torstai 28. helmikuuta 2019

Hyvä palaute Terveysmeditaation kirjasta


Sain erinomaisen mukavaa palautetta eräältä fiksulta ihmismieleen syvällisesti perehtyneeltä ihmiseltä. Haluan jakaa tuon palautteen. 

"Tapio, luin kirjasi Terveysmeditaation... Kirja on todella viisas, käytännönläheinen, soveltava ja raikas. Jos eläisit Englannissa, muualla Euroopassa, niin olisit Kehoälyn harjoitusten ja tämänkin kirjan kautta luonut siellä omat arvostetut tuotteet, luennot ja työpajat. Ja tietysti sinulla on eettisesti ja kaikin tavoin avara ja syvä viesti. Ihmettelin lukiessani, että miten valtavan työn olet tehnyt. Ja sitä kävin läpi toistuvasti, että miten olet jaksanut jäsentää kirjasi ja kirjoitat yksityiskohtaisesti ja soveltavasti. Ihmettelen ja ihmettelen. Palaan kirjaan ja alan (...) Sitten laajennan myös muihin sovelluksiin. Sydämelliset Onnittelut Kirjastasi."

Terveysmeditaation harjoitus- ja tietokirjaa voi tilata suoraan kustantajalta, myynti@geisir.fi. Kirjan hinta on 33 euroa plus postikulut. Kirjaa voi ostaa myös suoraan minulta Kehoälyn ja Terveysmeditaation kurssien yhteydessä.


lauantai 2. helmikuuta 2019

Itsemyötätunto ja Kehoäly®


Itsemyötätunto, itsekunnioitus ja armollisuus itseä kohtaan ovat merkittäviä meille annettuja lahjoja, sekä älykäkäitä ja toimivia osa-alueita taitavassa Kehoälyn harjoittelussa. Kehoäly® tarkoittaa kehon ja mielen välistä parasta mahdollista kommunikaatiota ja siitä seuraavia terveyshyötyjä. Viisas ja toimiva itsemyötätuntoisuus ja armollisuus Kehoälyn harjoittelussa ilmenee esim. Lempeän harjoittelun toimintatavassa sekä Hitaan kiiruhtamisen toimintatavassa. Myös kehoetiikka ja sen toteutuminen on tavallaan itsemyötätunnon ilmaus, sillä toimimalla kehoeettisesti ”oikein” kohtelemme kehoamme hyvinkin armollisesti, lempeästi, viisaasti ja teemme Kehoälyn harjoitukset tietysti mahdollisimman rennosti, pehmeästi ja riittävän kevyesti.

Pieni lapsi kohtelee itseään hyvin lempeästi, mutta toki ymmärryksensä puitteissa. Kun kasvamme, ymmärrys suurelta osin lisääntyy, mutta samalla yhteiskunnan, kulttuurin ja elinyhteisön tuomat uudet tavat ja uskomukset tuovat usein myös uusia itseemme kohdistuvia armottomia ja epäterveellisiä tapoja. Näitä on hyvin helppo listata, mutta jätän sen nyt väliin. Riittäisi, kun luettelisi epäterveellisiä elämäntapoja ja itseen kohdistuvia epätosia negatiivisia uskomuksia. Armottomuus ja itsemyötätunnon puute ovat siis lähes täysin opittua, vahingossa ja pakotetusti sisäistettyä.

Armottomalla ihmisellä on omasta mielestään aina ”hyvät syyt” olla armoton itsellemme tai toiselle. Itsemyötätunto on jotain, joka on erittäin lähellä itsensä parantamista ja hoitamista. Myötätunnon kohdalla kannattaa olla aktiivinen. Itsemyötätunto on aina konkreettista tekemistä, toimintaa ja jopa positiivista suorittamista, ja korkeatasoinen armollisuus on parhaimmillaan opittuna ja sisäistettynä taitona. Tärkeä itsemyötätunnon oppimisen ja elvyttämisen toiminnallinen taito on tarkkailu. On oltava tarkkaavainen, että toimii myötätuntoisesti, niin itseä kuin muitakin kohtaan. Tämä pätee korostuneesti Kehoälyn harjoittelussa.

Itsemyötätunnon valitseminen arkiseksi asenteeksi tekee asiat näkyväksi ja voimme tutkia itseämme, uskomuksiamme, odotuksiamme ja maailmaa onnellisena ja avoimella mielellä. Kuten huomaatte, Kehoälyyn liittyvän uskomuksen mukaan itsemyötätunto tarjoaa aktiivisesti hyvää mieltä, terveyttä ja vapautta. Itsemyötätunto on yksi suurimpia meille annettuja lahjoja ja tuon lahjan käyttöä voi harjoitella tekemällä säännöllisesti Terveysmeditaatiota ja muita Kehoälyn harjoituksia.


