sunnuntai 5. kesäkuuta 2016

Yhdeksän tieteellistä faktaa saunomisesta


Ensimmäinen ja vanhin Saunaa koskeva tieteellinen tutkimus on vuodelta 1765. Tukholmalainen lääkäri Anton R. Martin kävi tutkimassa Viipurin läänin raja-alueella olevia saunoja. Tutkimustulokset olivat nykytiedon valossa melkoisen villejä ja vain tutkimuksessa mainituista kymmenestä havainnosta neljä pitää nykytiedon valossa paikkansa. Suomessakin on tehty ainakin viisitoista väitöskirjaa saunan terveysvaikutuksista eli ne tunnetaan melko hyvin. Saunan fysiologisista ja lääketieteellisistä vaikutuksista tehtyjä tutkimuksia on kuvattu yleisesti saatavissa olevissa julkaisuissa noin viitisensataa, enkä siksi käy niitä viitteinä tässä läpi.


Yhdeksän tieteellistä tosiasiaa saunaan ja saunomiseen liittyen


Yksi: Verenkiertoon oleellisia muutoksia saunomalla
Saunoessa merkittävimmät fysiologiset muutokset elimistössä tapahtuvat verenkierrossa. Huoneenlämmössä ihoon suuntautuu sydämen pumppaamasta vedestä noin 10 %. Mutta kuumassa iho lämmetessä hiussuonet laajenevat, jolloin ihon verisuonten kokonaisuustilavuus kasvaa. Saunoessa ihoon voi mennä jopa 70 % sydämen pumppaamasta verestä eli veri kiertää ihon kautta. Kylmään mentäessä tapahtuu päinvastoin.

Sydämen syketiheyden lisääntyminen on kompensaatio verisuoniston tilavuuden kasvulle. Jos verisuonten tilavuus kasvaisi eikä mitään muuta tapahtuisi, niin verenpaine laskisi niin paljon, ettemme tulisi toimeen. Pintaverisuonten laajeneminen näkyy ihon punotuksena. Kun mennään saunasta uimaan, ihon pintaverisuonet supistuvat ja verenpaine nousee nopeasti kohtalaisen paljon. Terve henkilö kestää yleensä hyvin tämän suuruisen verenpaineen nousun. Silloin jos on paha sydämen toiminnanvajaus, verenpaineen nousu voi olla vaarallinen ja aiheuttaa sydämen voiman pettämisen tai vaarallisia rytmihäiriöitä.

Suomessa kuitenkin kuollaan saunaan ja avantoon hyvin vähän verrattuna siihen, miten paljon näitä harrastetaan. Olen innokas ja aktiivinen saunoja ja vain kerran monikymmenvuotisen avanto- ja savusaunaharrastukseni aikana on mies kuollut laiturille. Hänkin oli erittäin ylipainoinen, kohta eläkkeelle siirtymässä ja omasi masentavan huonot elintavat. Lisäksi hän oli usein vihainen sekä suhtautui elämään yleensä skeptisesti, pessimistisesti ja yleensäkin melko negatiivisesti.


Kaksi: Hyvänolon tunne lisääntyy hormonien ansiosta
Saunomisen tuottama rentouttava vaikutus saattaa olla stressistä kärsivälle nykyihmiselle saunomisen tärkein terveyshyöty. Rentouttavan vaikutuksen fysiologiaan ja biologiaan ei ole täysin varmasti löydetty syitä. On kuitenkin löydetty kaksi erilaista selitystä, jotka eivät ole kuitenkaan ristiriidassa keskenään. Biokemiallinen selitys sanoo, että saunominen aiheuttaa aivoissa hyvää oloa tuottavan endorfiinihormonin tuotannon lisääntymistä. Osassa tutkimuksia ilmiö on havaittu, osassa taas ei. Tutkimustulokset eivät ole kuitenkaan kovin luotettavat, koska endorfiinit syntyvät ja vaikuttavat aivoissa, joista sitä ei voi mitata ja verestä tutkimiseen liittyy hyvin paljon virhelähteitä. Eräs psykologinen selitys menee niin, että psykoanalyytikot uskovat, että saunan lämmin, rauhallinen ilmapiiri, savusaunassa lisäksi hämärä ja hyvänhajuinen tunnelma, aiheuttaa jonkinlaisen paluun lapsuuteen ja jopa äidin kohtuun ja sitä kautta tuottaa hyvänolon tunteen.

Näennäisesti biokemiallinen ja psykologinen teoria ovat keskenään ristiriitaisia, mutta eivät välttämättä käytännössä, sillä jos endorfiineja on kehossa riittävästi, niiden aiheuttama hyvänolon tunne voi johtaa mielen palaamaan vähintäänkin piilotajuisesti lapsuuden miellyttäviin, stressiä poistaviin, rentouttaviin ja turvallisuuden tunnetta luoviin kokemuksiin.


Kolme: Tolkullinen saunominen on sydämelle terveellistä
Sydäninfarktit eivät lisäänny saunottaessa. Sydäninfarktihan on äkillisestä hapenpuutteesta johtuva kuolio sydänlihaksessa. Sauna on yleensä kuumin paikka, mihin ihminen menee vapaaehtoisesti. Tämä aiheuttaa erityisesti saunaa tuntemattomille ulkomaalaisille epäilyjä ja ennakkoasenteen saunaan suhtautumiseen. Esimerkkinä englantilainen sotilaslääkäri, joka esitti aikoinaan hyvin arvovaltaisissa lääketieteellisessä julkaisussa kysymyksen saunan vaarallisuudesta. Kun Suomi oli silloin johtavassa asemassa sydäninfarkti-kuolleisuudessa ja kun Suomessa myös saunottiin eniten, hän teki siitä epätieteellisen virhepäätelmän tyyliin, että kun saunassa hikoillaan, niin veri tulee sakeaksi ja saattaa johtaa infarktiin.

Moinen hömppäartikkeli arvostetussa lääketieteellisessä lehdessä aiheutti sen, että suomalaiset tutkijat lähtivät hyvin nopeasti tutkimaan asiaa. Tehtiin muutamia hyvin huolellisia saunakuolemiin liittyviä tutkimuksia ja niissä kaikissa tultiin johtopäätökseen, että saunominen ei lisää infarktista johtuvia kuolemantapauksia.


Neljä: Alkoholin käyttö saunoessa on aina epäterveellistä
Humalainen ei kerta kaikkiaan sovi saunaan ja juoppo pilaa myös muiden saunakokemuksen. Saunaan kuolleet ovat olleet yleensä vahvassa humalatilassa, jopa puolet joissakin tutkimuksissa. Humalatila voi aiheuttaa liukastumisia saunassa tai jos on piilevä sydänvika, alkoholin vaikutuksen alaisena ei aina muista kantaa siitä huolta, vaan saunoo liian kovasti, jolloin voi tulla rytmihäiriö. Tai humalainen voi nukahtaa saunaan ja kuivua. Tieteen tulos sanoo, että saunaan ei pidä mennä humalassa. Tämä tieteenllisen tutkimuksen pätevä tulos ei ole moraalinen, vaan kännisaunomisessa on selkeästi lääketieteellisin tutkimuksin osoitettu vaara.


