tiistai 19. toukokuuta 2015

Ihmeparaneminen? Vanhuus, terveys, toipuminen ja Kehoäly

Kehoälyn harjoittelu ja vanheneminen sopivat mainiosti yhteen. Kehoälyn harjoituksisa voidaan hyvin soveltaa omaishoidon tukena ja Kehoälyn ylläpito on erinomainen vanhenemisen vaikutuksia hidastava asia. Kehoälyn Mestarit osaavat opettaa Senior Kehoälyä, joten niitä taitoja haluatessasi ota heihin yhteyttä.

Yleensä, kun kerron Kehoälyn harjoittelun vaikutuksista terveyteen, olen välttänyt kertomasta parantuneiden ja voimaantuneiden ihmisten nimiä. Ihmisten yksityisyyden suojan, terapeuttisen vaitiolovelvollisuus ja Kehoälyyn liittyvä ystävällinen ihmistä kunnioittava hienovaraisuus ovat tärkeimmät syyt siihen. Tänään kerron erään tapauksen, jossa henkilöstä voi käyttää hänen nimeä, sillä tiedät, että Armi Hammarberg olisi siitä jopa hyvillään, koska niin paljon hyvää hän Kehoälyn harjoittelusta elämäänsä sai. Armi oli hieno ihminen, joka osasi olla kiitollinen hyvistä asioista.

Tapaturman tapahtumahetkellä Armi oli aktiivinen ja hyväkuntoinen ihminen. Eläkkeelläkin ollessaan hän matkusteli paljon ja oli kulttuuririennoissa aktiivisesti mukana. Voidaan sanoa, että hän oli sivistynyt ja elämästä innostunut henkilö. Jos Kehoälyä ja sitä osaavia ihmisiä ei olisi ollut Armin lähipiirissä, olisi hänen elämänkaarensa loppu ollut todennäköisesti paljon karumpi ja surullisempi.

87-vuotiaana Armi kaatui, satutti selkänsä ja sai pahoja kipuja. Hän oli vaarassa menettää liikuntakykynsä. Lääkärit määräsivät motoroidun pedin ja rullatuolin, ja fysioterapeutit kieltäytyivät häntä enää hoitamasta ”liian vanhana” ja sanoivat ettei mitään voi enää tehdä. Aloimme varovasti soveltaa Kehoäly® harjoituksia. Ensin Armi teki Kehoälyä sängyssä, hetken kuluttua hän teki Kehoälyn harjoitteita jo istualtaan ja kohta seisaaltaan. Parin viikon päästä hän pystyi kävelemään ilman tukia. Armi eli 92-vuotiaaksi ja oli kohtuullisen hyväkuntoinen ja liikuntakykyinen melkein elämänsä loppuun asti.

Olen kirjoittanut aikaisemmin Kehoälyn harjoittelun muista terveysvaikutuksista, esim. täällä.

Syksyllä 2015 alkavat Vantaan Aikuisopistossa seuraavat Kehoälyn ja terveysmeditaation peruskurssit, joille voi Kehoälyn harjoittelusta ja terveysmeditaatiosta kiinnostunut yrittää mahtua mukaan. Siellä on syksyllä myös akupainanta peruskurssi, jota Tapio Sippoin opettaa. 


 

maanantai 18. toukokuuta 2015

Suomalaisten älykkyys, sosaalinen äly ja terveysmeditaatio®Ihminen, siis jokainen suomalainen, on sosiaalinen olento. Toki sosiaalisuuden tarpeen määrä ja laatu vaihtelee yksilön mukaan. Myös sosiaalisen älyn määrä vaihteelee. Pohjimmiltaan suomalainen määrittää itsensä toisten ihmisten kautta, jopa erakkona itseään pitävät. Valittu ”olen erakko” -ajatuskin määrittyy siis suhteessa muihin ihmisiin. Ihminen on myös itsekäs olento, jonka itsekkyys on sidoksissa sosiaalisuuteen ja muihin ihmisiin.

Sosiaalisuus viittaa ihmisen tarpeeseen olla tekemisissä toisten ihmisten kanssa. Sosiaalinen taitavuus taas on kykyä toimia sosiaalisissa tilanteissa. Sosiaalinen älykkyys on tuon sosiaalisen taitavuuden ja toiminnan korkeampitasoista eettistä osaamista, jossa myös toisia ihmisiä otetaan huomioon aidosti heitä arvostaen. On suhteellisen normaalia, että arkisessa puheessa ihmiset sekoittavat nämä asiat keskenään. On siis eri asia olla sosiaalinen, sosiaalisesti taitava ja sosiaalisesti älykäs. Toki nämä kaikki voi löytyä yhdestä ihmisestä ja usein löytyykin. Henkilö voi myös olla vähemmän sosiaalinen, mutta kuitenkin sosiaalisesti taitava ja älykäs. Sosiopaatti saattaa olla sosiaalisesti taitava, mutta ei kuitenkaan sosiaalisesti älykäs, sillä sosiaalisesti ja eettisesti älykäs ihminen ei pyri kylmäverisesti manipuloimaan muita.

Sosiaaliseen älyyn vaaditaan myös tavallista älykkyyttä. Tämä ilmenee toisinaan haasteina ihmissuhteissa, kun vähempiälyinen yksilö tulkitsee sosiaalisesti taitavan ja kohtuullisella tasolla sosiaalisesti älykkään ihmisen käytökseen uhkaavaksi tai alistavaksi. Silloin on kyse enemmän normaalin vähempiälyisyyden ja mahdollisesta yksilöllisten traumojen aiheuttamasta tulkintavirheestä. Tästä voimmekin huomata, että traumatisoitunut ja pelokas ihminen on tämän vuoksi usein myös hiukan sosiaalisesti vähempiälyinen, ainakin niin kauan kuin traumaa ei ole kunnolla hoidettu. Kehoälyn harjoittelun avulla ja sen meditatiivisella sovelluksella eli terveysmeditaatiolla voi hoitaa sekä pienempiä pelkoja että isompia traumoja. Onneksi ihminen voi eheytyä ja voimaantua terveysmeditaation ja Kehoälyn säännöllisen harjoittelun avulla.

Terveysmeditaation® avulla ja kautta terveysmeditoija voi käsitellä ja työstää laaja-alaisesti kaikkea ihmisen sosiaalisuuteen liittyvää problematiikkaa. Tämän vuoksi MW terveysmeditaatio kehittää myös meditoijan sosiaalista älyä. Ihminen on kokonaisvaltainen olento, jossa mieli ja keho vaikuttavat koko ajan toisiinsa. Sen vuoksi, optimaalisen parhaan mahdollisen elämänlaadun takaamiseksi ja löytämiseksi kannattaa harjoittaa sekä Kehoälyn että MW terveysmeditaation taitoja ja taidetta. Syksyllä 2015 alkavat Vantaan Aikuisopistossa seuraavat Kehoälyn ja terveysmeditaation peruskurssit, joille voi Kehoälyn harjoittelusta ja terveysmeditaatiosta kiinnostunut yrittää mahtua mukaan. Siellä on syksyllä myös akupainanta peruskurssi, jota Tapio Sippoin opettaa.

Tällä hetkellä on aktiivisesti esillä tieto siitä, että suomalaisten älykkyyden kasvu on pysähtynyt. Mahdollisia selittäviä tekijöitä tyhmistymisen ilmiölle on jo paljon, ja niitä aprikoidaan koko ajan lisää. Henkilökohtaisena arviona syiksi suomalaisten tyhmistymisen ilmiölle esitän kemikalisaation (suosittelen syömään luomuruokaa), luonnon saastumisen, ravintoon lisättävien lisäaineiden ja säilöntäaineden vaikutukset, moninaisten sähkölaiteiden yms. mahdolliset vielä laajempaa tieteellistä tunnustusta vailla olevat negatiiviset terveysvaikutukset sekä huonojen elämäntapojen sekä modernin elämän tuottaman kehoälyn heikentymisen. 

