tiistai 24. syyskuuta 2019

Tasapainottava hengitys, kirjoitus ”3½” (Terveysmeditaation harjoittelu, kirjoitussarja)


Terveysmeditaatiossa käytettävä hengitys on erittäin lempeää. Käyn tässä kirjoituksessa läpi siitä muutaman oleellisen asian. Anteeksi, että tämä kirjoitus on niin syvällinen ja sisältää niin paljon silkkaa asiaa! Terveysmeditaatiota ja muita Kehoälyn harjoituksia harjoittava voi olla onnellinen, sillä hän tietää harjoitusten lisäävän hengityksen laatua ja voimaa. Terveysmeditaation ja hengityksen välinen suhde on poikkeuksellisen hieno, ja tähän liittyvät useat sen tuottamat terveysvaikutukset. Aikaisemmat kirjoitukset: 1. kirjoitus ja 2. kirjoitus, sekä 3. kirjoitus

Hengitys vaikuttaa ihmisen mieleen, olemukseen ja terveyteen monin tavoin. Käyn nyt läpi useita hengitykseen liittyviä asioita ja samalla selitän, kuinka Terveysmeditaation avulla voit saada parhaat mahdolliset tulokset terveytesi ja mielesi tueksi. Hengitys on fyysinen tapahtuma, jossa hyvin tehtynä vahvistetaan aivoja, keskushermostoa ja sisäelimiä, sekä niiden toimintoja. Siinä samassa tuetaan mieltä monin tavoin. Kaikkeen tähän pystyt Terveysmeditaation avulla.

Pääaiheena on nyt Tasapainottava hengitys. Terveysmeditaation harjoittelijan kannattaa tehdä myös Kehoälyn harjoituksia, jolloin Tasapainottavan hengityksen terveysvaikutukset pääsevät parhaiten esiin. Kehoälyn harjoittelu notkistaa kehoa, vahvistaa lihaksia, tuo hyvän ryhdin ja selkärangan riittävän liikkuvuuden, sekä vahvistaa lantiopohjan lihaksien kuntoa ja sisäelinten elinvoimaisuutta. 


Hengityksen merkitys 

Hengitystä voidaan pitää elimistön lähes tärkeimpänä toimintona, koska lähes kaikki muut toiminnot ovat siitä riippuvaisia. Terveysmeditaatiossa ja Kehoälyn harjoittelussa pallean liikettä pidetään suuressa arvossa, sillä liikkeensä aikana pallea hieroo sisäelimiä hoitaen niitä samalla. Supistuessaan pallea laskeutuu alaspäin, saaden aikaan alipaineen keuhkoihin ja vastaavasti lisäten alapuolisen vatsaontelon sisäistä painetta. Alipaine vetää ilman tehokkaasti keuhkojen alaosiin asti, missä kaasujen vaihto tehokkaimmin tapahtuu, ja vatsaontelon paineen kasvu stabiloi keskivartaloa sekä hieroo sisäelimiä.

Terveysmeditaatiossa ja Kehoälyn itsehoidossa opetetaan, että sisäelimien rentouttaminen ja hieronta vaikuttaa myös mieltä vahvistavasti. Sama tieto on itämaisessa lääketieteessä yleinen. Esimerkiksi kiinalaisessa lääketieteessä ajatellaan, että ihmisen psyyke sitoutuu sisäelimiin. Uloshengittäessämme pallea nousee kohti sydäntä ja sisäänhengittäessämme pallea laskee kohti vatsaonteloa. Pallean läpi kulkee alaonttolaskimo ja ruokatorvi, joihin pallean liike myös vaikuttaa. Lisäksi pallean liike aiheuttaa imun ulkoisissa laskimoissa ja imusuonistossa, joten pallean liike lisää laskimoiden ja imusuonien takaisinvirtausta alaraajoista sydämeen.


Pallea

Pallea on pääosin tiedostamattomasti toimiva lihas, jonka toimintaa säätelee autonominen hermosto, mutta osin myös tahdosta riippuvainen hermosto. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme vaikuttaa myös tietoisella mielellämme hengityksemme laatuun. Oikeanlaisilla Terveysmeditaation ja Kehoälyn harjoituksilla, eli sopivilla liikettä ja hengitystä yhdistävillä harjoituksilla, pystyy vapauttamaan pallean liikettä ja palauttamaan sen luonnollista toimintaa.