Terveysmeditaatio® on länsimainen meditaation muoto, joka soveltuu juuri länsimaiselle ja suomalaiseen kulttuuriin syntyneelle ihmiselle. Terveysmeditaatio on siinä mielessä erikoinen ja mukava taito, että sen oppimiseen ei tarvitse ulkopuolista opettajaa tai gurua, kuten itämaispohjaisissa meditaatioissa, vaan sitä voi opiskella myös itsenäisesti, esim Terveysmeditaation kirjoista. Terveysmeditaation ja Kehoälyn terveysmenetelmän kehittäjä Tapio Sippoin on kirjoittanut kirjan: Terveysmeditaatio harjoitus- ja tietokirja – Opi kuinka Kehoäly ja meditaatio yhdistetään, ISBN 978-952-67972-9-8. 244 sivua, joista noin sata sivua tieteellistä asiaa ja 140 sivua harjoituksia. Tilaukset Kustannus Geisir Oy. Hinta 33 euroa + postikulut.
maanantai 19. marraskuuta 2018

Terveysmeditaatio itsekasvatusmenetelmänä


Terveysmeditaation avulla meditoija oppii tiedostamaan omia asioitaan. Sen lisäksi Terveysmeditaatio tarjoaa ratkaisun pysyvään elämäntarkoituksen löytämiseen. Ja kaiken kukkuraksi tämä tarkoitus on helppo ottaa vastaan, sillä se on sopusoinnussa (lähes aina) meditoijan nykyisen maailmankuvan, uskomusjärjestelmän ja omien aitojen sisäisten ydintarpeiden kanssa.

Seuraavaksi tarkastelen Terveysmeditaatioon ja sen itsekasvatukselliseen olemukseen liittyvää pedagogiikkaa ja didaktiikkaa. Pedagogiikkahan tarkoittaa taitoa opettaa, opetuksen järjestämisen tapaa, kasvatuksellisia periaatteita, taitavan ja hyvän opettamisen erilaisia suuntauksia ja toimintatapoja. Didaktiikka tarkoittaa hyvää opetustapaa. Jos olet kiinnostunut, miksi Terveysmeditaatio toimii niin hienosti, eräs vastaus on Terveysmeditaation ja Kehoälyn harjoittelun taustalla olevissa itsemme opetustavoissa. Terveysmeditaation päämääränä on kehittää aivojamme parhaalla mahdollisella tavalla itsekasvatuksen meditatiivisin ja filosofisin keinoin. Itseoppimismenetelmänä Terveysmeditaatioon on sisäänrakennettu pedagoginen rakenne ja järjestelmä, jonka avulla meditoija oppii itse ohjaamaan omaa oppimis- ja itsekasvatusprosessiaan.

Terveysmeditaation harjoittelussa ja opiskelussa sovelletaan pääasiassa behavioristista ja sosiokulttuurista pedagogiikkaa, mutta myös integratiivinen pedagogiikka ja meditaation didaktiikka ovat tärkeässä osassa Terveysmeditaation opiskelua. Oleellista on myös filosofian soveltaminen terveyden vahvistamiseksi ja aivojen kehittämisen tueksi. Filosofia pyrkii usein vastaamaan elämää ja kuolemaa, elämän tarkoitusta ja arvoa, sekä tekoja ja niiden seurauksia koskeviin kysymyksiin, joten on helppo ymmärtää, että se sopii hyvin Terveysmeditaation osaksi.

On hyvä tietää miksi tekee sitä mitä tekee. Kaikki mitä teemme ja etenkin kaikki mitä tietoisesti opiskelemme muuttaa meitä. Tämä tieto on otettu vahvasti ja eettisesti huomioon Terveysmeditaatiota kehitettäessä. Terveysmeditoinnin oppii harjoittelemalla ja toistamalla. Behavioristinen pedagogiikka on selkeää asioiden toistoa ja kertaamista. Oleellista on myös tajuta, että virheistä oppii, joten virheiden liika välttely voi hidastaa tai häiritä oppimista. Terveysmeditaatioita toistamalla aukeaa väylä seuraavaan meditatiiviseen itsekasvatukselliseen oivallukseen.