Viisi: Löyly sopii hyvin raskaana oleville
Suomalainen konsensus on, että raskaudenaikaiseen saunomiseen ei liity vaaroja. Se keskushermostohäiriö, jota edellä mainituissa tutkimuksessa kuvattiin, on Suomessa harvinainen ja Suomessa kuitenkin lähes kaikki raskaana olevat naiset saunovat ja ovat saunoneet koko ajan. Raskauteen liittyviä hurjia vääriä uskomuksia viljellään aina väliin ulkomailla. Esimerkiksi sauna kuumuus on aiheuttanut ulkomailla epäilyksiä. 1970-luvulla esitettiin kysymys, aiheuttaako sauna kehityshäiriöitä. Absurdina ajatuksena esitettiin jopa vakavan ja harvinaisen kehitysvaurion riskin, jossa lapset syntyvät ilman aivoja, lisääntyvän saunoessa. Uskomus todettiin vääräksi ja kohtuullinen saunominen terveelliseksi myös raskaana oleville.

Kuusi: Astma ja reuma yleensä helpottuu saunomalla
Sauna helpottaa astmaatikkojen tilannetta laajentamalla keuhkoputkia, mutta koivuallergikkojen ei ehkä kannattaisi käyttää koivuvastaa. Reumapotilailta saadun kokemuksen mukaan, kivut voivat vähentyä saunailtana, mutta seuraavana päivänä ne voivat jopa lisääntyä. Saunan aikana ja sen jälkeenkin runsas veden juominen todennäköisesti auttaa reumaatikkojen seuraavan päivän oloa. Estääkö sauna myös flunssan syntyä? On olemassa yksi tieteellinen tutkimustulos Itävallasta, jossa sauna vähentäisi flunssaa jopa 30%. Tutkimuksessa on kuitenkin heikkouksia. Eikä ole tiedossa biokemiallista mekanismia, mistä tulos johtuisi. Myöskään muita tutkimustuloksia ei ole asiasta.


Seitsemän: Verenpaine alenee
Tutkimusten mukaan saunoessa sydämen verivirtausvastus pienenee ja sydämen pumppausteho paranee, verenpaine alenee ja sydämen koko pienenee. Olo helpottuu eli sydän oli paremmassa kunnossa. Viimeaikaisista tutkimuksista mielenkiintoisimpia ovat Etelä-Japanissa tehdyt saunaa ja sydäntä koskevia laajoja tutkimuksia sydämen vajaatoiminnasta kärsivillä potilailla Johtopäätöksenä voisi esittää että, sauna rasittaa verenkiertoelimiä yhtä paljon kuin reipas kävely. Jos sydänpotilas pystyy hengästymättä kävelemään, niin hän pystyy myös saunomaan turvallisesti.

Kahdeksan: Hormonit ja saunominen
Saunominen aiheuttaa terveiden henkilöiden hormonien eritykseen lyhytaikaisia muutoksia, joiden tarkoituksena on säilyttää elimistön tasapaino. Muutoksista osa on samankaltaisia kuin stressitilanteissa, mutta osa on saunomiselle erityisesti tyypillisiä. Esimerkiksi kasvuhormonin ja prolaktiinin pitoisuudet suurenevat verenkierrossa. Verenkierron hormonipitoisuuksien muutokset palautuvat lähtötasolle yleensä parissa tunnissa saunomisen jälkeen.

Vertailevia tutkimuksia erilaisten saunomistapojen vaikutuksista sekä terveillä että sairailla on kohtuullisen vähän. Mikä on eri hormonien mahdollinen yhteys saunomiseen usein liittyvään rentoutumiseen ja hyvinvoinnin tunteeseen? Se on toistaiseksi jäänyt tiedemiehille epäselväksi. Yhtenä mahdollisena on pidetty välittäjäainetta, jolla on todettu olevan ilman saunomista yhteyttä stressin ja ahdistuneisuuden vähenemiseen, kipukynnyksen suurenemiseen sekä kasvun ja kudosparanemisen edistämiseen. Yleistäen voidaan kuitenkin todeta, että saunomisella on todennäköisesti yleensä hyviä vaikutuksia hormonaaliseen terveyteen.


Yhdeksän: Lääkkeet ja saunominen
Samanaikainen saunominen ja lääkkeiden käyttö voi teoreettisesti aiheuttaa ongelmia, koska saunominen kiihdyttää verenkiertoa ja toisaalta hikoilu vaikuttaa elimistön nestetasapainoon. Näiden ilmiöiden takia lääkkeiden imeytyminen, jakautuminen elimistön eri osiin, aineenvaihdunta ja erittyminen voi muuttua saunoessa ja siten lääkkeiden vaikutus elimistössä voi muuttua. Saunomisen vaikutuksista lääkkeiden tehoon on vähän tutkimuksia ja niistä suurin osa on tehty terveillä vapaaehtoisilla.

Yleisimmin saunoessa käytettyjä lääkkeitä ovat erilaiset sydämen ja verenkiertoelimistön sairauksien lääkkeet. Kohtuullinen saunominen ei yleensä kuormita liikaa verenkiertoelimistöä. Beetasalpaajat vähentävät sydämen sykettä sekä levossa että fyysisessä kuormituksessa ja myös saunoessa. Ne laskevat verenpainetta erityisesti saunomisen jälkeen, mikä voi joskus johtaa huimaukseen. Tällöin voi olla on aiheellista välttää beetasalpaajien käyttöä muutamaan tuntiin ennen saunomista. Monet suomalaiset sydänpotilaat ovat todenneet saunomisen "nitronkaltaisen" vaikutuksen. Tämä mahdollisesti siksi, että saunan lämpö laajentaa verisuonia, ja siksi nitrolääkitystä ei yleensä tarvitse ottaakaan ennen saunaa.

Yleensä lääkelaastari kannattaa ottaa pois ennen saunomista sen irtoamisriskin vuoksi, koska sen pysyminen iholla voi vaikeutua hikoilun, suihkun tai uimisen takia. Raskauden ehkäisyyn käytettävät laastarimuotoiset hormonivalmisteet vapauttavat vaikuttavaa lääkeainetta hitaasti, joten saunominen ei sitä häiritse. Toisaalta vaihdevuosioireisiin käytettävissä laastareissa estrogeenin terapeuttinen vaikutusalue on laaja, joten laastarin pitäminen paikallaan myös saunoessa on turvallista.

sunnuntai 24. huhtikuuta 2016

Kehoälyn ohjaajien koulutus Helsingissä ja Vantaalla

Syyskuussa 2016 alkaa Vantaalla ja Helsingissä uusi Kehoälyn ohjaajien koulutus. Järjestäjänä toimii Vantaan aikuisopisto. Ilmoittautuminen on jo käynnissä. Ensimmäinen seminaari on 24.-25.9.2016. Tässä lyhyt luento siitä mitä on Kehoälyn harjoittelu.Katso aluksi seitsemän videoluentoa, jos et vielä tunne Kehoälyä. Kehoälyn oppiminen ja koulutus tapahtuu Lempeän harjoittelun toimintatavan mukaisesti.