Alaselän ja rintakehän lihasten rentoudesta ja kunnosta voi pitää huolta monin keinoin, mm. tekemällä Kehoälyn Aalto-liikesarjaa, Elävöittävää liikesarjaa ja Kehoälyn venyttelyjä. Kehoälyn harjoittelulla pidetään alaselän ja rintakehän ympärillä oleva lihaksisto riittävän elastisena ja kimmoisana, jolloin Terveysmeditaation hengitystekniikoissakin käytetyn palleahengityksen runsas määrä tuo kehoon samalla kertaa parasta mahdollista ryhtiä. Hyvän ryhdin saavuttamiseksi yhdistetty monipuolinen harjoittelu, eli Terveysmeditaatio ja Kehoälyn harjoittelu yhdessä takaavat parhaat tuloksen ryhdinkin kannalta.


Vatsalihakset

Uloshengityksen aikana vatsalihasten riittävä kunto on arvokas asia. Varsinkin poikittainen vatsalihas on tärkeässä asemassa, koska se saa aikaan vatsan sisään vetämisen ja ylöspäin kohti rintakehää tapahtuvan liikkeen. Tällöin pallea pääsee nousemaan ja rentoutumaan paremmin rintakehän sisällä. Muutkin vatsalihakset ovat tärkeässä asemassa uloshengittäessä, sillä ne auttavat kylkikaarien alaspäin kohti lantiota tapahtuvaa liikettä. Kylkivälilihakset ohjaavat tällöin kylkiluita yhteen. Vatsalihaksia voi halutessaan ja tarvitessaan harjoittaa perinteisen lihaskuntoliikunnan keinojen lisäksi Kehoälyn terveysmenetelmän vahvempien liikesarjojen avulla, esimerkiksi tekemällä Kehoälyn Rebound Form -liikesarjaa, sekä Betoni ja Teräs -harjoituksia. 


Kehon ja mielen yhteys 

Terveysmeditaatiossa hengitys on väline luoda hyvä sopusointuinen yhteys fyysisen kehon ja mielen välillä, eli voimme suoraan puhua Kehoälystä. Vatsalihakset osallistuvat hengitykseen, joten niistä on hyvä pitää huolta. Kohtuullisuus on kuitenkin hyvin arvokas asia. Suorituskeskeisen vatsalihastreenin ja hengitysharjoittelun sijaan kannattaa harjoittaa lempeää ja tarkkaavaa Terveysmeditaation hengitystä, jossa Kehoäly toimii ja mieli sekä keho ovat sopusointuisessa yhteistyössä. 

Terveyden kannalta totuus on, että terveellä ihmisellä on rento pehmeä vatsa. Tämä tarkoittaa sitä, että sisäelimillä on tilaa hoitaa niiden tehtävät. Tuota tilaa vähentää ja samalla sisäelinten toimintoja häiritsevät yleensä kolme asiaa; joko huono ryhti, liikalihavuus, tai liian kireät syvät vatsalihakset. Pelkistäen voidaan sanoa, että on tärkeää, että sisäelimet ovat vapaat, keho on terve ja elinvoimainen, sekä mieli rento, sen sijaan että olisi tiukka vatsa ja suorittajan stressaantunut mieli. 


Tunteet ja hengitys
 
Meidän kaikki tunteemme ja koko persoonallisuutemme kuvastuvat hengitystavassamme. Mitä vapaampi ihminen on erilaisista sisäisistä ristiriidoista ja tunnetraumoista, sitä pehmeämmin, täydemmin ja kokonaisvaltaisemmin hän hengittää. Oppimalla hengittämään rauhallisesti ja syvään, ahdistus ja stressi vähenevät. Asia toimii myös toiseen suuntaan, eli stressin ja pelon poistuttua tapahtuu myös luonnostaan hengityksen rauhoittumista ja syvenemistä. Jännittynyt ihminen pitää tunteet sisällään jännittämällä palleaa. Tällöin pallea on supistuneessa tilassa jakaen ylävartalon ja alavartalon.