Iloinen asia on kuitenkin se, että jokainen voi omilla elämäntavoillaan ja -valinnoillaan, sekä aktiivisellä Kehoäly -terveysmenetelmän ja terveysmeditaation tekemisen avulla vahvistaa henkilökohtaista terveyttään ja tukea älykkyyttään, etenkin kehoälyä ja sosiaalista älyä.
Kehoäly®, Body Intelligence® = Good gain with tender gentle attitude. Kehoäly on työkykyä lisäävä ja stressiä vähentävä terveysmenetelmä, joka lisää kehoälyä ainutlaatuisella tavalla. Kehoäly® sisältää lempeää itsehoitoa, elinvoiman aitoa tunnistamista ja siitä tietoiseksi tulemista, hermostoa vahvistavaa harjoittelua, sekä monipuolista toimivaa terveysliikuntaa.
 
Kehoälyn harjoittelussa yhdistyy fysioterapeuttinen itsehoito, psykoterapeuttinen kehotyö, sekä ihmisen luonnollisen elinvoiman tiedostaminen ja vahvistaminen. Kehoäly® ei ole fysioterapiaa eikä psykoterapiaa, vaan jotain huomattavasti kokonaisvaltaisempaa, psykofyysistä itsehoitoa kehotyöskentelyn keinoin
 
Kehoälyn harjoittelun seurauksena on ainutlaatuisen vahva kehoälyn lisääntyminen. Kehoäly on myös työkyvyn säilyttämisen ja ylläpidon kannalta yksilön tärkein taito. Kehoälyn menetelmää kehitetään jatkuvasti, Creatio Aeterna -toimintatavan mukaisesti.


Kehoälyn testaaminen ja työhyvinvointi
On olemassa useita tarkasti strukturoituja ja kvalifioituja testejä, joilla Kehoälyn tasoa voidaan luotettavasti mitata. Kehoälyn testien mittarit ovat selkeät ja niiden avulla voidaan asiakkaalle antaa tarkkaa, loogista ja järkevää palautetta, joka motivoi palautteen saajaa oman Kehoälyn kehittämiseen ja lisäämiseen. Saatu palaute kertoo tarkasti juuri sen hetken Kehoälyn tilan. Tämän ansiosta MindWellness työhyvinvointikoulutuksen asiakkaille saadaan tarvittaessa hyvin spesifiä ja tarkkaa tietoa säännöllisen Kehoälyn harjoittelun vaikutuksista esimerkiksi työkyvyn lisääntymisen ja työhyvinvointiin osalta.

Testien perusteella saadaan selville, minkä osa-alueiden Kehoälyn ominaisuuksia kyseisen testatun henkilön olisi erityisesti syytä kehittää. Näitä osa-alueita ovat mm. Kehoälyyn liittyvä hermoston tasapaino, Kehoälyyn liittyvä rentous, elinvoiman tiedostamisen kyky, Kehoälyyn liittyvä fyysinen suorituskyky ja tietoisuus, mielen vahvuus ja Kehoälyyn liittyvä keho ja mielen välisen kommunikaation taso, Kehoälyn kautta tuleva stressinsietokyky, Kehoälyn tuottama luovuus ja ongelmaratkaisukyky, sekä Kehoälyn taitotasoon vaikuttavat ajatustavat ja uskomukset.

Korkeatasoisin Kehoälyn testaaminen vaatii yleensä ensin luottamuksellisen ohjaaja-asiakas -suhteen kehittymistä, jolloin testitulokset saadaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tällöin testatulle henkilölle voidaan antaa täsmättyä ja erityisen tarkkaa henkilökohtaista palautetta. Yleensä käytetään kuitenkin henkilökohtaista ja pienryhmissä tehtävää lyhyempää Kehoälyn testiä, joka on helposti sovellettavissa yrityksille, sen henkilökunnalle ja johdolle. Yleensä se toteutetaan tarjolla olevien MindWellness työhyvinvointikoulutusten lisäpalveluna.

Kehoälyn asioissa korostetaan aina korkean laadun ja eettisen vastuun merkitystä. Kehoälyn testaamiseen on olemassa perusteellinen koulutus, jossa Kehoälyn ohjaajat oppivat, kuinka henkilön ja ryhmän Kehoälyn tasoa voidaan arvioida ja millä Kehoälyn täsmäharjoituksilla kutakin testattua osa-aluetta voidaan vahvistaa ja lisätä. Kehoälyn testejä osaavat ja kykenevät tekemään korkeimman tason (Kirkas) Kehoälyn Mestarit, eli 8. tason Kehoälyn ohjaajat. Testien vaatiman syvällisen ammattitaidon, sekä testien tekemiseen liittyvän terapeutillisen vastuun ja luottamuksellisuuden vuoksi on hyvin ymmärrettävää, että Kehoälyn testien tekeminen opetetaan vasta korkeimman Kehoälyn ohjaajatason saavuttaneille Kehoälyn Mestareille.

Tapio Sippoin tekee Kehoälyn mittauksia. Yhteyttä Tapioon voit halutessasi ottaa puhelimella 050 5328 528 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi @gmail.com

Tapio Sippoin kouluttaa menestyvien yritysten älykästä liikkeenjohtoa, pitää Kehoälyn, terveysmeditaation, työterveyden ja työhyvinvoinnin seminaareja, luentoja ja koulutusta, sekä toimii Kehoälyn ja terveysmeditaation ohjaajakoulutuksen ja Kehoälyn Mestareiden vastaavana opettajana. Kysy lisää Tapiolta.
 
 

sunnuntai 17. toukokuuta 2015

Yrityksen johtaminen, FRM, Kehoäly ja työhyvinvointi

Tämä blogikirjoitus kertoo yritystoiminnan korkealaatuisesta riskienhallinnan muodosta, jonka avulla pystytään sekä suojaamaan yrityksen taloudellisia tavoitteita ja lisäämään liikevoittoa että parantamaan työhyvinvointia ja -turvallisuutta ottamalla ihmisen fysiologia ja mielen voimavarat huomioon osana yrityksen toimintaa. Kyse on kehon ja mielen välisestä parhaasta mahdollisesta kommunikoinnista eli Kehoälystä. 

On helppoa todeta, että Kehoäly on liikkeenjohdon kannalta tärkein yksilöön liittyvän työhyvinvoinnin väline ja taito. Koska Kehoälyn harjoittelun avulla ennaltaehkäistään työuupumusta ja sen rajumpia ilmenemismuotoja, on Kehoäly vääjäämättä eräs väsymykseen liittyvän riskienhallinnan (Fatigue Risk Management eli FRM) tärkeimmistä muodoista.

Kehoälyn harjoittelu ja Kehoälyä osaava henkilökunta ovat yrityksen konkreettisia taloudellista menestystä lisääviä kannattavuustekijöitä. Yrityksen johdon ja henkilökunnan sitoutuminen Kehoälyn harjoitteluun tuottaa pitkällä tähtäimellä yritykselle tuntuvia voittoja ja konkreettisesti rahaa. Se on selkeästi mitattavissa vähentyneiden sairaspoissaolojen, lisääntyneen tuottavuuden ja luovuuden, sekä parantuneen FRM:n kautta.
 
Miksi Kehoäly on yrityksen kannalta niin tärkeä työhyvinvoinnin väline?

Mikä tahansa yritys tai yhteisö hyötyy Kehoälyn lisääntymisestä parantuneen toimintakyvyn ja vähenevien sairauspoissaolojen vuoksi säästöinä, sekä työilmapiirin ja jopa yritysmaineen paranemisena. Kehoälyn aktiivinen harjoittelu vahvistaa yrityksen henkilökunnan ja yritysjohdon terveyttä, työsuoritusta  ja yleensäkin suorituskykyä ja luovuutta. Kehoälyä aktiivisesti harjoitteleva vireä työntekijä saa enemmän aikaan, tekee vähemmän virheitä, on terveempi ja innostuneempi, sekä sosiaalisesti älykkäämpi, viettää tasapainoisempaa elämää, on sitoutuneempi työhönsä, on yhteistyökykyisempi ja yhteistyöhaluisempi, ja ennen edistää yrityksen tulosta ja tekee yritykselle enemmän voittoa, siis rahaa.