Sosiokulttuurisen pedagogiikan avulla Terveysmeditaation harjoittaja alkaa hahmottaa meditaation ja arkipäiväisen maailmansa välisiä yhteyksiä, eli sosiaalisia ja kulttuurillisia tekijöitä. Tähän liittyy vahvasti Terveysmeditaation tekniikoissa mukana oleva filosofinen ja eettinen ote, joka aina liittyy ihmiseen, sosiokulttuuriseen olentoon. Integratiivisen pedagogiikan avulla Terveysmeditaation harjoittajalle kehittyy meditointiin liittyvä itseoppimisen taito, sekä kyky yhdistää ajattelussaan erilaisia meditoinnin elementtejä ja osa-alueita.Terveysmeditaatio ja Kehoälyn harjoittelu soveltuvat erinomaisesti työhyvinvoinnin välineiksi. Kun kehitätte työyhteisönne TYKY- ja TYHY-toimintaa, kannattaa avuksi pyytää myös työhyvinvoinnin asiantuntija Tapio Sippoin, joka on kehittänyt Terveysmeditaation ja Kehoälyn harjoittelun. Häneen saa yhteyden täältä. Tapio Sippoin on opettanut kehomielitaitoja yli kaksikymmentä vuotta ja on kirjoittanut kolme kirjaa Kehoälyn harjoittelusta ja Terveysmeditaatiosta. Uusin kirja, vuodelta 2017, on Terveysmeditaation harjoitus- ja tietokirja, ISBN 978-951-67972-9-8. Kirjaa voi ostaa Tapion pitämissä TYKY- ja TYHY-koulutuksissa.

Kehoäly®, Terveysmeditaatio®, Body Intelligence® ja MindWellness® ovat Tapio Sippoinille rekisteröityjä tavaramerkkejä ja FreeFlow™, Body Integrity™ sekä Body IQ™ ovat Tapiolle vakiintuneita tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä on oikeus käyttää vain lisenssin omaavilla tahoilla.

keskiviikko 4. heinäkuuta 2018

Stressipellesyndrooman parantaminen Terveysmeditaation avulla
Työperäinen stressi heikentää usein työkykyä. Tuolloin siihen on viisasta puuttua. Terveysmeditaatio sekä Kehoälyn harjoittelu ovat tehokkaita välineitä työperäisen stressin poistamiseen. Terveysmeditaation yksi tärkeä tarkoitus on tarvittaessa eheyttää Terveysmeditaation harjoittajan itsetuntoa ja lisätä elämän mielekkyyden kokemista. Tuo tarkoitus ja toiminta sitä kohti poistaa stressiä ja vahvistaa Terveysmeditaation harjoittajan mielenterveyttä. Suoritusorientoituneen yhteiskunnan noidankehästä kärsivien ihmisten tilaa kutsutaan Terveysmeditaatiossa stressipellesyndroomaksi, eli stressaantuneen ihmisen oireyhtymäksi.

Ihmisen itseisarvo on filosofinen asia. Ajatus ja tieto siitä, että ihminen on arvokas itsessään, pitää yllä hyvää mielenterveyttä ja tervettä itsetuntoa. Moni suomalainen elää itsensä arvostamisen kannalta arvotyhjiössä. Tuon arvotyhjiön vuoksi ihmisen itseisarvoa haetaan itsen ulkopuolelta, esimerkiksi työuralla menestymisen liiallisena ja epäterveenä arvostamisena. Nykyihmisen elämää ja siihen sisältyviä valintoja voidaan tarkastella filosofian lisäksi psykologian avulla, eettisyyden tutkimisen keinoin, sekä uskomusjärjestelmien tarkastelun avulla.

Tervehenkisen elämäntarkoituksen saavuttaminen ja ylläpitäminen on nykyisen liian materialistisen arvoilmaston vuoksi muuttunut hyvin haastavaksi. Vaikka menestyvän yrityksen on tarkoitus tuottaa riittävästi voittoa, saattaa voiton osaamaton tavoittelu kääntyä henkilökunnan työhyvinvoinnin heiketessä yrityksen taloudellisia menestystekijöitä vastaan. Monet sinällään psyykkisesti terveet ihmiset ovat tällöin jääneet kyseisessä yrityksessä ja yhteiskunnassa vallitsevien epäterveiden arvojen jalkoihin ja menettäneet tietoisuutensa omasta itseisarvostaan ihmisenä. Tämä tietoisuuden menetys ilmenee liiallisena pätemisen tarpeena ulkokultaisissa asioissa, työhyvinvoinnin puutteena ja heikentyneenä työilmapiirinä, sekä vinoutuneissa arvoissa, kuten työuran ylisuuressa arvostuksessa ja maallisen omaisuuden liiassa keräämisen tarpeessa. Tämän vuoksi onkin helppoa ymmärtää, miksi nykyisessä työelämässä niin moni palaa niin nopeasti loppuun. Kyse on kokonaisuudesta, johon voi vaikuttaa.

Terveysmeditaatio ja Kehoälyn harjoittelu soveltuvat erinomaisesti työhyvinvoinnin välineiksi. Kun kehitätte työyhteisönne TYKY- ja TYHY-toimintaa, kannattaa avuksi pyytää myös työhyvinvoinnin asiantuntija Tapio Sippoin, joka on kehittänyt Terveysmeditaation ja Kehoälyn harjoittelun. Häneen saa yhteyden täältä. Tapio Sippoin on opettanut kehomielitaitoja yli kaksikymmentä vuotta ja on kirjoittanut kolme kirjaa Kehoälyn harjoittelusta ja Terveysmeditaatiosta. Uusin kirja, vuodelta 2017, on Terveysmeditaation harjoitus- ja tietokirja, ISBN 978-951-67972-9-8. Kirjaa voi ostaa Tapion pitämissä TYKY- ja TYHY-koulutuksissa.