Tämä Kehoälyn ohjaajien koulutus kestää kolme vuotta. Koulutuksessa opiskellaan ja graduoidaan Kehoälyn ohjaajien tasot 1.-5. Esim. noviisiohjaaja (punainen, cardinal), sekä ohjaajatasot oranssi (2. taso) ja keltainen (3. taso).

Koulutuksen vastuuopettajana toimii kehoeetikko ja Kehoälyn Mestari Tapio Sippoin. Koulutuksen järjestää Vantaan aikuisopisto.

Pääsyvaatimukset ovat selkeät ja ohjaajakoulutus on periaatteessa avoin lähes kaikille. Pääsyvaatimuksia ovat riittävä henkinen ja aikuiskypsyys, kyky itsenäiseen harjoitteluun ja opiskeluun, itsekasvatuksellinen hyvänlaatuinen sisukkuus ja pitkäjänteisyys, sekä halu omaksua kehoeettiset elämäntavat. 

Saattaa toki olla Kehoälyn ohjaajaopiskelijalle hyödyksi, jos hän on esim. lääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, joogan opettaja, personal trainer, urheiluvalmentaja, liikunnanohjaaja tai jonkin muun terveyteen, hyvinvointiin tai liikuntaan liittyvän taidon osaaja, mutta tähän ohjaajakoulutukseen pääsemiseksi ei vaadita mitään erityisiä etukäteistaitoja, eikä niitä tarvita, sillä kaikki Kehoälyn kannalta oleelliset asiat opetetaan koulutuksen aikana.

Jos hakijalla on Jäätynyt ruusu, todennäköisesti joku muu Tapion pitämä koulutus tai yksityisvalmennus on sopivampi paikka oppia Kehoälyn harjoittelua.

Koulutus kestää kolme vuotta. Se sisältää yhdeksän viikonlopun seminaaria vuodessa, sekä henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat Kehoälyn ohjaajan oikeudet ja lisenssin, joka uusitaan muutaman vuoden välein. Kaikki Kehoälyn ohjaajana toimivat pitävät tietotaitoaan aktiivisesti yllä ja päivittävät osaamistaan säännöllisesti. 

Koulutuksen hinta on 2650 euroa tai kolmessa osassa 990 euroa per vuosi.

Miksi Kehoälyn ohjaajaksi on mahdotonta oppia pikakurssilla? Siihen vastaa hyvin tämä Kehoälyn salaisuudet -kirjasta lainattu teksti: 

Kaikki todellinen oppiminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Jos haluaa todella oppia Kehoälyä, vaatii se tietoista vapaaehtoista sitoutumista aktiiviseen, nöyrään ja pitkäjänteiseen itsenäiseen Kehoälyn harjoitteluun ja Kehoälyä osaavan ohjaajan opissa olemiseen. Päivittäinen toisto ja tutkiskelu ovat Kehoälyn oppimisen ja omaksumisen tärkeimmät asiat. Kehoälyn salaisuuksien tunteminen ja jopa ulkoa opiskelu helpottaa ja nopeuttaa tuota vapaaehtoisesti ja aktiivisesti tehdyn Kehoälyn harjoittelun kautta saavutettavaa Kehoälyn kokemuksellisen ymmärryksen kehittymistä. Tässä mielessä Kehoälyn oppiminen on vahvaa henkistä ja aikuiskypsyyttä, sekä sisäistä nöyryyttä vaativa pitkällinen prosessi. Tuon Kehoälyn oppimisen henkistä ja aikuiskypsyyttä vaativan luonteensa vuoksi on suorastaan koomista haaveilla oppivansa Kehoälyn Mestariksi pikavauhdilla, sillä kyse on niin hienosta asiasta, että sen oppiminenkin ottaa aikaa.

Ilmoittautuminen: Ota yhteyttä Tapio Sippoiniin, jos haluat oppia Kehoälyn ohjaajaksi.
kehoeetikko ät gmail.com tai 050 5328 528

Kehoälyn ohjaajien koulutuksen seminaarien aikataulu: 
 
24.-25.9. 2016 LA-SU
22.-23.10. 2016 LA-SU
5.-6.11. 2016 LA-SU
19.-20.11. 2016 LA-SU
 
14.-15.1. 2017 LA-SU
11.-12.2. 2017 LA-SU 
11.-12.3. 2017 LA-SU 
8.-9.4. 2017 LA-SU
20.-21.5. 2017 LA-SU
 
26.-27.8. 2017 LA-SU 
9.-10.9. 2017 LA-SU 
4.-5.11. 2017 LA-SU 
2.-3.12. 2017 LA-SU

Tapion kotisivut: TYKY ja TYHY koulutukset (sippoin.fi)

torstai 31. maaliskuuta 2016

Alkoholi ja Kehoäly® harjoittelu


Laitan yhden tabun nyt "selkä seinää vasten".

Sorting Hat, Lajitteluhattu


Aidosti raitis vai päihteiden käyttäjä? Raittius on yksi tärkeimmistä keinoista säilyttää kehoäly kunnossa. Edelleen aika harva kuitenkaan uskaltaa tunnustautua aidosti raittiiksi. No, tunnustan, olen raitis ja onnellinen siitä. Kehoälyni on hyvässä kunnossa ja treeni kulkee. Mutta miksi olen raitis?


Jokaisen ihmisen keho reagoi alkoholiin, ja jos sinulle on kykyä tulkita kehosi viestit, tajuat heti, että jotakin negatiivista on tapahtumassa kehossasi, kun sinne pääsee alkoholia. Kehoälysi kertoo selvästi, että alkoholi on myrkky.

Terminologiaa:
 Absolutisti = tyyppi joka haluaisi paeta todellisuutta alkoholin avulla, mutta ei uskalla.
 Aidosti raitis = mukava ihminen, joka on kohtuullisen sinut itsensä ja maailman kanssa. Ei käytä alkoholia, koska hänellä ei ole mitään järjellistä eikä tunnetason syytä siihen. 


Tässä bloggauksessa kirjoitan nyt vain alkoholista. Toki huumeet ovat myös huonosta, esim se "pehmonarkkareiden" suosima pilvi, joka heikentää muistia ja älykkyyttä, sekä aiheuttaa liian vahvasti kasvanutta riskiä sairastua masennukseen. Alkoholi on liuotinaine. Harva joisi vapaaehtoisesti bensaa tai tinneriä. Moni kuitenkin juo mielellään alkoholia... Aineet ovat keskenään hyvin samantapaisia rasvan liuottamisen suhteen.Alkoholi myös lihottaa. Alkoholissa on 7 kaloria grammaa kohti! Ja niin kauan kuin kehossa on alkoholia, keho ei polta rasvaa vaan alkoholia, joten krapulassa urheilu ei ole ainoastaan vaaraksi sydämelle, vaan myös rasvanpoltto on silloin seis. Jos keski-ikä alkaa kolkutella tämä totuuskin alkaa yleensä näkyä kehossa. Myös maksaa kannattaa ajatella silloin tällöin. Siitä on oma Urheilijan maksa kuntoon bloggaus.