Osittain krampannut pallea pienentää kehon tilaa taivuttamalla ryhtiä kumaraan. Tämä puolestaan estää mieltä toimimasta täydellä älykkäällä, avoimella ja luovalla potentiaalillaan. Jännittynyt pallea estää myös monitasoisesti kehon fyysisiä toimintoja ja aiheuttaa ongelmia sisäelimille. Pallean virheellinen toiminta on yhteydessä myös monen muun lihaksen ja kehon rakenteen virheelliseen toimintaan. Pallean jännittäminen näkyy kumarana, sulkeutuneena ja ylijännittyneenä ryhtinä. Yleensä kyse on piilotajuntaisesta suojautumisesta. Kun ihminen pidättää hengitystään, ihminen suojelee itseään ympäristöltä. Näin myös ihmisten kohdalla, jotka ovat niin sanotusti ”rinta rottingilla”. Liiallista epäaitoa vahvuutta kutsutaan Terveysmeditaatiossa ja Kehoälyn terveysmenetelmässä termillä ”vahvuuteen sairastuminen”.


Huono hengitys ja huono ryhti

Suhteellisen yleinen tilanne ennen Terveysmeditaation peruskurssille tuloa on, että henkilön sisäänhengityksen aikana hartiat ja ylärintakehä kohoaa ylöspäin, rintalasta kallistuu hieman yläviistoon ja käsivarret heilahtavat ehkä hieman sivuille. Sen lisäksi vatsa pysyy melko liikkumatta tai vetäytyi jopa hieman sisäänpäin. Tällaisella henkilöllä hengitys tapahtuu pitkälti hartioiden, rintakehän ja niskan/kaulan alueen apuhengityslihaksilla. Kutsun tätä ”tavallisen ihmisen vajaaksi hengitykseksi”. Tämä tapa hengittää on epätaloudellinen ja johtaa näiden pienten lihasryhmien ylikuormitukseen ja hapensaannin rajoittumiseen, sillä tällöin ilma liikkuu kunnolla vain keuhkojen yläosissa. Tähän haetaan muutos Terveysmeditaation ja Kehoälyn harjoittelun avulla.

Huono ryhti johtaa usein tähän ”tavallisen ihmisen vajaaseen hengitykseen”, koska huono ryhti puristaa rintakehää ja jopa suoraan hermoa. Automaattista päähengityslihastamme palleaa käskyttävät hermot (nervus phrenicus) saavat alkunsa niskasta (vertebrae cervicales, C3-C5 hermojuuret), eli alueella missä huonoryhtisillä usein sijaitsee niin sanottu niskakyhmy. Niskan virheasento vaikeuttaa yleensä hengitystä. Pään työntyminen eteen vaikuttaa tasaisen heikentävästi molemmille puolille, mutta jos niskassa on lisäksi kallistuma toiselle puolelle, voi vaikutus ohjautua vain toiseen pallean puoliskoon. Tällöin pitkän ajan kuluessa toinen puolisko voi surkastua käyttämättömyydestä, ja käytännössä heikentää hengityskapasiteettia huomattavasti.

Uniapnea on neurologinen tai obstruktiivinen sairaus, joka liittyy usein myös hengitykseen. Niissä tapauksissa niskan virheasento voi olla niin suuri, että hermoyhteys palleaan katkeaa hetkellisesti kokonaan, eikä hengitystä tapahdu, koska rintarangan jäykkyys estää myös apuhengityslihasten toiminnan. Tämä tieto motivoi tekemään Terveysmeditaatiota, sillä Terveysmeditaation ja Kehoälyn harjoittelu korjaavat ryhtiä ja vapauttavat hengitystä. Samalla saattaa poistu useita vaivoja ja jopa sairauksia. Terveysmeditaation peruskursseilla opetetaan yleensä Kehoälyn terveysmenetelmästä lainattuja erityisiä niskan virheasentoa korjaavia harjoituksia. 


Lonkankoukistaja 

Palleasta on myös suora sidekudoksinen yhteys lonkankoukistajaan (iliopsoas), joka näyttelee tärkeää osaa muun muassa lantion ja reisiluiden neutraalin asennon säilyttämisessä sekä liikkumisessa. Iliopsoas-lihas, eli arkikielellä lonkankoukistaja, kiinnittyy selässä samaan kohtaan kuin pallea, eli kahdennentoista rintanikaman tienoille (Th 12).