Kehoäly®, Terveysmeditaatio®, Body Intelligence® ja MindWellness® ovat Tapio Sippoinille rekisteröityjä tavaramerkkejä ja FreeFlow™, Body Integrity™ sekä Body IQ™ ovat Tapiolle vakiintuneita tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä on oikeus käyttää vain lisenssin omaavilla tahoilla.


perjantai 4. toukokuuta 2018

Elävöittävä liikesarja™, Kehoälyn tärkein perusharjoite

Virtaava asento
Kehoälyn harjoittelussa yhdistyy luonnollisen elinvoiman vahvistaminen, fysioterapeuttinen itsehoito ja psykoterapeuttinen kehotyö. Kehoäly ei ole kuitenkaan fysioterapiaa tai psykoterapiaa, vaan jotain huomattavasti kokonaisvaltaisempaa, esimerkiksi psykofyysistä terveysliikuntaa kehotyöskentelyn keinoin. Edistyneellä tasolla Kehoälyn harjoittelussa on aina mukana länsimainen meditatiivinen asenne ja toimintatapa, joka tunnetaan nimellä Terveysmeditaatio.

Tärkein Kehoälyn alkeis- ja perusharjoite on Elävöittävä liikesarja™, englanniksi Vital Form™. Elävöittävä liikesarja on sopivan lyhyt ja helposti opittava Kehoälyn harjoitus, joka sisältää samalla kertaa alkeet kaikista kolmesta Kehoälyyn ja sen harjoitteluun liittyvistä asioista, eli psykoterapeuttinen kehotyö, fysioterapeuttinen itsehoito ja luonnollisen elinvoiman vahvistaminen.


Kun Elävöittävän liikesarjan osaa, kestää sen tekeminen reilusti alle puoli tuntia. Siinä ajassa harjoittelija tulee hoitaneeksi itseään kolmeen kertaan, käyden kolmesti läpi koko kehonsa. Elävöittävä liikesarja on kehitetty poikkeuksellisen älykkäästi, joten liikesarjan kaikkien lyhyiden harjoitusliikkeiden hoitava yhteisvaikutus on poikkeuksellisen hyvä. Tämän vuoksi Kehoäly ja sen harjoittelu on toimivampaa ja tehokkaampaa kuin tavalliset itsehoitojutut. 

Toimivuutensa ja tehokkuutensa lisäksi Kehoälyn harjoittelu on myös erittäin lempeää. Kehoälyn harjoittelijat kehuvat yleensä Kehoälyn harjoittelua lempeimmäksi itsehoidoksi ja terveysliikunnaksi, mitä Suomesta voi löytää. Tässä myös kirjoitus, joka kertoo mitä Kehoäly ei ole. Harjoittelupaikka Elävöittävän liikesarjan tekemiseen on helppo löytää, sillä Elävöittävän liikesarjan voi tehdä arkivaatteissa seisaaltaan kotona, työpaikalla tai missä milloinkin.


Elävöittävän liikesarjan treenit kesällä Eestissä.

Mainitut kolme Elävöittävän liikesarjan osiota ovat enemmän kuin osiensa summa, eli kokonaisuutena tehty Elävöittävä liikesarja hoitaa ja vahvistaa ihmisen terveyttä niin hienosti, että Elävöittävän liikesarjan harjoittelusta kerättyjen ja ylös kirjattujen konkreettisten kokemusten, kliinisen havainnoinnin, perusteella tiedetään Elävöittävän liikesarjan avulla joidenkin jopa parantuneen sairauksista ja käytännössä lähes kaikilla sitä säännöllisesti harjoittaneilla mahdolliset sairaudet ovat lievittyneet yleensä huomattavasti. Kehoälyn harjoittelu sopii erinomaisesti yhdistettäväksi länsimaisen lääketieteen hoitoihin sekä esim. kiinalaisen lääketieteen hoitojen tueksi.