Iiro Rantala kirjassaan Nyt sen voi jo kertoa kirjoittaa: "Kun vuonna 2004 aloin tutkia kaloritaulukoita, meinasin lentää perseelleni tajutessani, kuinka paljon kaloreita viinassa on. Ei sellaista fakiiria löydykään, joka pystyisi tissuttelemaan ja hallitsemaan painoaan samalla. Muistan lukeneeni eri lehdistä noin miljoona erilaista painonhallintavinkkiä, mutta harvoin kukaan sanoo, että viina pois kokonaan."

Tuleeko minusta siis läskipää, jos juon alkoholia? Tuskin. Syynä aivot eli pään sisällä oleva klöntti rasvan ympäröimiä hermosoluja. Rasvaa on helppo liuottaa, esim tinnerillä ja bensalla...


Mitä enemmän alkoholia juot, sitä tyhmemmäksi muutut, väittävät tissuttelun ystävät mitä tahansa. Kirjoitan tämän selvästi esiin, koska olen lopen kyllästynyt lukemaan milloin minkäkin terveysgurun ja lääkäritietäjän blogista, kuinka pieni lasi punaviiniä on ihmiselle hyväksi. Huh huh mitä roskaa! Jos tyyppi ei osaa rentoutua ilman alkoholia, se ei tarkoita, että alkoholi on hyväksi, vaan selvästi sitä, että tyypin pitäisi opetella rentoutumaan. Rentoutumisen eri muotoja voi oppia erinomaisen helposti Kehoälyn harjoituksissa.


Vapaaehtoisestikin kehon sisälle suun kautta tungettu alkoholi on täysin vieras aine terveelle ja tasapainoiselle keholle. Kehoeetikko, kehoetiikassa edistynyt henkilö, on aidosti raitis. Järjenjuoksun ja terveyden heikentämisen lisäksi alkoholi heikentää kehoälyä, eli alkoholia juovan henkilön kyky aistia ja tiedostaa kehonsa tarpeet heikkenee oleellisesti.VAROITUS! Näin lopuksi...
Kehoäly® harjoittelun konkarit ovat yleensä aidosti raittiita. Heidän itsetunto on lähes aina eheämpi kuin holisteilla ja kehoäly toimii paremmin kuin "tavallisilla" ihmisillä. Raittiudella on siis seurauksensa.

Kehoäly®, Body Intelligence® = Good gain with tender gentle attitude. Kehoäly on työkykyä lisäävä ja stressiä vähentävä bodymind-menetelmä, joka lisää kehoälyä ainutlaatuisella tavalla. Kehoäly® sisältää lempeää itsehoitoa, elinvoiman aitoa tunnistamista ja siitä tietoiseksi tulemista, hermostoa vahvistavaa energiaharjoittelua, sekä monipuolista toimivaa terveysliikuntaa. Kehoälyn harjoittelun seurauksena on ainutlaatuisen vahva kehoälyn lisääntyminen. Kehoäly on myös työkyvyn säilyttämisen ja ylläpidonkannalta yksilön tärkein taito. Kehoälyn menetelmää kehitetään jatkuvasti, Creatio Aeterna -toimintatavan mukaisesti.

 

sunnuntai 28. helmikuuta 2016

Urheilijan maksa kuntoon


Kehoälyä harjoittelevan viisaan urheilijan kannattaa huoltaa myös maksaansa.

Maksan ongelmat ovat nyt ajankohtaisempia kuin koskaan aikaisemmin. Tämä asia koskee ensisijaisesti tavallista suomalaista sohvaperunaa, mutta kyllä maksan huoltamisen tarve ulottuu Kehoälyn harjoittelijoihin ja urheilijoihin asti. ”Maksan hoito on tärkeämpää kuin kaikki muu terveydenhoito yhteensä”, totesi kuuluisa ja arvostettu sveitsiläinen fytoterapeutti, ravitsemusterapeutti ja kirjailija Alfred Vogel aikoinaan, eikä hän paljoa siinä erehtynyt. Tietysti hän hiukan liioitteli, koska siihen aikaan ei vielä tiedetty eikä ymmärretty Kehoäly niin kuin nykyään.

Myös kiinalaiseesa lääketieteessä arvostetaan maksaa ja sen huoltamista. Vaatimattomaan yli 3000 vuoden empiriaan pohjautuva kiinalainen lääketiede on samaa mieltä maksan suuresta merkityksestä, sillä siellä todetaan, että ”maksa on kehon keisari”.

Urheilijoiden ravintovalmennus kuntoon

Moni hyvää valmennusta saanut urheilija on varmasti kuullut suoliston vaikutuksista hyvinvointiin. Ehkä valmentaja on kertonut, että monet viljat aiheuttavat piilevää tulehdusta eli inflammaatiota. Tuskin hyvin valmennettu urheiluja on myöskään välttynyt tiedolta ravinnon ja aivojen välisistä yhteyksistä ja kilpirauhasen vajaatoiminnan yleisyydestä.

Tavallisen kansan parissa keskustelu on hieman laveampaa. Sydän- ja verisuonitaudit ja kolesterolit dominoivat monin paikoin edelleen terveyskeskusteluja, ja esillä ovat myös luusto ja osteoporoosi, nivelvaivat, kakkostyypin diabetes, metabolinen oireyhtymä, masennus ja syöpä sekä ikuisena ongelmana ylipaino.

Mutta oletko kuullut puhuttavan maksan terveydestä? Maksan toiminta liittyy kaikkiin äsken mainittuihin tilanteisiin ja moneen muuhun. Alkaako kuumotttaa? Sekä urheilijan että tavallisen "mattimeikäläisen" kannattaa ottaa selvää maksan toiminnasta, laaja-alaisista vaikutuksista, sekä maksan hyvinvoinnin ylläpidosta. Jostakin olisi hyvä löytää myös jokamiehen puhdistuskuuri maksan hoitoon ja löytää käytännöllinen ruokalista ruokaohjeineen.

Tue maksaasi niin se tukee sinua

Maksan hyvinvointi kaipaa erityistä huomiota. Nykyiset tavallisimmat ruokatottumukset sekä elintavat ovat usein aika pielessä, tai pahimmillaan aivan päin virveliä. Urheilijan helpotus on tietysti asian osaavan valmentajan antamat ravinto-ohjeet, mutta edes kaikilla urheilijoilla ei ole moiseen kykenevää valmentajaa. Elinvoiman lähde maksa on hukkumassa rasvaan, stressiin ja kemikaaleihin. 

Ei ole mikään yllätys tai suuri salaisuus, että suurin osa suomalaisista elää elämäänsä vailla kunnollista Kehoälyä, rasittavana seuralaisena selittämätön väsymys, ylipaino, aivosumu, yliherkkä suolisto, kakkostyypin diabetes tai metabolinen oireyhtymä. Elämä saattaa sujua sisukkuuden ja lääkkeiden avulla, mutta tosiasiassa tarvitaan muutosta. Muutoksen keskeisimpiä kohteita ovat säännöllisen Kehoälyn harjoittelun aloittaminen ja tietoinen maksan terveyden kohentaminen. Maksan on oltava vahva, jotta ihminen on elinvoimainen ja voi hyvin, sillä niin mielen kuin kehon toiminnoissa, etenkin erityisesti sisäelimiä ajatellen, monen vaivan ja ongelman takana on tavalla tai toisella myös maksa ja sen huono tila.