Kehoälyn lisääntymisen vaikutukset vähenevien sairauksien ja poissaolojen taustalla on selkeä, sillä Kehoälyn avulla työyhteisöstä vähenee stressi, väsymys, ahdistuneisuus, välinpitämättömyys  ja unohtelu. Tällä tavoin Kehoälyn osaaminen vähentää samalla melkoisen määrän piilokuluja ja parantaa yrityksen sisäistä liiketoiminnan etiikkaa ja ulkoista mainetta. Kyse on myös silkasta rahasta. Nykypäivän tiukassa taloustilanteessa Kehoälyn pienikin lisääntyminen on taloudellisesti tuottavaa ja tavoittelemisen arvoista. Yksilön kannalta väsymyksen väheneminen, sekä Kehoälyn ja vireyden lisääntyminen kasvattaa elämänhallinnan ja myönteisyyden tunnetta elämässä.

Lisää yritysvoittoa, tuottavuutta, rahaa ja hyvinvointia!

Yrityksen riskienhallinnan kannalta henkilökunnan ja yritysjohdon Kehoälyn harjoittaminen on tavoitteellista tuottavaa toimintaa. Kehoälyn lisäämiseksi tehdyllä koulutuksella parannetaan henkilökuntaan liittyvien Human Resources -riskien hallintaa ja kehitetään FRG-toimintaa. Nämä tuloksen ovat pitkän tähtäimen tavoitteisiiin kuuluvia ja taloudellisesti selkeästi mitattavissa olevia asioita, joiden käyttöön Tapio Sippoin antaa koulutusta menestyvien yritysten johdolle. Kehoälyn osaaminen on myös yrityksen menestymisen ydinsubstansseja, sillä on vähemmän viisasta ja melko turhaa lähteä tekemään rakentavia ja parantavia muutoksia yritysorganisaatiossa, jos henkilökunnan ja johdon Kehoäly ei ole kunnossa.

Älykkäälle ja osaavalle liikkeejohdolle suuunnattu positiivinen affirmaatio: Koska yrityksellä on järkevä, viisas, taitava ja älykäs johto, joka haluaa kasvattaa yritysvoittoa, tehdä lisää rahaa ja parantaa henkilökuntansa hyvinvointia, ottaa se nyt heti yhteyttä Tapio Sippoiniin ja pyytää Tapiolta tukea ja koulutusta johdon ja henkilökunnan Kehoälyn vahvistamiseksi.

Kehoeetikko, KTM Tapio Sippoin

Yhteyttä Tapioon voit halutessasi ottaa puhelimella 050 5328 528 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi @gmail.com

Tapio Sippoin kouluttaa menestyvien yritysten älykästä liikkeenjohtoa, pitää Kehoälyn, terveysmeditaation, työterveyden ja työhyvinvoinnin seminaareja, luentoja ja koulutusta, sekä toimii Kehoälyn ja terveysmeditaation ohjaajakoulutuksen ja Kehoälyn Mestareiden vastaavana opettajana. Kysy lisää Tapiolta.


Harjoitukset Ti 19.5.2015 klo 18


Treenikertojen teemat vaihtelevat ja joka kerta teemme aluksi Elävöittävän liikesarjan. Teemoina treeneissä esim. Kehoäly syvärentoutus, FreeFlowTM bioenergiaharjoitukset, hermoston vahvistaminen, syvävenyttely, akupainanta itsehoitona, NSB FormTM, meridiaanivenyttely, rentous, elinvoiman vahvistaminen, stressin poisto, wellness, työhyvinvointi ja liikemeditaatio. 

Haluatko tietää enemmän Kehoälyn harjoittelusta? Täältä löydät linkit kaikkiin Kehoälyn ohjaajien ja Mestareiden graduointitekniikoihin.

Hyödyt: Kehoälyn aktiivisesta harjoittelusta on paljon hyötyä. Arkielämä muuttuu mukavammaksi, stressi vähenee oleellisesti ja elinvoima lisääntyy, sekä hermosto vahvistuu. Lisäksi Kehoälyn säännöllinen harjoittelu tuottaa vahvampia hyötyjä ja sen avulla voi hoitaa ja lievittää monia terveyshaasteita.

Aika: Ti 19.5.2015 klo 18
Kenelle: Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. Treenit eivät kuitenkaan sovi mieleltään vakavasti sairaille, eikä raskaana oleville.
Hinta: Uusille tulijoille tutustumishintaan 30 euroa.
Järjestäjä: Suomen Kansanterveyden ja Terveysliikunnan Edistämisen Seura ry.
Paikka: Länsi-Pasila.
Ilmoittautuminen ja tiedustelut: Tapio Sippoin 050 5328 528 ja kehoeetikko @ gmail.com

lauantai 16. toukokuuta 2015

Mielenterveyden vahvistaminen Kehoälyn harjoittelulla

Olen vuosien saatossa saanut runsaasti hyvää palautetta Kehoälyn harjoittelun vaikutuksista terveydelle. Eräs tärkeä asia, josta Kehoälyn harjoittelijoilta on tullut palautetta, on parantunut ja vahvistanut mielenterveys.Eräs nainen ehti harjoitella neljä kuukautta aktiivisesti Kehoälyn harjoituksia, kun hän sai seuraavat tulokset:

"Harjoiteltuani alle neljä kuukautta Kehoäly® terveysliikuntaa painoni on pudonnut yli seitsemän kiloa. Hartiani ovat rentoutuneet niin, että löysin vuosien jälkeen jälleen kaulani. Selässä ollut "stressikyhmy" on hävinnyt. Vakava depressioni on kadonnut lähes kokonaan. Lisäksi onnettomuudessa loukkaantuneeseen sääreen on palannut tunto. Nainen 55v."

Naisella oli useita terveysongelmia. Käytännössä hänen suurin haaste oli kuitenkin mielenterveys. Aluksi nainen ei kertonut psykologilleen eikä lääkärilleen uudesta harrastuksestaan mitään. Oleellista on huomata, että hän treenasi Kehoälyä aktiivisesti, sillä hän aidosti halusi terveeksi. Neljän kuukauden kuluttua naisen uusi harrastus paljastui kuin itsestään, sillä lääkäri alkoi ihmetellä naisen yllättävää ja suht äkillistä toipumista syvästä masennuksesta. 

Nainen oli ollut jo seitsemän vuotta masentunut ja syönyt vahvaa lääkitystä. Hänen psykiatrinsa alkoi tapahtuneen toipumisen jälkeen suositella Kehoälyn harjoittelua naiselle ja yhdessä määritimme mitä harjoituksia naisen kannatti tehdä ja kuinka paljon. Myös psyykelääkkeet jäivät pian kokonaan pois.

Ohessa tapahtui myös muita "pikkuihmeitä". Esimerkiksi neurokirurgien mukaan naisen jalan hermot olivat sääressä niin pahoin tuhoutuneet, että niitä "ei saataisi edes leikkauksella kuntoon". Kuitenkin Kehoälyn harjoittelun ansiosta säären hermot kuntoutuivat täysin ja jalkasta tuli kuin uusi.

Olen aikaisemmin kirjoittanut Kehoälyn harjoittelun muista terveyshyödyistä. Kehoälyn harjoittelulla voi hoitaa samoja asioita kuin akupunktiolla. WHO määrittää yli 400 sairautta ja vaivaa, joihin akupunktio sopii hoidoksi, eli niitä kaikkia voidaan lievittää tai hoitaa myös Kehoälyn harjoittelulla.

Kehoälyn harjoittelu vahvistaa itsetuntoa, lisää älykkyyttä ja luovuutta, saattaa oleellisesti nopeuttaa halvauksista toipumista, hermostollisista ongelmista toipumista,  vyöruususta toipumista, nopeuttaa urheiluvammoista paranemista ja poistaa erittäin tehokkaasti stressiä. Lisäksi Kehoälyn harjoittelu vahvistaa miehillä mieskuntoa, tukee naisilla laajasti naiseutta ja hormonien toimintaa, sekä lisää sydämen älykkyyttä ja sosiaalista älykkyyttä. Kehoäly on myös työkyvyn säilyttämisen ja ylläpidon kannalta yksilön tärkein taito.