Kehoälyn harjoittelu sopii myös urheilijoille.Kehoälyn harjoittelu sopii työhyvinvoinnin vahvistamiseen (TYKY ja TYHY) ja luovuuden lisäämiseen, keski-ikäisille, urheilijoille, senioreille, toipilaille, sekä sairauksien hoidon osaksi. Tässä kaksi lyhyttä todennettavaa esimerkkiä siitä, mitä vaikutuksia Kehoälyn säännöllisellä harjoittelulla voi olla harjoittelijan terveyteen:"Harjoiteltuani alle neljä kuukautta Kehoäly® terveysliikuntaa painoni on pudonnut yli seitsemän kiloa. Hartiani ovat rentoutuneet niin, että löysin vuosien jälkeen jälleen kaulani. Selässä ollut "stressikyhmy" on hävinnyt. Vakava depressioni on kadonnut lähes kokonaan. Lisäksi onnettomuudessa loukkaantuneeseen sääreen on palannut tunto." Nainen 55v.


Kyseisellä naisella oli useita terveysongelmia. Käytännössä hänen suurin haaste oli kuitenkin mielenterveys. Aluksi nainen ei kertonut psykologilleen eikä lääkärilleen uudesta harrastuksestaan mitään. Oleellista on huomata, että hän treenasi Kehoälyä aktiivisesti, sillä hän aidosti halusi terveeksi. Neljän kuukauden kuluttua naisen uusi harrastus paljastui kuin itsestään, sillä lääkäri alkoi ihmetellä naisen yllättävää ja suhteellisen äkillistä toipumista syvästä masennuksesta. Nainen oli ollut jo seitsemän vuotta masentunut ja hän oli syönyt vahvaa lääkitystä. Hänen psykiatrinsa alkoi tapahtuneen toipumisen jälkeen suositella Kehoälyn harjoittelua naiselle ja yhdessä määritimme mitä harjoituksia naisen kannatti tehdä ja kuinka paljon. Myös psyykelääkkeet jäivät pian kokonaan pois.

Eräs vahva esimerkki siitä, kuinka Kehoälyn harjoittelusta voi olla vanhemmille ihmisille hyötyä on Armi Hammarbergin tapaturman hoitoon liittyvä esimerkki. Armi on antanut minulle luvan nimensä käyttöön. Tapaturman tapahtumahetkellä Armi oli aktiivinen ja hyväkuntoinen ihminen. Eläkkeelläkin ollessaan hän matkusteli paljon ja oli kulttuuririennoissa aktiivisesti mukana. Voidaan sanoa, että hän oli sivistynyt ja elämästä innostunut henkilö. Jos Kehoälyä ja sen opettamista osaavia ihmisiä ei olisi ollut Armin lähipiirissä, olisi hänen elämänkaarensa loppu ollut todennäköisesti paljon karumpi ja surullisempi.


87-vuotiaana Armi kaatui, satutti selkänsä ja sai pahoja kipuja. Hän oli vaarassa menettää liikuntakykynsä lähes täysin. Lääkärit määräsivät moottoroidun pedin ja rullatuolin, ja fysioterapeutit kieltäytyivät häntä enää hoitamasta ”liian vanhana” ja sanoivat ettei mitään voi enää tehdä. Aloimme varovasti soveltaa Kehoälyn harjoituksia. Ensin Armi teki Elävöittävää liikesarjaa sängyssä, hetken kuluttua hän teki Kehoälyn harjoitteita jo istualtaan ja kohta seisaaltaan. Parin viikon päästä hän pystyi kävelemään ilman tukia. Armi eli 92-vuotiaaksi ja oli kohtuullisen hyväkuntoinen ja liikuntakykyinen melkein elämänsä loppuun asti.


Suomessa Kehoälyn harjoittelua ja opettamista koordinoi Tapio Sippoin. Hän on Suomen johtava Kehoälyn harjoittelun asiantuntija. Tapio on kirjoittanut kaksi kirjaa Kehoälyyn liittyen. Kehoälyn oppimista voi tehostaa hankkimalla oppikirjat; Tapio Sippoin: Terveysmeditaatio harjoitus- ja tietokirja, ISBN 978-952-67972-9-8, Kustannus Geisir Oy, 244 sivua, ja Tapio Sippoin: Kehoälyn salaisuuden – kehoetiikan ja Kehoälynkäsikirja, ISBN 978-952-67972-6-7, Kustannus Geisir Oy, 108 sivua.

Kehoälyn treeniä syksyllä luonnossa, Oulussa.

Kehoäly®, Terveysmeditaatio®, Body Intelligence® ja MindWellness® ovat Kehoälyn terveysmenetelmän kehittäjälle Tapio Sippoinille rekisteröityjä tavaramerkkejä, sekä Elävöittävä liikesarja™, Body IQ™ ja FreeFlow™ ovat Tapiolle vakiintuneita tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä on oikeus käyttää vain lisenssin omaavilla tahoilla.maanantai 30. huhtikuuta 2018

Mitä on Kehoälyn harjoittelu? ... selkeä ja yksityiskohtaisempi kuvaus

Toivon, että tämä teksti avaa ainakin osaltaan mitä Kehoälyn harjoittelu ei ole ja vastaa joillekin kysymykseen, miksi Kehoälyn oppiminen ottaa aikaa ja syvällinen oppiminen vie vuosia, eikä Kehoälyn ohjaajan lisenssiä saa ostettua rääpimällä asiaa ja pikaostoksena pelkällä rahalla.