Ylipainosta ja aineenvaihduntaan liittyvistä sairauksista on tullut osa suhteellisen normaalia elämää. Ne liittyvät elämäntapoihin, mutta niiden yleistyminen ei ole synnyttänyt muutosaaltoa. Nykyään jopa urheilua harjoittelevilla saattaa olla ylipainoa, eikä valmentaja ole milläänsäkään tilanteesta. On hyvin inhimillistä ja turhan tavallista, että muutos syntyy vasta pakon edessä. 

Joskus Kehoälyn harjoittelua on syytä tukea muilla järkevillä toimilla

Kun fiksu ihminen korjaa tilanteen ja aloittaa säännöllisen Kehoälyn harjoittelun, kannattaa samalla kiinnittää huomiota myös maksaan ja sen hyvinvointiin. Maksan rasvoittuminen ja muut maksaongelmat ovat osa elintapojen pakkoremonttia, sillä elimistössä maksa vaikuttaa kaikkeen. Yli neljäsosalla (n.27%) suomalaisista on rasvamaksa ja oikeastaan ihan jokaisen maksasta löytyy ympäristömyrkkyjä, joten tämän elintärkeän elimen hyvinvoinnista huolehtiminen antaa aiheen elämäntapojen vahvaan muutokseen.

Maksa on kehon suurin rauhanen, aineenvaihdunnan keskuspaikka ja toiminnoiltaan laaja-alaisin elin. Väsymys valtaa kehon ja mielen, jos maksa heikkenee. Maksan terveys ja toimintateho vaikuttavat immuniteettiin, verensokeri- ja rasvatasapainoon, ruoansulatukseen, lihasvoimaan ja aivotoimintaan. Kaikki veri kiertää jatkuvasti maksaan puhdistumaan ja terveet maksasolut poistavat aineenvaihdunnassa syntyviä jätteitä, mikrobeja ja ympäristön haitallisia aineita. Maksan ylikuormitus ja vaillinainen verenpuhdistus ovat monen sairauden ja selittämättömän väsymyksen, voimattomuuden ja pahanolon, jopa masennuksen taustalla. Tämä koskee myös urheilijoita.

Urheilija, funtsi maksaasi!

Harva urheilijakaan tulee ajatelleeksi omaa maksaansa, mutta saatat kuulua siihen neljännekseen suomalaisista, jolla on rasvamaksa. Maksavauriot yhdistetään alkoholismiin, mutta maksan ylirasitus ja sairaudet ovat hiipien lisääntyneet yleiseksi ongelmaksi. Rankka harjoittelu saattaa ylirasittaa maksaa. Samoin monet urheilussa käytetyt lisäravinteet ja etenkin fruktoosia tai glukoosifruktoosisiirappia sisältävät urheilujuomat.

Juomien valinta kannattaa

Monet tällaiset urheilujuomat rasittavat maksaa pahasti, vaikka asiasta ei paljoa haluta tietysti puhua, koska taustalla ovat suuret myyntivolyymit ja siten silkka raha. Maksan voinnin kannalta glukoosi ja fruktoosi ovat pahempia kuin tärkkelys. Rajua painonpudotusta harrastettavissa lajeissa on syytä tietää, että vähärasvainen runsaasti hiilihydraattia sisältävä dieetti sekä liian suuri proteiinin saanti molemmat rasittavat maksaa merkittävästi. Myös ympäristön kemikaalit ja stressi lisäävät kuormitusta ja normaalitilanteeksi muodostunut noidankehä on valmis. Aspartaami voidaan laskea tällaiseksi kovin haitalliseksi kemikaaliksi myös. Kannattaakin suosia luomuruokaa ja -juomia, jo ihan varmuuden vuoksi. Niin älykäs ihminen toimii.

Huipputulokset ja maksa rakastavat raittiutta

Maksa on urheilijan kannalta merkittävä sisäelin ja kehon tärkeä keskus, joka joutuu jo tämän päivän normaalissakin maailmassa koville, puhumattakaan vahvoista urheilusuorituksista, jotka väkisinkin rasittavat maksaa. Raittiudella on myös urheilijan kannalta suuri merkitys, sillä sen lisäksi, että alkoholi on hermostomyrkky, joka tuhoaa monia urheiluharjoituksen hermotukseen vaikuttavia tuloksia, rasittaa se myös maksaa ja hidastaa sitäkin kautta oleellisesti esim. palautumista. 

Myös omaa painoa ja mahan ulkoista olemusta kannattaa kohtuudella seurata. Vyötärölihavuus aiheuttaa alkoholia yleisemmin rasvamaksan, ja maksakirroosi kehittyy ylipainoisille ilman alkoholiakin. 

Hyvä kirja antaa avun

Ystäväni ja oman alansa timantinkova huippunimi Marja Ruuti on ravitsemustieteen maisteri ja laillistettu ravitsemusterapeutti, joka on perehtynyt myös funktionaaliseen lääketieteeseen ja luonnonmukaisen terveydenhoidon menetelmiin. Hän on kirjoittanut erinomaisen kirjan maksan huollosta ja hoidosta. Kirjan nimi on Terve maksa - avain hyvinvointiin. Hän toimii luennoitsijana, opettaa ravintokursseilla ja pitää yksityisvastaanottoa. Marja Ruuti on aiemmin kirjoittanut kirjan ”Oikeaa ravintoa minulle – opas ravintosuositusten viidakkoon” sekä ravinto-osuuden kirjaan ”Parasta aivoillesi – ohjeita aivojen hyvinvointiin”. Marjan kirjoituksia löydät myös täältä.

keskiviikko 4. marraskuuta 2015

Kehoeetikon Voimaruokapuuro (superfood)

Tämän superfood-aamupuuron syöminen voimaannuttaa ja pitää nälkää paljon paremmin kuin tavalliset aamupuurot. Kehoeetikon voimaruokapuuron valmistus tapahtuu näin:

Keitä iso kattilallinen pakuria (ja halutessasi lakkakääpää) "teeksi".
Ota tarvittava osa tuosta pakuriteestä, lisää siihen teelusikallinen luomukurkumaa ja toinen lusikallinen luomuinkivääriä jauheena. 
Keitä pari minuuttia.
Laita mukaan luomutattarihiutaleet, sopiva määrä. Halutessasi voit korvata tattarin quinoalla. Sitäkin saa hiutaleina.
Keitä pakuritattaripuuro valmiksi.
Laita kotimaisia mustikoita lautaselle ja päälle kuuma puuro.
Sekoita ne, niin puuro jäähtyy sopivaksi ja marjat sulavat.
Lisää joukkoon lusikallinen luomuvoista tehtyä gheetä tai luomukookosöljyä.
Siunaa ruokasi.
Syö hyvällä ruokahalulla ja nauti.

Jos haluat muunnella Kehoeetikon voimaruokapuuroa, voit esim
* maustaa sen luomukanelilla (tasapainottaa verensokeria)
*lisätä siihen luomuhunajaa
*lisätä siihen luomuheraa (proteiiniksi)
*keittää pari kananmunaa ja sekoittaa ne paloina puuroon (proteiiniksi)
Ja lisää voit keksiä itse...