Lonkankoukistajan alueella lantiossa sijaitsee iso hermopunos, (plexus lumbosacralis), jolla on merkitystä mielenterveydelle. Monissa traumoja hoitavissa menetelmissä pelkästään lonkankoukistajan venyttelyllä, joka vapauttaa tuota hermopunosta, on saatu aikaan hyviä traumahoidon tuloksia. Myös Terveysmeditaatiossa ja Kehoälyn harjoittelussa lonkankoukistaja huomioidaan harjoituksia tehtäessä.Tasapainottava hengitys, sen tekeminen. Harjoitus aloittelijalle:

Istu Virtaavassa asennossa. Hengitetään sisään ja ulos aina nenän kautta.

Sisäänhengittäessä täyttyvät ensin alakeuhkot ja saman sisäänhengityksen jatkuessa myös yläkeuhkot. Alakeuhkojen täyttyessä vatsa ja alaselkä hiukan pullistuvat, kun pallea laskeutuu.

Uloshengityksen aluksi tyhjenevät ensin alakeuhkot ja saman uloshengityksen jatkuessa myös yläkeuhkot. Alakeuhkojen tyhjentyessä napa siirtyy lähelle selkärankaa ja vatsa litistyy.

Tasapainottavan hengityksen tulisi aina tapahtua ”kehon omasta tahdosta” ja ”kehon omassa rytmissä”.

On kuitenkin oleellista tarvittaessa varovasti tukea kehon ja mielen yhteistoimintaa hengityksen aikana, jotta hengittävä ihminen hitaasti kiiruhtaen ja lempeästi kehoa aistien oppii vähitellen hengittämään parhaalla mahdollisella tavalla syvemmin sekä sisään että ulos.


Edistyminen Tasapainottava hengitys -harjoituksessa:

Tarkkailu: Aluksi Tasapainottavaa hengitystä tehdään vain tarkkaillen. Seuraa kehosi toimintaa, kuinka se aloittaa hengityksen luonnollisesti alavatsasta (alakeuhkot) ja laajentaa sen sitten yläkeuhkoihin. Uloshengitys tapahtuu yhtä luonnollisesti, kun annat kehollesi luvan toimia Kehoälyn mukaisesti. Oikein hengittäessäsi vatsasi on pehmeä ja rento.

Hengityksen ohjaus: Kun olet tarkkailemalla oppinut tietämään kuinka kehosi toimii, voit ryhtyä ohjaamaan hengitystäsi Kehoälyn Lempeän harjoittelun toimintatapaa noudattaen. Hengitä sisään vain hiukan enemmän kuin normaalisti ja ulos yhtäläisesti. Hengityslaajuuden tietoisesti tehdyn lisäyksen tulisi aina olla hyvin minimaalista. Vähitellen, viikkojen harjoittelun jälkeen, hengityksesi alkaa syventyä. Hitaasti kiiruhtaminen on hengitysharjoittelun tärkeimpiä ominaisuuksia.


Luonnollisen hengityksen ja Kehoälyn palautuminen

Ajan saatossa kehosi alkaa jälleen toimia luonnollisella tavalla jokapäiväisessä arkielämässä ja hengität "automaattisesti" syvemmin (luonnollisesti) koko ajan. Myös mielesi avulla tapahtunut "ohjaus" jää pitkälti pois ja kehosi hengittää syvään ilman mielen komentoja. Kehoälysi on elpymässä alkuperäiseen terveyteensä tai ainakin siirtynyt aimo askeleen kohti sitä. 