Kehoälystä on julkaistu kaksi kirjaa, jossa kerrotaan millä tavalla Kehoäly ja Kehoälyn harjoittelu on hyvin ainutlaatuista ja erittäin korkeatasoista Kehoälyyn liittyvien uniikkien harjoittelutapojen, käytänteiden ja ajattelun vuoksi ja ansiosta. Suomessa Kehoälyn harjoittelua ja opettamista koordinoi Tapio Sippoin. Hän on Suomen johtava Kehoälyn harjoittelun asiantuntija. Tapio on kirjoittanut kaksi kirjaa Kehoälyyn liittyen. Kehoälyn oppimista voi tehostaa hankkimalla oppikirjat; Tapio Sippoin: Terveysmeditaatio harjoitus- ja tietokirja, ISBN 978-952-67972-9-8, Kustannus Geisir Oy, 244 sivua, ja Tapio Sippoin: Kehoälyn salaisuuden – kehoetiikan ja Kehoälyn käsikirja, ISBN 978-952-67972-6-7, Kustannus Geisir Oy, 108 sivua.

Kehoäly on parasta mahdollista kehon ja mielen välistä kommunikaatiota. Kehoäly on kehomieli- ja tietoisuustaitojen korkein ja laadukkain muoto. Sen oppiminen on mahdollista säännöllisellä ja aktiivisella harjoittelulla ja mieluiten pätevän Kehoälyn ohjaajan opastuksessa. Kun on oppinut jonkin Kehoälyn harjoituksen riittävän pitkälle, voi sitä harjoitusta ja sen kautta Kehoälyään kehittää eteenpäin tekemällä harjoituksia aktiivisesti itse omassa rauhassa. 

Koska Kehoälyssä on kyse hienosta, laadukkaasta ja syvällisestä taidosta, vie sen edistyneempi omaksuminen aina vuosia. Kehoälyä oppii Kehoälyn harjoituksissa ja Kehoälyn ohjaajaksi oppii useamman vuoden kestävässä Kehoälyn ohjaajien koulutuksessa. Kehoälyn ohjaajat graduoivat aina opetustaitonsa.


Mitä on Kehoälyn harjoittelu ja mitä se ei ole?

Koska ihmisiä toisinaan kovasti kiinnostaa, mitä Kehoälyn harjoittelu on ja he toisinaan haluaisivat, että vertailisin sitä johonkin muuhun, niin teen nyt varovasti ja selkeästi niin. Hiukan ikään kuin "väännän rautalangasta" miten asiat ovat. Eli...

Toistan: Kehoälyä oppii Kehoälyn harjoituksissa. Kehoälyn ohjaajaksi oppii Kehoälyn ohjaajien koulutuksessa. Kehoäly on ainutlaatuinen ja korkeatasoinen asia, jota voi oppia nimenomaan harjoittelemalla Kehoälyä mieluiten jonkun pätevän Kehoälyn ohjaajan opissa.

Kehoälyn harjoittelu on toki kehollista ja hyvin konkreettista toimintaa, mutta Kehoälyn harjoittelu ei ole urheilua, ei kuntojumppaa, ja se ei ole esim. työväenopistoissa tarjolla olevan terveysliikunnan tapaista yksinkertaista iloista puuhastelua. Kehoäly on parasta mahdollista kehon ja mielen välistä kommunikaatiota ja kehomieli- ja tietoisuustaitojen korkein ja laadukkain muoto. Sen oppiminen on mahdollista säännöllisellä ja aktiivisella harjoittelulla ja mieluiten pätevän Kehoälyn ohjaajan opastuksessa.

Kehoäly ei ole joogaa. Joogassa tehdään joogan asanoita ja joogameditaatiota. Kehoälyn harjoituksissa ei tehdä joogan asanoita eikä joogameditaatiota. Kehoälyn harjoituksissa tehdään Kehoälyn harjoituksia, sekä toisinaan Kehoälyyn ja sen harjoitteluun kiinteästi liittyvää länsimaista (ja suomalaista) Terveysmeditaatiota.

Kehoäly ei ole pilatesta. Kehoälyn harjoittelu on paljon monipuolisempaa kuin pilates. Pilateksessa tehdään pilates-harjoituksia. Kehoälyn harjoituksissa ei tehdä pilates-harjoituksia. Kehoälyn harjoituksissa tehdään Kehoälyn harjoituksia ja kehitetään Kehoälyä.