Kehoälyn harjoittelu notkistaa kehoa, vahvistaa lihaksia, tuo hyvän ryhdin ja selkärangan riittävän liikkuvuuden, sekä vahvistaa lantiopohjan lihaksien kuntoa ja sisäelinten elinvoimaisuutta. Kehoäly -terveysmenetelmä kattaa koko tukielinsairauksien alueen (luut, nivelet, jänteet, lihakset). Siinä autetaan kinesteettinen ketju sekä kehon energia ja elinvoima tasapainoon.

Kun mietitään WHO:n aiemmin mainittu listausta, voidaan todeta, että Kehoälyn aktiivisella harjoittelun avulla voi hoitaa ja lievittää monia vaivoja ja sairauksia, kuten allergiat, astma, burn out, dementia, diabetes, fibromyalgia, iskias, erilaiset jännitystilat, kasvohalvaukset, monenlaiset kiputilat, kolesteroli, korkea ja matala verenpaine, kuukautisongelmat, kuulo-ongelmat, kuumat aallot, masennus, migreeni, muistihäiriöt, munuaiskivet, myomat, naistenvaivat ja miestenvaivat, nukahtamisvaikeudet, paniikkihäiriö, poskiontelon tulehdukset, puutuminen, päänsärky, reuma, rytmihäiriöt, selän ongelmat, stressi, sydän- ja verisuonitaudit, sisäelinten toimintahäiriöt, tenniskyynärpää, tinnitus, ummetus, unettomuus, urheiluvammat, vaihdevuosiongelmat, virtsateiden ongelmat.


Mitä on kehoetiikka?

Käyntikortissani lukee: "Tapio Sippoin, kehoeetikko". Usea korttini saanut on kysynyt, mitä kehoeetikko tarkoittaa, sekä mitä on kehoetiikka ja Kehoäly. Minäpä kerron.

Kehoetiikka ja Kehoäly liittyvät kiinteästi yhteen. Todennäköisesti teistä suurin osa tietää, että Kehoäly on parasta mahdollista kehon ja mielen välistä kommunikaatiota. Kehoäly on siis kehon ja mielen välisen kommunikaation korkein muoto. Tiedättä myös, että samalla Kehoäly tarkoittaa sitä hienoa, parhaalla mahdollisella tavalla tapahtuvaa ihmistä kokonaisvaltaisesti eheyttävää, voimaannuttavaa ja parantavaa prosessia, jonka kehoälykäs toiminta saa aikaan. Ja kuten kaikki tietävät, Kehoäly® on sen toimivan ja tehokkaan lempeän terveysmenetelmän nimi. Kehoälyn harjoittelun avulla voi parhaiten käynnistää Kehoälyn prosessin ja saavuttaa kehoälykkään tilan. Tällöin kehon ja mielen välinen paras mahdollinen kommunikaatio pääsee toteutumaan.

Mitä on tai mitä tarkoittaa lanseeraamani termi kehoetiikka?

Sana etiikka tulee kreikankielestä ja tarkoittaa tapaa tai käytöstapaa. Samoin latinankielestä tuleva sana moraali tarkoittaa käytöstapaa. Sanoilla etiikka ja moraali on kuitenkin arjessa hyvinkin selkeä ero. Moni haluaa toimia eettisesti oikein, mutta harva haluaa leimautua moralistiksi. 

Kehoetiikka tarkoittaa toimintaa ja ajattelua, jonka avulla tutkitaan ja opiskellaan kehon terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää parasta mahdollista käytöstä ja niitä tapoja, jotka eheyttävät ja voimaannuttavat ihmistä psykofyysisenä olentona. Kehoetiikkaa voi parhaiten opiskella Kehoälyn harjoittelun avulla.

Miksi kehoetiikka eikä kehomoraali?

Olen kehoeetikko. Se tarkoittaa, että autan ihmisiä löytämään hyviä optimaalisia tapoja kohdella kehoaan parhaalla mahdollisella tavalla. Moralisointi on kehoetiikalle vierasta, sillä Kehoälyn kannalta on hyvin tärkeää, että ihminen itse, omasta tahdostaan ja halustaan käynnistää Kehoälyn eheyttävän prosessin, alkaa käyttäytyä kehoeettisesti ja tekee vapaaehtoisesti Kehoälyn harjoituksia. 

Kuten tiedättä; "kannettu vesi ei kaivossa pysy". Kehoälyn puute on verrattavissa alkoholismiin. Alkoholista pääsee eroon vain jos alkoholisti itse niin haluaa. Samoin Kehoälyn puutteen voi poistaa ja Kehoälyn voimaannuttavan prosessin voi käynnistää vain yksilö itse.

Arjessa moraali liittyy usein dogmattisuuteen, fundamentalistiseen ajatteluun ja ahdasmieliseen itsen ja toisten tuomitsemiseen. Siksi siis kehoetiikka eikä kehomoraali. Kehoälykäs ja kehoeettinen ihminen välttelee tietoisesti esimerkiksi lähes kaikkia ravintoon liittyviä ismejä, sillä ahtaassa moralistisessa ajattelussaan erilaiset dieetit yms. ravinto-opit vievät ihmistä kovin usein pois kehoälykkäästä ja kehoeettisestä elämäntavasta.

Kuka on kehoeetikko?

Kehoeetikko on kehon ja mielen hyvinvoinnin korkeimman tason asiantuntija, jonka asenne ja ymmärrys ihmisestä ylittää totutut ja tyypillisimmät länsimaiset ihmiskuvat ja -käsitykset. Kehoeetikon tunnistaa siitä, että hän tekee Kehoälyn harjoituksia ja noudattaa Kehoälyn toimintatapoja kykyjensä mukaan parhaalla mahdollisella tavalla. Edistynyt kehoeetikko on lähes poikkeuksetta myös Kehoälyn Mestari.

 

 

Hermoston tasapainotus ja vahvistaminen

Tiivistäen voidaan sanoa, että hermostolla on kaksi tehtävää. Hermosto ylläpitää elimistön sisäistä tasapainoa ja sopeuttaa sitä ympäristön muutoksiin. Sen vuoksi hermoston terveys ja kunto on tärkeä asia. 

Hermostoa voidaan vahvistaa traditionaalisten Kehoälyn harjoitusten avulla, ja tehdä se vielä erityisenä täsmätreeninä. Traditionaalinen Kehoälyn harjoittelu vahvistaa ja tukee erityisesti hermostoa. Osa näistä harjoituksista on aika vahvoja, sillä ne samanaikaisesti vahvistavat, mutta myös rasittavat hermostoa. Niiden jälkeen kuuluu levätä. Palauttavan levon jälkeen on Kehoälyn harjoittelijan hermosto entistäkin vahvempi.

On olemassa lempeämpiä traditionaalisia Kehoälyn harjoituksia, joita voi teettää esimerkiksi osin halvaantuneilla, burnoutinsta kärsivillä, pahasti stressaantuneilla tai muutoin hermostoperäisistä ongelmista kärsivillä. Eräs tällainen harjoitus on NSB Form, josta olen kirjoittanut aikaisemmin tässä blogissa. Traditionaalisiin Kehoälyn harjoituksiin kannattaa myös yhdistää Kehoälyn syvärentoutusta ja FreeFlow -harjoituksia.
Tervetuloa Kehoälyn harjoittelun pariin. Ota yhteyttä, kun asia kiinnostaa. Tapio Sippoin.

perjantai 15. toukokuuta 2015

Korkean paikan sauna


Savusauna ja saunominen ovat suomalaiselle yleensä asioita, joilla voi vahvistaa hyvää mieltä. Kun tähän yhdistää avantouinnin, tai edes meriuinnin, kasvaa hyvän kokemuksen taso entisestään. Vielä mukavampaa on, jos käy saunoessaan katselemassa kauniita maisemia. Olen Suomen saunaseuran jäsen ja nyt kertomani tapahtui siellä. Tapahtumassa avustivat JanneNiska ja Keisus.