Terveysmeditaation harjoittelua tukeva kirjallisuus

Terveysmeditaatiosta on julkaistu suomenkielinen harjoituskirja, josta löydät runsaasti tietoa ja yli 140 sivua perusharjoituksia. Kirjan nimi on Terveysmeditaation harjoitus- ja tietokirja. Terveysmeditaatio on kiinteä osa Kehoälyn harjoittelua. Tälle kirjalle tueksi kannattaa hankkia kirjoittamani Kehoälyn salaisuudet -kirja (ISBN 978-952-67972-6-7), jonka avulla voit ymmärtää ja sisäistää lisää Kehoälyyn liittyviä asioita. Kun hallitset tämän kirjan sisältämät harjoitukset ja olet omaksunut Kehoälyyn ja Terveysmeditaatioon liittyvät harjoittelutavat, olet saavuttanut jotain hyvin arvokasta ja merkittävää.

Tapio Sippoin on kehittänyt Kehoälyn harjoittelun ja Terveysmeditaation. Kehoäly®, Terveysmeditaatio®, Body Intelligence® ja MindWellness® ovat Tapio Sippoinille rekisteröityjä tavaramerkkejä ja FreeFlow™, Body Integrity™ sekä Body IQ™ ovat Tapiolle vakiintuneita tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä on oikeus käyttää vain lisenssin omaavilla tahoilla.
 

maanantai 23. syyskuuta 2019

Virtaava asento istuen, Terveysmeditaation harjoittelu, kirjoitussarja (3. kirjoitus)


Aloitin toissapäivänä tässä blogissani kirjoitusten sarjan, jossa opetetaan Terveysmeditaation perusasioita (1. kirjoitus ja 2. kirjoitus). Terveysmeditaation ohessa neuvotaan tekemään laajasti myös muita Kehoälyn harjoituksia. Näiden ohjeiden avulla opit toimimaan Kehoälyn eli kehon ja mielen välisen kommunikaation avulla niin, että terveytesi vahvistuu ja elämäsi mielekkyys kasvaa.


Tavoitteet

Kehoälyn harjoittelussa ja Terveysmeditaatiossa on useita pyrkimyksiä. Ne ovat täysin yhdentyviä, sillä Terveysmeditaatio on osa Kehoälyn harjoittelua. Käytännössä kaikki pidempään Kehoälyn harjoituksia tehneet tekevät myös Terveysmeditaatiota. Tärkeimmät pyrkimykset ovat terveyden vahvistaminen, Kehoälyn, sosiaalisen älyn ja yleensäkin älykkyyden voimistaminen, henkisen immuniteetin kehittäminen ja vahvistaminen, lempeyden ja myötätunnon vahvistaminen, positiivisen ajattelun kohtuullinen ja järkevä kehittäminen, sekä ihmisen hyvyyden ja elämän mielekkyyden hyväksyminen.


Terveysmeditaation tekemisen tavat

Tärkeää on huomata ja muistaa, että Terveysmeditaatio on lempeää ja hauskaa tekemistä, jossa vallitsee iloinen mieli, ja jonka aikana keho on rento ja elinvoimainen. Loistavaa ajanviettoa siis. Kaiken lisäksi Terveysmeditaatiota harjoittaessasi kehität sekä Kehoälyäsi että sosiaalista älykkyyttäsi, samalla kun muokkaat aivojasi hyvään ja terveeseen suuntaan. Terveelle ihmiselle Terveysmeditaatio näyttäytyy alussa eniten ennaltaehkäisevänä terveydenhoitona. Sairaille Terveysmeditaatiosta on myös lähes aina huomattavaa hyötyä. Ja esimerkiksi länsimaisen lääketieteen tarjoamat hoidot sopivat erinomaisesti Terveysmeditaation kanssa yhteen.


Kolmas harjoitus

Kolmas harjoitusohje on istuen tehtävän Terveysmeditaation harjoitusasennon opettaminen aloittelijoille. Olen edellisessä kirjoituksessa (2. kirjoitus) ja myös aikaisemmin julkaissut seisten tehdyn Virtaavan asennon ohjeen kuvien kera tässä blogissa. Istuen tehty Virtaava asento muodostaa hyvän pohjan Terveysmeditaation tekemiseen, esim. aina kun ehdit istahtaa alas ja hiukan rauhoittua. Tämä asento on Terveysmeditaation aloittelijan kannalta käytännöllisin, sillä meditaatio on varsin helppoa istuen.