Hyvän aamuun sisältyy toki Kehoälyn ja terveysmeditaation harjoitus, joko ennen tätä voimaannuttavaa puuroaamiaista, tai sen jälkeen. Tehän tiedätte, että Kehoälyn harjoittelu on lempeää ja sieltä löytyy hyviä harjoituksia, joita voi tehdä myös vatsa kylläisenä. Jos haluat oppia ohjaamaan Kehoälyä, niin ohjaajakoulutus on oikea paikka.

 
Viikonloppuisin tai muulloin, kun sinulla on aikaa pitkään rauhalliseen aamiaiseen, voit tehdä jälkiruuaksi vaikka kehoälykkäät jouluiset banaaniletut

tiistai 3. marraskuuta 2015

Kymmenen syytä miksi Kehoälyn harjoittelu ei sovi sinulle


Kehoälyn harjoittelu on minun mielestä mukavaa hommaa, mutta on monia, joille se ei sovi. Kirjoitin tähän klassisen kieltolistan. Toki tällä kirjoituksella on jotain yhteyttä MW terveysmeditaation Huumorin toimintatapaan.

Lue ja valitse listasta ne kohdat, jotka sopivat sinulle, niin tiedät miksi sinun ei tarvitse aloittaa Kehoälyn harjoittelua. Jos havaitset, että Kehoälyn harjoittelu sopiikin sinulle, olet arvattavasti poikkeuksellisen älykäs ja henkevä ihminen, jolla on sydän paikallaan.

Kymmenen + yksi syytä miksi Kehoäly® harjoittelu ei sovi sinulle:

Yksi: Kehoälyn harjoittelu ei kelpaa sinulle, koska Kehoäly -terveysmenetelmästä kerrotaan niin monia juttuja, joiden mukaan Kehoälyn harjoittelu on auttanut ties vaikka mihin vaivoihin. Sinun mielestäsi ne jutut eivät voi pitää mitenkään paikkaansa. Tai no, ehkä pari niistä pitää. 

Sitä paitsi Kehoälyn toimintatavat ja eettiset ajatukset, sekä niihin liittyvä vahvistunut elämän mielekkyys ovat hämmentävää höpinää ja ärsyttävät sinua kovin. Eihän sellaisia voi toteuttaa normaalissa elämässä. 

Joka tapauksessa kaikkihan Kehoälyä harjoittelisivat, jos ne jutut pitäisivät paikkansa. Paitsi tietenkään sinä et harjoittele, koska on olemassa nuo listan kohdat kaksi-kymmenen. Sitä paitsi Tieteen Kuvalehdessä ei ole ollut yhtään artikkelia Kehoäly -terveysmenetelmästä!

Kaksi: Kehoäly -terveysmenetelmä ei sovi sinulle, koska siinä suositaan terveitä elämäntapoja ja arvostetaan raittiutta. Sinusta on pöyristyttävää, että terveysmenetelmän opettamisen yhteydessä saatetaan ihmisille opettaa (ainakin sivulauseissa ohi mennen) liuotinaineiden vaikutuksesta hermostoon ja aivoihin. 

Mielestäsi on ihan ok syödä paljon sokeria, säilöntäaineita ja lisäaineita sekä muita keholle vieraita kemikaaleja. Ja luomuruuan syöminen on sinusta vain ituhippien ja kommareiden järjetöntä hommaa, ja siksi luomun mässyttäjät pitäisi oikeastaan heittää vankilaan yhteiskunnan vihollisina.

Kolme: Kehoälyn harjoittelu ei sovi sinulle, koska siinä pitää ottaa vastuuta omasta terveydestä. Ihmettelet avoimesti, että mitä järkeä siinä on. Kehoälyn harjoittelu saattaisi sitä paitsi tuoda sinulle ennakkoon tietoa kehosi ja mielen välisestä viestinnästä, eli kertoa samassa huonojen elintapojesi aiheuttamasta sairastumisriskistä. Sitä et todellakaan halua tietää! Ennaltaehkäisevä terveydenhoito ja vahva vastustuskyky ovat sinusta tyhmiä kliseitä. 

Jos tulet kipeäksi, niin aina voit mennä sairaalaan. Jos on pää kipeä, voit ottaa Buranaa. Jos niveltä särkee, niin aina voit saada leikkauksella keinonivelen. Tästä syystä sinulla on tietysti kallis yksityinen sairasvakuutus! Ja jos masentaa, niin nykyisin löytyy pilvin pimein erilaisia vahvoja tunteet salpaavia masennuslääkkeitä. Sinä tiedät, että nykyään on paljon innokkaita lääkäreitä, jotka mielellään määräävät masennuslääkkeitä. Oikeastaan on helpompi saada masennuslääkeresepti kuin löytää vapaa taksi. Miksi siis vaivautua pitämään itsestäsi huolta?

Neljä: Kehoäly -terveysmenetelmä ei sovi sinulle, sillä Kehoäly® on rekisteröity tavaramerkki, joten se on varmasti jotain huijausta. Sinusta on käsittämätöntä, että joku kehtaa suojata elinkeinonsa tavaramerkillä. Olet varma, että Kehoäly on törkykallista. Kaikenhan pitäisi olla vapaasti käytössä ja ilmaista. 

Muutoinkin sinusta tekijänoikeuden ovat ihan takapuolesta. Sinusta pieni varastaminen, julkisissa pummilla matkustaminen, polkupyörän varastaminen tai pikkuinen myymälävarkaus ovat ihan ok ja normaali elämään kuuluva asia. Poikkeus tähän ajatteluuun on, että puolisosi ei kyllä saa käydä vieraissa.

Tunnustat kyllä olevasi hiukan kateellinen ja ärsyyntynyt, sillä tiedät, että Tapio Sippoinilla on myös terveysmeditaatio®, Body Intelligence® ja MindWellness® -tavaramerkit. Siksi Tapio on mielestäsi kapitalistisika ja varmastikin myös ökyrikas, koska hänellä on niin monta tavaramerkkiä.

Viisi: Kaiken lisäksi Kehoäly® on suomalainen tavaramerkki. Ei semmoinen sovi sinulle. Ainoat uskottavat tavaramerkit ovat tulevat Ruotsista (Björn Borg), Venäjältä (Lada) ja Amerikasta (kuten Monsanto, Coca Cola ja McDonalds). Okei, sinusta "suomalaiset" tuotemerkit, kuten vihaiset linnut, Koskenkorva ja Nokia vielä menettelee, mutta ei kyllä muut!

Kuusi: Kehoäly -terveysmenetelmä ei sovi sinulle, koska et ole ikinä lukenut siitä iltalehdistä, Voi Hyvin -lehdestä, Hymystä etkä mistään tärkeiksi kokemistasi naistenlehdistä kuten Cosmopolitan, Me Naiset ja Regina. Kehoäly -terveysmenetelmä ei sinusta voi olla hyvä juttu, koska se ei ole trendikäs. Sitä paitsi Kehoälyn korkeatasoinen oppiminen ottaa vuosia.