Saunaseura
Nousin taannoin saunassa yli 50 metrin korkeuteen. Tuo saunareissu kesti noin kymmenen minuuttia. Heti tuon yläsaunomisen jälkeen menin uimaan mereen. Lauttasaaren rannassa vesi oli tuolloin vielä virkistävän lämmintä, noin +3 astetta, joten viivyin merivedessä kolme minuttia ja nautin terveysmeditaation ja avomeriuinnin hurmoksellisesta yhdistelmästä.

Moni teistä, rakkaat lukijani, saattavat ihmetellä, kuinka viitsin uida tuossa saastuneessa ”lammikossa”. Olette kyllä oikeassa, merivedessä uiminen Helsingin edustalla on hiukan kyseenalaista. Tai meressämme ollenkaan. Käyn kuitenkin heti uinnin jälkeen pesulla, joten minimoin kemikaalikuormituksen. Ja koska tilaisuus oli tarjolla, kävin vielä toisen kerran saunomassa siellä yläilmoissa. Eli Aristoteleen sanoin: ”Hyve ei ole teko, vaan tapa.” Tuohan on se sama syy, miksi Kehoälyn harjoittelua kannattaa tehdä joka päivä.

Meremme tila on huono. Yhden syyn tähän ymmärsin toimiessani yläasteen kemian opettajana. Eräs opettamani luokka oli niin sanottu ”tarkkis”. Taitavana pedagogina sain pojat (seitsemän hurjimusta) innostumaan niin paljon kemiasta, että tunnneilla oli erinomainen työrauha, oppilaat muuttivat ravintotottumuksiaan (lopettivat mm. kokiksen ja energiajuomien juomisen) ja useampi heistä sai kemian kurssista kympin todistukseen. 
Palkinnoksi hyvästä käytöksestä ja ahkerasta opiskelusta vein tuon hurjan luokan tutustumaan Helsingin vesilaitokselle. Opettaessa oppii, kuten tiedätte. Vesilaitoksella järkytyin siitä saastaisesta vedestä, joka lasketaan puhdistuksen jälkeen mereen, toisin muutaman kilometrin päästä rannasta. Siihen sontaveteen en suostuisi kyllä menemään uimaan.
 
Kehoeetikon vinkit, terveyssuositukset ja havainnot tällä kertaa ovat seuraavat: Jos saunot, niin sauno yläilmoissa aina kun mahdollista. Jos uit meressä, huuhdo itsesi heti sen jälkeen. Avantouinti tekee hyvää, savusauna tekee hyvää ja terveysmeditaatio tekee erittäin hyvää. Saunoessa ja sen jälkeen kannattaa juoda paljon puhdasta vettä. Vedestä olen kirjoittanut täällä ja Helsingin juomaveden tulevaisuudesta täällä.
Helsingin juomavesi ja sen tulevaisuus

Tänään kirjoitan aiheesta, joka yhdistää kehoetiikkaa ja yhteiskuntavastuuta. Ja tätä kirjoitusta saa jakaa! Olen molempien aiheiden osaaja, joten tiedän mistä kirjoitan. Vesi on eräs tärkeimmistä terveyteen vaikuttavista ”ravitsemuksellisista” asioista. Neuvoni kehoeetikkona on, että jos asut Helsingissä, puhdista juomavetesi esimerkiksi suodattamalla se itse. Etenkin tulevaisuudessa!

Tämä vahvasti isänmaallinen ja eettisesti korkeatasoinen kirjoitus koskettaa sinua, jos olet helsinkiläinen, lahtelainen, jyväskyläläinen tai äänekoskelainen. Jos olet suomalainen, koskettaa tämä sinua siksi, että kirjoituksessa mainittu asia ja epäeettiset ja korruptoituneet toimintavat voivat muuttua nopeasti maan tavaksi. Korkein meitä siltä varjelkoon.

Monilla on harhainen käsitys, että Helsingissä on hyvä juomavesi. Väärin. Helsingin juomavesi ei ole koskaan ollut oikeasti hyvälaatuista, vaan enintään keskinkertainen (vaikka jotkut tahot saattavat palkkansa edestä niin väittääkin). Siihen on lisätty enemmän tai vähemmän ihmiselle haitallisia kemikaaleja jo vuosikymmenet. Yleisestikin terveydemme eräs suurimmista haasteista on turhan kemikalisaation välttäminen.

Koska Helsingin vesi on ollut aika huonolaatuista, on sen laatua on pyritty parantamaan ottamalla vettä Päijänteestä helsinkiläisten käyttöön. Yli miljoona suomalaista (!!!) saa käyttövetensä Päijännetunnelin vedestä Pääkaupunkiseudulla. Tulevaisuudessa Päijänteen veden puhtaus on entistä enemmän uhattuna. Ei Päijänne tosin nytkään mikään Dagmarin lähde ole. Päijänteen yksi iso uhka on Äänekoskella oleva Metsä-Botnian tehdas, joka työllistää vain 160 ihmistä. Tehdas laskee vuodessa enemmän saastaista vettä vesistöön, kuin mitä omassa lajissaan kaikkien aikojen pahin suomalainen ekokatastrofi eli Talvivaara laski. Siis vesistöön, joka virtaa Päijänteesen lasketaan kohta luvan kanssa enemmän saastaa kuin mitä Talvivaara teki ennätyksellisen törkyisessä historiassaan.
Täällä kirjoitetaan näin: "Tuleva biotuotetehdas päästäisi lähivesiin enemmän sulfaatteja kuin Talvivaaran kaivoksen tavoittelema jätevesiputki – ja vielä luvan kanssa. Siinä missä Talvivaaran havittelema purkuputki herättää kiivasta vastustusta, Metsä Groupin miljardiluokan sellutehdasprojekti Äänekoskella etenee fanfaarien soidessa”, kuvailee Talouselämä-lehden toimittaja Marko Erola. Hän on laskenut myönnetystä ympäristöluvasta, että Äänekosken laitos laskisi vuosittain noin 36 500 tonnia sulfaattia Kuhnamoon. Talvivaaran putken päästöt jäisivät hakemuksen mukaan lopulta alle kolmannekseen tästä. Sulfaattipäästöjen lisäksi biotuotetehdas saa kuormittaa vesistöjä raskasmetalleilla, kadmiumilla ja elohopealla monin verroin Talvivaaraa enemmän. SUHTAUTUMISEN ero selittynee myös sillä, että konkurssiin ajautunut Talvivaara uhkaa aiheuttaa veronmaksajille yli 200 miljoonan euron tappiot. Sen sijaan Äänekosken biotuotetehtaan odotetaan olevan kannattava, kestävästi työllistävä ja päästöistä huolimatta ekotaseeltaan positiivinen.

Suomen uusi paha vesistöön liittyvä ekokatastrofi vaikuttaa olevan tulossa hiljaisen hyväksynnän saattamana.  Asiat tapahtuvat vaivihkaa ja hitaasti. Sammakoita keitetään, kuten sanonta menee. Karmea juttu, jos 160 työpaikan takia helsinkiläisten juomavesi saastuu. Näyttää juuri nyt siltä, että poliitikot ja etenkin uusi hallitus pakenevat vastuutaan, virkamiehet tekevät päätöksiä, joita tulevaisuudessa kirjotaan alimpaan helvettiin ja perusmedia vaikenee poliitikkojen ja ison rahan pelossa. Argumenttina poliitikoilla, virkamiehillä ja tehtaan johdolla on, että Päijänne kyllä kestää tuon verran saastaa ja kemikaalipaskaa. EI Kestä. Eettiseltä kannalta kyseessä on argumentointivirhe.  Uskokoon siis ken tahtoo. Vinkiksi annan käsitteen kumulatiivinen kertymä. Ja voimme miettiä kenen kehoon se kemikaalicoctail kertyy.