Maailmalla on paljon erilaisia kehoterapioita, joista pieni osa löytyy myös Suomesta. Joten esimerkkinä mainiten... Kehoäly ei ole myöskään Feldenkrais-harjoittelua, ei Alexander-tekniikkaa, eikä mitään muutakaan vastaavaa. Niissä tehdään niiden omia harjoituksia. Kehoälyn harjoituksissa taas tehdään Kehoälyn harjoituksia ja kehitetään Kehoälyä.

Kehoälyn harjoittelijoilla ja ohjaajilla on toisinaan länsimaisen lääketieteen koulutusta. Löytyy lääkäreitä, sairaanhoitajia, fysioterapiaa ja psykoterapiaa osaavia, lähihoitajia jne. Kehoälyn harjoittelu ei vaadi moista eikä Kehoälyn harjoittelu ole yksioikoisesti fysioterapiaa, psykoterapiaa, kuntourheilua eikä kuntojumppaa. Kehoälyn harjoittelu on jotain paljon monipuolisempaa ja syvällisempää.

Kehoälyn harjoittelu ei ole myöskään mitään manualiterapiaa; ei hierontaa, ei shiatsua, ei thaihierontaa, ei tiibetiläistä lääketiedettä, ei intialaista ayurvedaa, ei akupunktiota eikä kiropraktiikkaa. On totta, että Kehoälyn harjoittelun kehittäjä Tapio Sippoin on monen lajin urheiluvalmentaja, taistelutaitojen ja itsepuolustuksen kokenut opettaja, akupunktioterapeutti, jäsenkorjaaja, hieroja, kolmen linjan Reiki Grand Master, sekä akupainannan ja meridiaanihieronnan ammattiopettaja. Se ei kuitenkaan tarkoita, että Kehoälyn harjoittelu olisi jotain näistä asioista. Toistan: Kehoäly on parasta mahdollista kehon ja mielen välistä kommunikaatiota ja kehomieli- ja tietoisuustaitojen korkein ja laadukkain muoto. Sen oppiminen on mahdollista säännöllisellä ja aktiivisella harjoittelulla ja mieluiten pätevän Kehoälyn ohjaajan opastuksessa

Kehoälyn ohjaajilla on hyvin usein monenlaisia muitakin terveystaitoja. Toki edistyneellä tasolla olevista Kehoälyn ohjaajista jotkut ovat esim. lääkäreitä, fysioterapeutteja, kehoterapeutteja, sairaanhoitajia, psykoterapeutteja, Reiki Mastereita, akupainantaa osaavia meridiaanihierojia, akupunktioterapeutteja ja monia muita tällaisten asioiden osaajia. Huom. Akupainantaa, meridiaanivenyttelyä ja meridiaanihierontaa käytetään ja sovelletaan länsimaisella tavalla kyllä edistyneen tason Kehoälyn harjoittelussa, mutta se on kovin pieni osa koko laajasta Kehoälyn harjoitusmenetelmästä.

Kehoälyn harjoittelu ei myöskään ole kamppailu-urheilua tai itsepuolustuslaji, aikidoa, ei judoa, ei karatea, ei kungfua, ei taekwondoa, ei systemaa, ei jujutsua, ei chikungia, ei taijia, ei yleensäkään mitään itämaista hoitomuotoa tai kamppailulajia, eikä myöskään minkään sortin itämaista meditaatiota.

Kehoälyn harjoittelu ei ole muodikasta mindfulness-keskittymisharjoittelua. Ja rehellisesti sanoen Kehoälyn harjoitteluun kiinteästi kuuluva Terveysmeditaatio on monin kerroin laajempaa ja laadukkaampaa toimintaa kuin tavallinen mindfulness. Eikä Kehoälyn harjoittelu ole enkelihoitoa (mitä se enkelihoito sitten lieneekään. Tarjollahan eli myynnissähän sitä new age -suuntautuneille ihmislle kuitenkin on), ei yksisarvis-terapiaa, ei regressioterapiaa, ei kanavointia, ei Atlantis-hoitoa, ei keijukaishoitoa, ei rukousparannnusta, ei pranic healingia, eikä Kehoälyn harjoittelu ole myöskään toisille tehtävää energiahoitoa, vaikka Kehoälyn FreeFlowTM harjoittelussa ja hermostoa vahvistavissa Traditionaalisissa Kehoälyn harjoituksissa bioenergiaa itsehoitona hermoston vahvistamisen ohessa hoidetaankin. 

Kehoälyn harjoittelu ei ole myöskään tanssia; ei napa/vatsatanssi, ei hulahula-tanssia, ei sambaa, ei rumbaa, ei humppaa, ei kontakti-improvisaatiota, eikä luovaa tanssia tahi tangoa. Eikä edes rock'n rollia!