Harjoitusohje: Terveysmeditaation meditaatioasento istuen, (eli Kehoälyn terveysmenetelmän Virtaava asento istuen):

Valitse riittävän korkea tuoli. Tarkista, että istuessasi lantiosi on hiukan ylempänä kuin polvesi. Eli istu sopivan ja kohtuullisen korkealla. Tarvittaessa voit laittaa vaikka tyynyt pepun (istuinluiden) alle, jos tuolisi on liian matala tähän harjoitukseen. Yleensä esim. keittiöiden ruokailutuolit ovat riittävän korkeita istuen tehtävään Virtaavaan asentoon.

Istu tuolilla rennosti ja selkä ojentuneena. Älä nojaa. Avaa kätesi ja jalkasi, mikäli ne ovat ristissä. Näin voit antaa mielesi ja lihastesi rentoutua parhaalla mahdollisella tavalla.

Jalkapohjasi ovat hyvin maassa. Istu jalat hartioiden leveydellä. Aseta varpaat kohtisuoraan eteenpäin. Jalan keskilinja osoittaa suoraan eteen tai kevyesti ulospäin.


Pidä kehon paino tasaisesti istuinluilla ja molemmilla jalkapohjilla. Painostasi suurin osa on istuinluiden varassa. Kummassakin jalassa paino on yhtä paljon päkiällä ja kantapäällä, sekä yhtä paljon niin sisä- kuin ulkosyrjällä.

Olkavarret roikkuvat vapaasti ja kämmenesi ovat reisiesi päällä, kämmenet alaspäin. Olkapäät ja kätesi ovat rennot.

Selkä on rentona suorassa, aivan kuin joku nostaisi sinua aukileesta. Samanaikaisesti istuinluusi painuvat penkkiin ja jalkapohjasi uppoavat maahan ja selkärankasi venyy rennosti lisää pituuttaan.

Koko keho on täysin rento ja hengitys kulkee vapaasti.

Voit käsilläsi hytkyttää vatsaa, selkää ja pakaroita tunnustellen, että ne ovat rentoina. Voit myös rapsutella kehoa sieltä, mistä hyvästä tuntuu ja mistä haluat saada elinvoimasi enemmän liikkeelle, esim. päästä ja niskasta.

Terveysmeditaation harjoittelua tukeva kirjallisuus

Terveysmeditaatiosta on julkaistu suomenkielinen harjoituskirja, josta löydät runsaasti tietoa ja yli 140 sivua perusharjoituksia. Kirjan nimi on Terveysmeditaation harjoitus- ja tietokirja. Terveysmeditaatio on kiinteä osa Kehoälyn harjoittelua. Tälle kirjalle tueksi kannattaa hankkia kirjoittamani Kehoälyn salaisuudet -kirja (ISBN 978-952-67972-6-7), jonka avulla voit ymmärtää ja sisäistää lisää Kehoälyyn liittyviä asioita. Kun hallitset tämän kirjan sisältämät harjoitukset ja olet omaksunut Kehoälyyn ja Terveysmeditaatioon liittyvät harjoittelutavat, olet saavuttanut jotain hyvin arvokasta ja merkittävää.

Tapio Sippoin on kehittänyt Kehoälyn harjoittelun ja Terveysmeditaation. Kehoäly®, Terveysmeditaatio®, Body Intelligence® ja MindWellness® ovat Tapio Sippoinille rekisteröityjä tavaramerkkejä ja FreeFlow™, Body Integrity™ sekä Body IQ™ ovat Tapiolle vakiintuneita tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä on oikeus käyttää vain lisenssin omaavilla tahoilla. 

 

sunnuntai 22. syyskuuta 2019

Terveysmeditaation harjoittelu, kirjoitussarja (2. kirjoitus)


Aloitin eilen (1.kirjoitus) tässä blogissani kirjoitusten sarjan, jossa opetetaan Terveysmeditaation perusasioita. Terveysmeditaation ohessa neuvotaan tekemään laajasti myös muita Kehoälyn harjoituksia. Näiden ohjeiden avulla opit toimimaan Kehoälyn eli kehon ja mielen välisen kommunikaation avulla niin, että terveytesi vahvistuu ja elämäsi mielekkyys kasvaa.