Tässä blogikirjoituksessani yhdistyy monipuolisesti eettinen osaamiseni, kaipuuni totuuteen ja suomalainen suoraselkäinen rehellisyys. Veikko Vennamon sanoin: "Rötösherrat kuriin." Kehoeetikkona välitän siitä, mitä ja miten asiat vaikuttavat ihmisten terveyteen. Pyrin antamaan neuvoja, joiden huomioiminen parantaa ihmisten mahdollisuuksia pysyä terveinä. Hyviä perusvälineitä pysyä paremmin terveenä ovat Kehoälyn harjoitukset ja terveysmeditaatio. Suuryritysten johdon etiikan ja yhteiskuntavastuun asiantuntijana ja Responsibility Care -guruna tarkastelen, mitä liiketoimintaan ja yhteiskuntavastuuseen liittyviä asioita Suomessa on juuri nyt menossa. Olen Tapio Sippoin ja taustani voit lukea täältä.

 

Juomavesi ja lähdevesi

Asia on hyvin yksinkertainen. Riittävän usein ja sopivan runsas puhtaan veden juominen ennaltaehkäiseen omalta osaltaan monia sairauksia. 

"On viisaampaa pitää itsensä terveenä, kuin parantaa sairauksia. On myös helpompaa pysyä terveenä kuin parantaa sairauksia."
                                                              Tapio Sippoin

Myös urheilusuoritusten ja saunomisen yhteydessä, ennen, aikana ja jälkeen, kannattaa juoda tarpeeksi puhdasta vettä. Esimerkiksi voimailusaleilla näen viikottain monia treenaajia, jotka eivät treeninsä aikana joko juo ollenkaan tai aivan liian vähän. Ja helsinkiläisen kannattaa puhdistaa juomavetensä aina kun se järkevästi on mahdollista. Syystä olen kirjoittanut täällä.

Jos sinulla on mahdollisuus, niin kannattaa juoda hyvälaatuisesta lähteestä itsehakemaasi vettä. Sillä tavalla voit optimoida juomavetesi laatua. Nettistä löytyy monia kirjoituksia, joissa kerrotaan veden merkityksestä terveydelle. Tässä muutama linkki:

Jos haluat löytyy lähteen läheltä sinua:
Tässä "löydä lähde" sivusto. Taustapiruna Jaakko Halmetoja.

Maria Lönnqvist kirjoittaa runsaasti, hyvin ja tiivistetysti lähdeveden merkityksestä täällä. Kannattaa lukea. 

Kehoälyn harjoittelu ja etenkin siihen kuuluva FreeFlow bionergiaharjoittelu ovat hyvin samansuuntaista ymmärrystä kuin mitä maailman kuuluisin vedentutkija Masaru Emoto edusti. 

Jos haluat arvioida juomaveden laatua, käy täällä.Tässä kirjoituksessa yhdistyy monipuolisesti eettinen osaamiseni. Kehoeetikkona välitän siitä, mitä asiat vaikuttavat ihmisten terveyteen. Pyrin antamaan neuvoja, joiden huomioiminen parantaa ihmisten mahdollisuuksia pysyä terveinä. Hyviä välineitä pysyä paremmin terveenä ovat Kehoälyn harjoitukset ja terveysmeditaatio. Suuryritysten johdon etiikan ja yhteiskuntavastuun asiantuntijana ja Responsibility Care -guruna tarkastelen, mitä liiketoimintaan ja yhteiskuntavastuuseen liittyviä asioita Suomessa on juuri nyt menossa. Olen Tapio Sippoin. Taustani voit lukea täältä.


tiistai 12. toukokuuta 2015

Mitä Kehoälyn Mestari osaa?

On helppoa kertoa, mitä Kehoälyn Mestari osaa. Kehoäly on kehon ja mielen välistä parasta mahdollista kommunikaatiota. Tuon kommunikaation korkein, "hifein", paras, fiksuin, älykkäin, kaunein, viisain, voimaannuttavin, iloisin, onnellisin ja kehittynein muoto on Kehoäly®. Sen mestari on Kehoälyn Mestari.

Kehoälyn Mestari osaa paljon ja kuitenkaan kaikkea Kehoälyyn liittyvää ei tarvitse osata, ollakseen Kehoälyn Mestari. Tämä johtuu muun muassa siitä, että Mestareita on kolmea tasoa; Taivaansininen , edistyneempi Violetti ja korkein taso eli Kirkas. Oleellista on kuitenkin se, että Kehoälyn Mestari osaa suurimman osan Kehoäly -terveysmenetelmän harjoituksista ja niiden opettamisen. Lähtökohtaisesti Kehoälyn Mestari on aina myös Kehoeetikko. Kehoetiikka on osa Kehoälyn laajaa ulottuvuutta. Kuten varmasti jo tiedätkin: 

"Kehoetiikka tarkoittaa toimintaa ja ajattelua, jonka avulla tutkitaan ja opiskellaan kehon terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää parasta mahdollista käytöstä ja niitä tapoja, jotka eheyttävät ja voimaannuttavat ihmistä psykofyysisenä olentona. Kehoetiikkaa voi parhaiten opiskella Kehoälyn harjoittelun avulla."

Kehoälyn Mestari osaa tehdä itse ja osaa opettaa (parhaassa tapauksessa kaikki) seuraavat Kehoälyn harjoitukset:
Kehoäly Virtaava asento
Kehoäly kävely
Kehoäly tasapainottava hengitys
Kehoäly puhdistava hengitys
Elävöittävä liikesarja
Elinvoimavenytys ja kehon tasapainotus
FreeFlow bioenergeettinen Tuntosarja
Kehoäly aktiiviset rentoutukset
Kehoäly syvävenyttely
Kehoäly Betoni ja Teräs -harjoittelu
Kehoäly Meridiaanivenyttely
Hermoston tasapainotus liikesarja (NSB Form)
FreeFlow bioenergiaharjoitusten Keräämiset
Kehoäly HIIT (High Intensity Interval Training)
Kehoäly Traditionaaliset harjoitukset eli hermostoa vahvistavat harjoitukset (sisältää myös käsiharjoitukset ja jalkatyön)
Hermoston tasapainotus yhdeksän -liikesarja
FreeFlow bioenergiaharjoittelun Viiden prosessin harjoitukset
Viisi tiibetiläistä liikettä Kehoälyn tapaan
Kehoäly Dynaaminen Meridiaanivenyttely
Rebound Form harjoitusten lämmittelyliikesarja
FreeFlow tavalla Elävöittävä liikesarja
Senior Elävöittävä liikesarja
Viiden vuodenajan tasapainotus akupainantahoito
Kehoäly liikesarja
Kehoäly syvärentoutus
Rebound Form eli Kehoäly kimmoisuus liikesarja
FreeFlow bioenergiaharjoitusten seisomaharjoitukset
Aalto liikesarja
Perinnöllisen energian vahvistaminen akupainannan avulla
Kehoälyn Elävöittävä liikesarja, Intervalli versio
FreeFlow bioenergiaharjoittelun energiakestusten tasapainotus
FreeFlow bioenergiaharjoitusten Dynaaaminen Venyttelysarja ("Vahva sarja")
FreeFlow Dynaamiset meridiaanivenytykset
FreeFlow meditaatio
FreeFlow bioenergiaharjoitusten väripallojen kerääminen
Lasten hoitaminen akupainannan avulla
Kehoäly Intervalli harjoitukset
Mielen tasapainotus Elävöittävä liikesarja
Kehoäly TPSP eli Trauman Purku ja Stressin Poisto -rentoutustekniikat
Elävöittävä liikesarja, Hitaasti tehty versio
Elävöittävä liikesarja, ohjaajien versio
Kehoälyn laadun ja vahvuuden diagnoosit
Kehoälyn testien tekeminen ja testitulosten tulkitseminen

Kehoälyn Mestari kuuluu lähes aina Kehoälyn kehittämistä edistäviin yhdistyksiin, kuten Collegium of Kehoäly Instructors eli CKI ja Societyof Kehoäly Instructors eli SKI. Kehoälyn ohjaajien tärkein yhdistys on Collegium of Kehoäly Instructors eli CKI. Se toimii kiinteästi yhteistyössä Kehoälyn menetelmän ensimmäisen kehittäjän Tapio Sippoinin kanssa.