Lisäksi tiedät, että Kehoälyn treeneissä ihmiset saattavat käyttää ihan tavallisia lökäverkkareita ja t-paitoja! Heillä on selvästikin hyvä itsetunto. Sitä paitsi olet kuullut, että Kehoälyn ohjaajalla oli ollut jalassa (ainakin joskus) jotkut omituiset varvassukat. Miten pervoa! Kaikista pöyristyttävintä sinusta on kuitenkin tieto, jonka mukaan jengi tekee Kehälyn harjoituksia työpaikalla ihan niissä perusduunivaatteissa ruokatunnilla tai kahvitauolla. Sellainen TYHY-toiminta on sinusta hyvin junttia ja todellakin poissa muodista.

Seitsemän: Kehoäly -terveysmenetelmän on kehittänyt suomalainen mies (Tapio Sippoin). Se on kyllä kumma juttu, tosi outoa, ja siksi koko Kehoälyn touhu ei sinun mielestäsi voi todellakaan olla hyvä juttu. Mietit Madonnaa, Donald Trumpia, Dolly Partonia, Cheekiä ja muita nerokkaita julkkiksia. Suomalaisista ei mieleesi tule ketään. Anteeksi, tuo Cheekhän onkin suomalainen.

Kahdeksan: Kehoäly -terveysmenetelmä ei sovi sinulle, sillä Kehoälyä voi helposti tehdä myös yksin kotona. Sehän on ihan pöhköä. Kuka silloin ihailee kalliita muodikkaita jumppatrikoitasi. Kotitreenin jälkeen ei myöskään ole tuttuja kavereita heti käden ulottuvilla, joiden kanssa voi mennä heti treenin perään kaljalle tai ainakin kahville sitä isoa (ja ah niin lihottavaa) vehnäviineriä syömään.

Päivän parasta ajanviettoa on mielestäsi se tunnin matka salille ja takaisin. Sitä paitsi jumpassa on se ohjaaja, joka kertoo sinulle koko ajan mitä pitää tehdä. Hän huutaa mielestäsi niin upeasti: "Vielä jaksaa! Jaksaa, jaksaa!" ja kehuu vielä lopuksi: "Suorititte kyllä upeasti!" Koska rakastat kaikenlaista suorittamista (lue: eskapismia), tuo ohjaajasi lause osuu hienosti maaliinsa. Sinusta Kehoälyyn kiinteästi liittyvä Lempeän harjoittelun toimintatapa on perverssiä ja epätervettä pehmoilua.

Sinusta on upean helppoa, kun sinun ei tarvitse aistia, mitä kehosi haluaa viestittää treenin aikana, vaan sinun pitää tehdä vain se mitä ohjaaja käskee, tuntui se sitten kuinka pahalta tahansa.

Yhdeksän: Kaiken lisäksi Kehoäly -terveysmenetelmä on aina lempeää toimintaa ja heti Kehoälyn treenin jälkeen sekä seuravana päivänäkin on hyvä ja rento olla. Et voi sietää Kehoälyn harjoittelun Lempeän harjoittelun toimintatapaa, etkä etenkään Kehoälyn harjoittelun kautta lisääntyvää elämän mielekkyyttä. Sinusta sellainen on vastenmielistä, sillä kyllä hyvän (kovan) treenin jälkeen ja etenkin seuraavana päivänä pitää lihasten olla pirun kipeät (joka sitten oikeastaan pilaa päivän ja antaa syyn valittaa). Eikä haittaa vaikka se treenin jälkeinen päivä olisi kivun vuoksi pilalla, sillä kipuhan kertoo, että olet treenannut oikein, voit hyvin ja olet terve. 


Jos menet hammaslääkäriin, haluat että poraaminen sattuu, sillä silloin hammaslääkäri on mielestäsi hyvä ja alan tosi ammattilainen. Sama juttu on salitreenin ja jumppien kanssa. Jos treeni sattuu sen on oltava hyvä. No pain - no gain onkin lempihokemasi. Mielestäsi sadismilla ja masokismilla ei ole mitään yhteyttä mielenterveyden ongelmiin, vaikka kaikki maailman huippupsykologit ovatkin sen yhteyden todenneet.

Kymmenen: Kehoäly -terveysmenetelmä ei sovi sinulle, sillä se on suomalainen menetelmä. Vaikka oletkin tietoinen, että Kehoäly -terveysmenetelmä on mukava, lempeä ja hämmästyttävän monipuolinen terveysmenetelmä, ei sillä ole väliä, sillä Kehoäly ei ole eksoottinen juttu. Sinusta on paljon hienompaa harrastaa lajeja, joissa pääsee tekemään eksoottisia asioita, kuten gurun lootusjalkojen suutelu (intialainen jooga), kiinalainen liikunta (taiji) tai edes amerikkalaista jumppaa (pilates). Sitä paitsi Kehoälyn treeneissä ei polteta suitsukkeita.

Sinä et edes kehtaisi kertoa ystävillesi harrastavasi jotain niin maanläheistä ja suomalaista kuin Kehoäly, sillä pelkäät leimautuvasi sofistikoituneiden ystäviesi silmissä juntiksi. Pois se sinusta! Onhan maailma mielestäsi täynnä paljon suomalaisuutta hienompia kulttuureita, joissa ymmärretään ihmiselämän tarkoitus ja korkeat henkiset tavoitteet. Johan niiden arvostamiesi eksoottisten kulttuurien elintasokin sen kertoo, sekä tavat miten niissä kohdellaan vähempiosaisia, lapsia, vammaisia ja naisia.

Yhdestoista syy (koska sinä rakastat bonuksia!): 
Sinä et halua tehdä Kehoäly -terveysmenetelmän harjoituksia, sillä mielestäsi Kehoälyn vuoksi liian moni personal trainer joutuu työttömäksi. Olet tajunnut, että Kehoälyn harjoittelija tarvitsee personal traineria enää hyvin harvoin, jos ollenkaan, sillä Kehoälyn harjoittelu on terveydestä välittämisen kannalta erinomainen ja loistava motivoija pelkiltäänkin. Sitä paitsi Kehoälyn harjoittelu on erittäin (ärsyttävän) monipuolista.  

Tajuat, että Kehoäly -terveysmenetelmän harjoittelijalla oma keho, kehon ja mielen välinen paras mahdollinen kommunikaatio ja kehoälykkyys toimivat sisäisenä personal trainerina. Sinusta tämä aiheuttaa kansantaloudellisia ongelmia ja PT -työttömyyttä. Olet sitä mieltä, että siinä jää suuri määrä rahaa pois kierrosta, joten Kehoäly -terveysmenetelmän harjoittelun aiheuttama personal trainereiden työttömyys pahentaa nykyistä lamaa entisestään.

PT-ärsytyksen huipuksi; Kehoäly® sopii myös urheilun ja liikunnan ammattilaisille ja huipputaitajilla, sillä Kehoälyn harjoittelijoita näyttää olevan esim voimaharjoittelun SM-tason huipulla, trikkauksen mestareiden joukossa ja jopa parkour-nuorison parissa.


lauantai 31. lokakuuta 2015

Resepti: Kehoälykkään jouluiset banaaniletut


Mitä, joko joulu lähestyy? Jouluun ja kaikkeen siihen "suureen rauhaan", jota joulun valmistelu edustaa, voi virittäytyä syömällä herkullisia Kehoäly piparilettuja. Perheemme syö paljon kananmunia, siis luomukananmunia. 