Toivon, että tämä teksti avasi ainakin osaltaan mitä Kehoälyn harjoittelu ei ole ja vastasi joillekin kysymykseen, miksi Kehoälyn oppiminen ottaa aikaa eikä Kehoälyn ohjaajan lisenssiä saa ostettua rääpimällä asiaa ja pikaostoksena pelkällä rahalla.lauantai 31. maaliskuuta 2018

Creatio Aeterna, eli Kehoälyn sisäinen laatutakuuKehoäly® on hyvän terveyden vahvistamiseen ja lisäämiseen keskittyvää toimintaa, joka rakentuu suurelti viisaiden toimintatapojen varaan. Tunnetuimmat Kehoälyn toimintatavat ovat Lempeän harjoittelun toimintatapa ja Hitaan kiiruhtamisen toimintatapa. Kehoälyn terveysmenetelmän harjoituksia kehitetään koko ajan lisää ja entistäkin paremmiksi.
Creatio Aeterna, eli Kehoälyn sisäinen laatutakuu
(Kehoälyn Jatkuvan kehittämisen toimintatapa)

Kyseessä on Kehoälyn harjoittelun sisäinen laatutakuu. Creatio Aeterna on Kehoälyn harjoitteluun ja toimintaan kiinteästi liittyvä toimintatapa, jolla tarkoitetaan Kehoälyn harjoitusten ja muiden siihen liittyvien asioiden jatkuvaa, järkevää ja tolkullista kehittämistä. Tuota kehitystyötä tehdään Kehoälyn terveysmenetelmän parissa koko ajan, tänäänkin. Creatio Aeterna ainutlaatuisena konkreettisen ja aidosti Kehoälyn harjoittelun parissa toteutuvana asiana tekee Kehoälyn harjoittelusta hyvin mielekkään. Creatio Aeterna on ollut Kehoälyn harjoittelussa käytössä jo reilun kolmekymmentä vuotta, eli heti Kehoälyn terveysmenetelmän kehittämisen aloittamisesta asti.

Kehoälyn Creatio Aeterna eli Jatkuvan kehittämisen toimintatapa tarkoittaa terveellä tavalla nöyrää lähestymistä Kehoälyn harjoitteluun ja Terveysmeditaatioon, jossa toimivia asioita pyritään tarvittaessa kehittämään edelleen paremmiksi, ja toimimattomat tai heikosti toimivat harjoitteet jätetään pois käytöstä. Kehoälyn filosofiassa, tekniikoissa ja ajattelussa suurin osa toimintatavoista on ainakin jollain tapaa sovellettu jostakin, vaikka ne ovatkin ainutlaatuisia nimenomaan Kehoälyn harjoittelussa ja Terveysmeditaatiossa ilmeneviä käytäntöjä. Tämä johtuu tietysti siitä, että Kehoälyn harjoittelua ja Terveysmeditaatiota kehitetään koko ajan eteenpäin ja kaikkea lainattavaksi soveltuvaa ja hyväksi havaittua sovelletaan erityisesti Kehoälyn harjoitteluun sopivaksi.

Creatio Aeterna -toimintatapa kuvastaa luovaa otetta, mikä onkin Kehoälyn kannalta normaalia ja oleellista. Pidempään Kehoälyn harjoitteluun perehtyneille kehittyy syvällinen kyky ymmärtää mistä Kehoälyssä ja Terveysmeditaatiossa, sekä niiden toimivuudessa on kyse. Creatio Aeterna on ikään kuin Kehoälyn metataito, joka antaa mahdollisuuden kehittää ja parannella tällä hetkellä käytössä olevia tekniikoita, sekä kyvyn (ja ehkä myös innon) rakentaa lisää toimivia Kehoälyn harjoituksia. Kehoälyn ohjaajien, opettajien ja Mestareiden oletetaankin osaavan kertoa ja selittää mitä, mistä ja miten asioita on lainattu ja sovellettu.

Lopuksi pieni sivistyksellinen huomautus oikeinkirjoituksesta. Kehoäly on erityisen huipputoimivan terveysmenetelmän erisnimi ja rekisteröity tavaramerkki, joten se kirjoitetaan aina isolla alkukirjaimella, kuten kaikki muutkin erisnimet. Kehoäly®, Terveysmeditaatio®, Body Intelligence® ja MindWellness® ovat Tapio Sippoinille rekisteröityjä tavaramerkkejä ja FreeFlow™, Body Integrity™ sekä Body IQ™ ovat Tapiolle vakiintuneita tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä on oikeus käyttää vain lisenssin omaavilla tahoilla. Kehoälyn ohjaajaksi opiskellaan korkeatasoisen ohjaajakoulutuksen kautta. 


Tämän blogitekstin kirjoitti kehoeetikko Tapio Sippoin. Kun haluat tehdä yhteistyötä hänen kanssaan Kehoälyn harjoittelun ja Terveysmeditaation asioissa, Tapioon saat yhteyden täältä.