"Kehoälyn menetelmän, tekniikoiden, suomalaisen ja kansainvälisen toiminnan, sekä pedagogisen ja didaktisen kehittämisen avuksi on perustettu Society of Kehoäly Instructors -niminen yhdistys eli SKI ja Kehoälyn ohjaajien Kollegio, jonka englanninkielinen nimi on Collegium of Kehoäly Instructors eli CKI. Molempiin voi Kehoälyn ohjaajana edennyt henkilö anoa jäsenyyttä."
 

sunnuntai 10. toukokuuta 2015

Kehoälyn ohjaajien kahdeksan tasoa

Kehoälyn ohjaajien tasot määrittää Collegium of Kehoäly Instructors eli CKI. He toimivat Creatio Aeternan mukaan.

Kehoälyn jokainen taso graduoidaan joko vähintään kolmen riittävän korkealle edenneen Kehoälyn ohjaajan muodostamalle ohjaajien kollegiolle tai suoraan Tapio Sippoinille.

Kehoälyn ohjaajien kuhunkin tasoon liittyvät erityisvaatimukset, eettiset velvollisuudet ja ohjaajan oikeudet ilmoitetaan kunkin tason yhteydessä ja niiden noudattamista pidetään graduointivaatimuksien osana.Kehoälyn ohjaajista alin taso on noviisitaso (Punainen), sitten on kaksi ohjaajan tasoa, kaksi opettajan tasoa ja huipulla on kolme Kehoälyn Mestarin tasoa. Tässä alla olevassa listassa on linkin, joiden kautta pääsee helposti tutustumaan kunkin tason tekniikoihin ja graduoinnin vaatimuksiin.

Kehoälyn ohjaajien, opettajien ja Mestareiden tasot (tiivistelmä): 

Master Instructor

Kehoäly® Master Instructor, 8. level, Bright grade
(Kahdeksas eli korkein Kehoälyn Mestari -taso, Kirkas)

Kehoäly® Master Instructor, 7. level, Purple grade
(Kehoälyn Mestari -taso, Violetti)

Kehoäly® Master Instructor, 6. level, Azure grade
(Kehoälyn Mestari -taso, Taivaansininen)

Instructor

Kehoäly® Instructor, 5. level, Turquoise grade
(Kehoälyn opettajan taso, Turkoosi)

Kehoäly® Instructor, 4. level, Green grade
(Kehoälyn opettajan taso, Vihreä)

Kehoäly® Instructor, 3. level, Amber grade
(Kehoälyn ohjaajan taso, Keltainen)

Kehoäly® Instructor, 2. level, Orange grade
(Kehoälyn ohjaajan taso, Oranssi)

Kehoäly® Instructor, 1. level, Cardinal grade
(Kehoälyn noviisiohjaajan taso, Punainen)Kehoälyn ohjaajien tasoista 1.-5. käytetään englanninkielistä nimitystä Instructor ja tasoista 6.-8. nimitystä Master Instructor

Perusasiat Kehoälyn ohjaajien tasoista ja graduointivaatimuksista

Kehoälyn menetelmän, tekniikoiden, suomalaisen ja kansainvälisen toiminnan, sekä pedagogisen ja didaktisen kehittämisen avuksi on perustettu Society of Kehoäly Instructors -niminen yhdistys eli SKI ja Kehoälyn ohjaajien Kollegio, jonka englanninkielinen nimi on Collegium of Kehoäly Instructors eli CKI. Molempiin voi Kehoälyn ohjaajana edennyt henkilö anoa jäsenyyttä. Anomus tehdään suullisesti Tapio Sippoinille tai korkeimman mahdollisen Kehoälyn ohjaajien kollegion ollessa päätösvaltainsena läsnä kyseiselle kollegiolle.

Suomessa opetettaessa käytetään ensisijaisesti suomenkielisiä nimiä. Englanninkielisiä nimiä voi käyttää aina tarvittaessa. Ohjaajalla on oikeus valita tilanteen ja tarpeiden mukaan kumpaa kieltä käyttää, tai käyttääkö molempia kieliä ja nimiä samanaikaisesti. ”Toimivuus on totuuden mittari”. 

Jokainen taso graduoidaan joko vähintään kolmen riittävän korkealle edenneen Kehoälyn ohjaajan muodostamalle ohjaajien kollegiolle tai suoraan Tapio Sippoinille. Kuhunkin tasoon liittyvät kollegiovaatimukset ilmenevät myös graduointivaatimusten listasta. Ohjaajien kuhunkin tasoon liittyvät erityisvaatimukset, velvollisuudet ja oikeudet ilmoitetaan kunkin tason yhteydessä ja niitä pidetään graduointivaatimuksien osana.

Hierarkia ja oikeudet: Kehoälyn kehittäminen on siirtymässä hiljalleen Kollegion tehtäväksi. Tarvittaessa minkä tahansa Kehoälyyn ja sen tapoihin, vaatimuksiin, sääntöihin ja toimintamuotoihin, sekä terveysmeditaatioon ja sen tapoihin, vaatimuksiin, sääntöihin ja toimintamuotoihin liittyvien epäselvien asioiden, päätösten sekä epäselvien graduointien ratkaisemisessa ratkaisevan päätöksen tekee yleensä korkein mahdollinen Kehoälyn ohjaajien kollegio (CKI), ja mikäli tarve niin vaatii, lopullisen päätöksen tekee yksinoikeudella Kehoälyn menetelmän kehittäjä ja Kehoäly, terveysmeditaatio, MindWellness  ja Body Intelligence tavaramerkkien omistaja Tapio Sippoin. Erityistapauksissa, tilanteen niin vaatiessa Tapio Sippoin omaa viimeisen, äärimmäisen päätösvallan kaikesta, joka koskee Kehoälyn menetelmää. Tähän edellytetään kaikkien Kehoälyn ohjaajien ja opettajien sitoutuvan. 

Hyvät tavat, kehitystyö ja maine: Kollegion tehtävä on myös suojella Kehoälyn ohjaajia ja heidän ammatillista mainettaan. Korkeimmalla mahdollisella olemassa olevalla Kehoälyn ohjaajien Kollegiolla (CKI) tai tarvittaessa myös yksin Tapio Sippoinilla on oikeus ottaa kaikki saavutetut ohjaajaasteet pois sellaiselta Kehoälyn ohjaajalta, joka millä tahansa tavoin omalla toiminnallaan suoraan tai välillisesti vahingoittaa Kehoälyn ja siihen liittyvien asioiden harjoittamista, toimintaa, mainetta tai kehittymismahdollisuuksia.


Kehoälyn Mestari, korkein 8. taso, Kirkas

Kehoälyssä on käytössä kahdeksan ohjaajatasoa.

Kehoälyn Mestariksi pääsee, kun hankkiutuu Kehoälyn Mestarin oppiin, opiskelee ahkerasti ja pitkäjänteisesti, oppii ja vahvasti sisäistää sen mitä opetetaan ja opittuaan taidot graduoi Kehoälyn Mestaritason. Tässä alla on kerrottu Kehoälyn Mestarin ylimmän  tason, kahdeksannen ohjaajatason eli Kirkkaan tason graduointivaatimukset. Kehoälyn ensimmäinen ohjaajataso on Noviisiohjaaja eli Punainen taso, jonka graduointivaatimukset löydät täältä. Kaikkien tasojen vaatimuksiin linkit löytyvät täältä.Kahdeksas eli korkein Kehoälyn opettajataso, Kirkas

Kirkkaaseen tasoon graduoitavat asiat:
Kehoälyn laadun ja vahvuuden diagnoosit
kehoälyn testien tekeminen ja testitulosten tulkinta
Kehoäly Intervalli harjoitukset
Mielen tasapainotus Elävöittävä liikesarja
Kehoäly TPSP eli Trauman Purku ja Stressin Poisto -rentoutustekniikat
Elävöittävä liikesarja, Hitaasti tehty versio
Elävöittävä liikesarja, ohjaajien versio
Osaa kaikki Kehoälyn Mestareiden ja opettajien tekniikat ja asiat

Kirjallinen tai suullinen tentti tai essee:
Mahdollinen kirjatentti (kirja/kirjat vaihtuvat säännöllisesti, ilmoitetaan vuosittain).

