiolle vakiintuneita tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä on oikeus käyttää vain lisenssin omaavilla tahoilla.

Tässä bloggauksessa oleva valokuva on taiteilija Tuula Uusitalon maalauksesta, jonka hän maalasi ”henkisenä muotokuvana” Tapio Sippoinista. Maalaus on maalattu 1999. Taulun omistaa Tapio Sippoin. Fyysikko ja matemaatikko Tuula Uusitalo oli henkisistä asioista kiinnostunut filosofi ja taidemaalari, joka harjoitteli myös Kehoälyä.

perjantai 3. tammikuuta 2020

Kehoälyn harjoittelun ja itsehoidon etiikkaa - Kehoetiikan periaate

Suomalaisessa Kehoälyn itsehoidossa on tarkoitus viedä eteenpäin kehoa ja mieltä yhdistävää ajattelua ja bodymind-tietoisuutta, joka sopii erityisesti länsimaiselle ihmiselle. 

Kehoälyn harjoittelun tarkoituksena ei ole harrastaa urheilua, eikä myöskään tehdä ihmisestä liian laihaa, superlihaksikasta, tai jotain muuta todelliselle elämälle vierasta. Kehoälyn terveysmenetelmän tärkein ja oleellisin tarkoitus on tuottaa fyysistä terveyttä ja mielen tasapainoista jaksamista. 

 

Taustalla on ajatus, asenne ja uskomus siitä, että oma elämä ja terveys ovat tärkeitä. Se ilmenee kehoetiikan periaatteessa. Sen eteen on hyvä tehdä jotain järkevää, siis treenata Kehoälyn harjoituksia leppoisasti ja säännöllisesti ja siten saavuttaa monella tasolla pysyvää tasapainoa elämään.

 

Kehoetiikan periaate

  Halutaan kohdella ja kohdellaan kehoa eettisesti oikein. Harjoittelutapa tukee elämää, terveyttä ja elämänlaadun kokemusta parhaalla mahdollisella tavalla. Keholle annetaan myös riittävästi lepoa ja puhdasta hyvänlaatuista ravintoa.
Kehoälyn harjoittelun kehoetiikka ulottuu fyysisten harjoitusten ulkopuolelle elämänasenteessa ja elämänilon arvostamisessa. Mahdollisia itsetuhoisia asioita omassa elämässään on syytä osata havaita ja sen jälkeen luopua niistä ja korvata ne kehoeettisesti korkeilla ja arvokkailla elintavoilla.Huomaa, että Kehoälyn terveysmenetelmän Hitaan kiiruhtamisen periaatteen mukaisesti muutoksia kannattaa tehdä riittävän hitaasti. Tärkeämpää kuin kaiken korjaaminen kerralla on kulkeminen kehoeettisesti hyvään, terveeseen ja eheään suuntaan. Oma asenne on tärkeä työväline ja tuki tässä suunnassa pysymiseksi.

Kehoäly on aidompaa ja pysyvämpää hyvinvointia. Tiesitkö tämän?

Kehoäly®, Body Intelligence® = Good gain with tender gentle attitude. Kehoäly on työkykyä lisäävä ja stressiä vähentävä bodymind-menetelmä, joka lisää kehoälyä ainutlaatuisella tavalla. Kehoäly® sisältää lempeää itsehoitoa, elinvoiman aitoa tunnistamista ja siitä tietoiseksi tulemista, hermostoa vahvistavaa energiaharjoittelua, sekä monipuolista toimivaa terveysliikuntaa. Kehoälyn harjoittelun seurauksena on ainutlaatuisen vahva kehoälyn lisääntyminen. Kehoäly on myös työkyvyn säilyttämisen ja ylläpidonkannalta yksilön tärkein taito. Kehoälyn menetelmää kehitetään jatkuvasti, Creatio Aeterna -toimintatavan mukaisesti.

 

Kehoäly®, Terveysmeditaatio®, Body Intelligence® ja MindWellness® ovat Tapio Sippoinille rekisteröityjä tavaramerkkejä ja FreeFlow™, Body Integrity™ sekä Body IQ™ ovat Tapiolle vakiintuneita tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä on oikeus käyttää vain lisenssin omaavilla tahoilla.

keskiviikko 1. tammikuuta 2020

Contact information, ota yhteyttäTapio Sippoin
International:
Tapio Sippoin, creator and author of Body Intelligence® training (Kehoäly®) and Health meditation. 20 years experience.

Helsinki, Finland.
Email: tapio.sippoin @ gmail.com
+358 50 5328 528

Seminars, workshops and teaching available around Europe and Asia

Suomessa:
Tapio Sippoin, Kehoälyn harjoittelun ja Terveysmeditaation kehittäjä ja opettaja. Asiantuntemusta ja opetusta yli kahdenkymmenen vuoden kokemuksella.

Email: tapio.sippoin @ gmail.com
050 5328 528

Päätoimipaikka Helsinki. Seminaareja, workshoppeja ja koulutusta tarjolla ympäri Eurooppaa ja Aasiaa.