Tässä jouluinen resepti, eli jouluiset banaaniletut kehoälykkääseen tapaan. Huom! Nämäkin letut lihottavat liikaa syötynä, joten näitä herkkuja kannattaa ahmia tolkullisella kohtuudella ja hyvän luomuhillon kera. 

Muodikas juttu, banaanilettu 

Banaaniletut ovat nousseet muotiin. Kuten me kaikki tiedämme, banaaniletut ovat paljon älykkäämpää ruokaa kuin tavalliset vehnäletut, sillä vehnä aiheuttaa suolistoon tulehdusta ja heikentää muutoinkin terveyttä. Usein tuo vehnän aiheuttama tulehdus on niin sanottua hiljaista tulehdusta, jolloin ihminen harvoin edes havaitsee koko asiaa. Tavallisiin lettuihin yleensä laitettava valkoinen sokeri on myös haitaksi ihmiselle. Kuten huomaat, tavallisia lettuja ei kannata syödä, koska voit helposti tehdä ja syödä terveellisempiä ja paremman makuisia banaanilettuja.

Nam! Omatekoinen mansikkahillo
Banaanilettujakin voi tehdä hyviä sekä vähemmän hyviä. Ne vähemmän hyvät banaaniletut ovat olleet etenkin naistenlehdissä ja iltalehdissä eniten esillä. Vähemmän kehoälykkäät ihmiset tekevät näitä muodikkaita, mutta vähemmän hyviä banaanilettuja tavallisesti seuraavalla yleisreseptillä ja tässä suhteessa: Kaksi mitä tahansa heikkolaatuisia, todennäköisesti aika kökön makuista ja mahdollisesti epäeettistä ei-luomua kananmunaa ja yksi mikä tahansa ei-luomua oleva banaani (+ siinä ehkä oleva DDT ja muut myrkyt). Kuten taas huomaat, tuollaisia tavallisia banaanilettuja ei kannata syödä, kun voi syödä jotain parempaa. 

Kehoälykkään herkulliset joulubanaaniletut 

Jos olet kehoälykäs, teet sellaisia banaanilettuja, jotka maistuvat hyviltä ja joissa on suhteellisen paljon luomukananmunaa ja sopivan vähän luomubanaania. Banaanissakin on nopeaa hiilaria, joka rasittaa haimaa ja lihottaa helposti. Siksi banaania kannattaa syödä kohtuudella. Hyvä luomukananmuna taas sisältää ihmiselle tärkeät ravintoaineet korostuneen hyvässä suhteessa, joten se on erinomaista perusruokaa. Terveellistä luomukookosöljyä kannattaa laittaa mukaan lettutaikinaan, samoin laatusuolaa (kristallisuola, ruususuola, kalaharinsuola...). Lisäksi makua tuo hyvälaatunen aidosti luomukaneli, luomuinkiväärijauhe ja ripaus piparkakkumaustetta. 

Resepti: Kehoälykkäät joulubanaaniletut, neljä lettua, taikina 
Kuusi luomukananmunaa,
Kaksi luomubanaania,
Kolme ruokalusikallista luomukookosöljyä,
Puoli teelusikallista laatusuolaa,
Puoli teelusikkaa luomukanelia,
Yksi teelusikka luomuinkiväärijauhetta,
Yksi teelusikka piparkakkumaustetta.

Päräytä ainekset taikinaksi tehosekoittimella. Paista kookosöljyllä hyvällä mielellä.
Mistä jouluisen luomubanaaniletun ainekset kannattaa hankkia?
Älykäs ja järkevä ihminen ostaa luomuruokansa sieltä, mistä sen edullisesti ja eettisesti saa. Tässä muutama vinkki.

Hyviä luomubanaaneja saa nykyään jopa Alepasta. Itse ostan luomukananmunani tällä hetkellä pääasiassa Lidlistä, sillä siellä kotimaiset luomukanamunat ovat edullisimmat. Joku voi kritisoida, että rahat menevät Saksaa, mutta puolustuksekseni totean, että jos muut (siis nämä "kirjainkauppiaat", kyllä te tiedätte), myyvät luomumunat tolkuttoman paljon ylihintaan ja myös Lidl myy suomalaisia luomumunia, niin ennemmin ostan sieltä. Faktinen tietoni on, että yksi luomumuna suoraan tuottajalta ostettuna maksaa pienostajalle 10 senttiä kipale, ja suurostajalle varmaan 5 senttiä per muna. Laskekaa siitä mitkä katteet kelläkin on, jos sakemanni myy kuusi munaa 1,80 eurolla ja kirjainkauppias ottaa samasta määrästä 3 euroa.

Luomukookosöljyä kannattaa hakea jostain luontaistuotekaupasta, mutta sitä saattaa olla toisinaan myös tavallisissa kaupoissa edullisempaan hintaan.

Laatusuola (kristallisuola, ruususuola, kalaharinsuola...) kannattaa hakea jostain luontaistuotekaupasta, mutta sitäkin saattaa olla myynnissä toisinaan myös tavallisissa kaupoissa edullisempaan hintaan.

Kokemukseni mukaan kunnollista luomukanelia on myynnissä luontaistuotekaupoissa, sekä joissakin tavallisissa ruokakaupoissa. Piparkakkumaustetta taas saa tavallisesta ruokakaupasta, luomuna esimerkiksi Ruohonjuuresta.

Helsingissä Ruohonjuuressa myydään hyvälaatuista luomuomenahilloa kohtuullisen normaaliin hintaan, jos et ole tehnyt täydellistä herkkuhilloa keräämistäsi luonnon antimista tai kaupasta ostamistasi kotimaisista luomumansikoista. 

Lopuksi puolueettomuuslause: Tässä blogikirjoituksessa mainittujen tuotteiden tai kauppiaiden kehumiseen ja suositteluun ei ole saatu mitään suoraa tai välillistä lahjusta, rahaa eikä muita kirjoittajan asenteisiin vaikuttavia epäeettisiä etuja tahi lahjuksia. (Vertailkaa huviksenne kuinka moni bloggaaja ja blogi pystyy samaan :D  Olkoon tämä avoin haaste suomalaisille ammattibloggaajille tai sellaisille wannabee -tyypeille).

Kehoäly®, Body Intelligence® = Good gain with tender gentle attitude. Kehoäly on työkykyä lisäävä ja stressiä vähentävä terveysmenetelmä, joka lisää kehoälyä ainutlaatuisella tavalla. Kehoäly® sisältää lempeää itsehoitoa, elinvoiman aitoa tunnistamista ja siitä tietoiseksi tulemista, hermostoa vahvistavaa energiaharjoittelua, sekä monipuolista toimivaa terveysliikuntaa. Kehoälyn harjoittelun seurauksena on ainutlaatuisen vahva kehoälyn lisääntyminen. Kehoäly on myös työkyvyn säilyttämisen ja ylläpidonkannalta yksilön tärkein taito. Kehoälyn menetelmää kehitetään jatkuvasti, Creatio Aeterna -toimintatavan mukaisesti.