Eettiset vaatimukset (Kirkas taso):
Omaa aidosti ja pysyvästi raittiit elämäntavat. Aktiivinen ja säännöllinen Kehoälyn harjoittaminen. Ei ole rikosrekisteriä. On omaksunut Kehoälyn toimintatavat ja etiikan korkealla ja huomattavan edistyneellä tasolla. Omaa hyvin korkeatasoiset eettiset ja sosiaalisesti älykkäät käytöstavat. On sitoutunut opettamaan vain niitä oman tasonsa harjoituksia, joita itse pystyy kunnolla tekemään.

Muut vaatimukset (Kirkas taso):
On allekirjoittanut Kehoälyn Interval -harjoittelijan lupauksen (sitoumuksen).
On suorittanut ja kerrannut vähintään kerran meridiaanihieronnan peruskurssin tai hankkinut muutoin vastaavan tietotaitotason.
On suorittanut ja kerrannut vähintään kerran akupainannan peruskurssin tai hankkinut muutoin vastaavan tietotaitotason.
Ei ole ollut mielenterveysongelmainen viimeiseen kuuteen vuoteen.
On harjoittanut aktiivisesti Kehoälyn menetelmää ja käytännön toimintatapoja vähintään kolme vuotta.
On MindWellness terveysmeditaation opettaja tai hankkinut muutoin vastaavan tietotaitotason MindWellness terveysmeditaatiosta.
Ymmärtää, että Kehoälyn Mestari -tason ja siihen tarvittavan "hiljaisen tiedon" osaamisen voi saavuttaa vain olemalla Kehoälyn Mestarin henkilökohtaisessa opetuksessa. 
Ymmärtää, että Kehoälyn Mestarin korkein taso (Kirkas) edellyttää suurinta ja parasta mahdollista ymmärrystä Kehoälystä.
Ymmärtää vastuunsa Kehoälyn Mestarina ja siksi sitoutuu kykyjensä mukaan parhaalla mahdollisella tavalla opettamaan Kehoälyn Mestarin taitojaan eteenpäin ansioituneille ja ahkerille Kehoälyn ohjaajajien graduointivaatimukset täyttäville ja Kehoälyä aidosti oppimaan halukkaille opiskelijoille.
Delegoi tarpeiden mukaan alkeistason opetusta muille Kehoälyn opettajille, jotta aika riittää Kehoälyn Mestarioppilaiden opettamiseen.
Oikeudet (Kirkas taso):
Oikeus anoa Kehoälyn ohjaajien kollegion jäsenyyttä (Collegium of Kehoäly Instructors).
Oikeus anoa Kehoälyn ohjaajien yhdistyksen jäsenyyttä (Society of Kehoäly Instructors).
Oikeus graduoida Kehoälyn ohjaajia ja opettajia 8. tasoon asti Kirkkaan tason kollegion kanssa (vähintään kolmen hengen kollegio).
Saa opettaa kaikkia Kehoälyn harjoituksia, kun noudattaa parhaalla mahdollisella tavalla kaikkia niihin liittyviä sääntöjä, määräyksiä, sitoumuksia, harjoitustapoja ja vasta-aiheita. 
Omaa kaikki aiemmin myönnetyt oikeudet.Hiukan Kirkkaan tason terminologiaa englanninkielellä:

Master Instructor, 8. level, Bright grade.
(Kahdeksas eli korkein Kehoälyn opettajataso, Kirkas)

Kirkkaaseen tasoon graduoitavat asiat:
Mastering all The Kehoäly method levels 1.-8.
Kehoäly Interval exercises (Kehoäly Intervalli harjoitukset)
Mind Balance Vital Form (Mielen tasapainotus Elävöittävä liikesarja)
Kehoäly Stress Releasing Exercises (SRE, suomeksi TPSP eli Trauman Purku ja Stressin Poisto)
Vital Form, Flow motion version (Elävöittävä liikesarja, Hitaasti tehty versio)
Vital Form, Instructor version (Elävöittävä liikesarja, ohjaajien versio)

Perusasiat Kehoälyn ohjaajien tasoista ja graduointivaatimuksista

Kehoälyn menetelmän, tekniikoiden, suomalaisen ja kansainvälisen toiminnan, sekä pedagogisen ja didaktisen kehittämisen avuksi on perustettu Society of Kehoäly Instructors -niminen yhdistys eli SKI ja Kehoälyn ohjaajien Kollegio, jonka englanninkielinen nimi on Collegium of Kehoäly Instructors eli CKI. Molempiin voi Kehoälyn ohjaajana edennyt henkilö anoa jäsenyyttä. Anomus tehdään suullisesti Tapio Sippoinille tai korkeimman mahdollisen Kehoälyn ohjaajien kollegion ollessa päätösvaltainsena läsnä kyseiselle kollegiolle.

Suomessa opetettaessa käytetään ensisijaisesti suomenkielisiä nimiä. Englanninkielisiä nimiä voi käyttää aina tarvittaessa. Ohjaajalla on oikeus valita tilanteen ja tarpeiden mukaan kumpaa kieltä käyttää, tai käyttääkö molempia kieliä ja nimiä samanaikaisesti. ”Toimivuus on totuuden mittari”. 

Jokainen taso graduoidaan joko vähintään kolmen riittävän korkealle edenneen Kehoälyn ohjaajan muodostamalle ohjaajien kollegiolle tai suoraan Tapio Sippoinille. Kuhunkin tasoon liittyvät kollegiovaatimukset ilmenevät myös graduointivaatimusten listasta. Ohjaajien kuhunkin tasoon liittyvät erityisvaatimukset, velvollisuudet ja oikeudet ilmoitetaan kunkin tason yhteydessä ja niitä pidetään graduointivaatimuksien osana.

Hyvät tavat, kehitystyö ja maine: Kollegion tehtävä on myös suojella Kehoälyn ohjaajia ja heidän ammatillista mainettaan. Korkeimmalla mahdollisella olemassa olevalla Kehoälyn ohjaajien Kollegiolla (CKI) tai tarvittaessa myös yksin Tapio Sippoinilla on oikeus ottaa kaikki saavutetut ohjaajaasteet pois sellaiselta Kehoälyn ohjaajalta, joka millä tahansa tavoin omalla toiminnallaan suoraan tai välillisesti vahingoittaa Kehoälyn ja siihen liittyvien asioiden harjoittamista, toimintaa, mainetta tai kehittymismahdollisuuksia.

Hierarkia ja oikeudet: Kehoälyn kehittäminen on siirtymässä hiljalleen Kollegion tehtäväksi. Tarvittaessa minkä tahansa Kehoälyyn ja sen tapoihin, vaatimuksiin, sääntöihin ja toimintamuotoihin, sekä terveysmeditaatioon ja sen tapoihin, vaatimuksiin, sääntöihin ja toimintamuotoihin liittyvien epäselvien asioiden, päätösten sekä epäselvien graduointien ratkaisemisessa ratkaisevan päätöksen tekee yleensä korkein mahdollinen Kehoälyn ohjaajien kollegio (CKI), ja mikäli tarve niin vaatii, lopullisen päätöksen tekee yksinoikeudella Kehoälyn menetelmän kehittäjä ja Kehoäly, terveysmeditaatio, MindWellness  ja Body Intelligence tavaramerkkien omistaja Tapio Sippoin. Erityistapauksissa, tilanteen niin vaatiessa Tapio Sippoin omaa viimeisen, äärimmäisen päätösvallan kaikesta, joka koskee Kehoälyn menetelmää. Tähän edellytetään kaikkien Kehoälyn ohjaajien ja opettajien sitoutuvan.