Säännöllisyys

Tulet huomaamaan, että Terveysmeditaatio on erittäin tehokas väline terveyden ylläpitoon. Älä kuitenkaan koskaan käytä Terveysmeditaatiota ainoana ratkaisuna ongelmiisi. Oleellista on, että teet opetettuja harjoituksia, eli otat blogini tarjoaman tiedon käyttöösi. Heti aluksi annan sinulle erinomaisen ja korkealuokkaisen neuvon. Ehdotan, että teet Terveysmeditaatiota säännöllisesti, tolkullisesti ja kohtuudella. Kiitos.


Terveysmeditaation tekemisen tavat

Tärkeää on huomata ja muistaa, että Terveysmeditaatio on lempeää ja hauskaa tekemistä, jossa vallitsee iloinen mieli sekä positiivinen ajattelu ja jonka aikana keho on rento ja elinvoimainen. Loistavaa ajanviettoa siis. Kaiken lisäksi Terveysmeditaatiota harjoittaessasi kehität sekä Kehoälyäsi että sosiaalista älykkyyttäsi, samalla kun muokkaat aivojasi hyvään ja terveeseen suuntaan. Terveelle ihmiselle Terveysmeditaatio näyttäytyy alussa eniten ennaltaehkäisevänä terveydenhoitona. Sairaille Terveysmeditaatiosta on myös lähes aina huomattavaa hyötyä. Länsimaisen lääketieteen tarjoamat hoidot sopivat yleensä erinomaisesti Terveysmeditaation kanssa yhteen.Toinen harjoitus

Toinen harjoitusohje on seisoen tehtävän Terveysmeditaation harjoitusasennon opettaminen aloittelijoille. Olen jo aikaisemmin julkaissut Virtaavan asennon ohjeen kuvien kera tässä blogissa. Tämä asento muodostaa hyvän pohjan Terveysmeditaation tekemiseen lyhyesti, esim. bussipysäkillä, jonottaessasi tai vaikkapa metsässä pienenä meditaationa kesken kävelylenkin. Virtaavaa asentoa käytetään perusasentona myös Kehoälyn legendaarisessa Elävöittävässä liikesarjassa.


Terveysmeditaation meditaatioasento seisten, (eli Kehoälyn harjoittelussa käytettävä Virtaava asento seisten):

Virtaava asento on rento ja elinvoimainen. Kun seisot siinä, olet harmoniassa maan vetovoiman kanssa, ja sisäelimet, aivot sekä hermosto saavat levätä ja palautua arjen rasituksesta. Virtaavan asennon avulla voit vapautua stressistä ja palauttaa kehossasi piilevän potentiaalisen Kehoälyn sille kuuluvaan arvoonsa.

Alussa Virtaava asento ja siinä pysyminen voi tuntua hauskan haastavalta. Se johtuu kehossa usein olevista jännitteistä ja virheellisistä kehon asennoista (eli parhaan elinvoimaisuuden kannalta huonosta/väärästä ryhdistä). Siksi Virtaava asento poikkeaa alussa usein ihmisten ”normaalista”, hyväksi luulemastaan asennosta.


Tarkempi harjoitusohje eli Virtaavan asennon ottaminen seisten:

Seiso jalat hartioiden leveydellä.

Aseta varpaat kohtisuoraan eteenpäin. Jalan keskilinja osoittaa suoraan eteen (eikä suinkaan isovarpaat).

Pidä kehon paino tasaisesti molemmilla jalkapohjilla. Kummassakin jalassa paino on yhtä paljon päkiällä ja kantapäällä, sekä yhtä paljon niin sisä- kuin ulkosyrjällä.

Olkapäät ja kätesi ovat rennot. Ne roikkuvat vapaasti kehosi sivuilla.

Selkä on rentona suorassa, aivan kuin joku nostaisi sinua aukileesta. Saman aikaisesti jalkapohjasi uppoavat maahan ja selkärankasi venyy rennosti lisää pituuttaan.

Koko kehosi on täysin rento ja hengitys kulkee helposti ja vapaasti.

Voit käsilläsi hytkyttää vatsaa, alaselkää ja pakaroita tunnustellen, että ne ovat rentoina. Voit myös rapsutella kehoa sieltä, mistä hyvästä tuntuu ja mistä haluat saada elinvoimasi enemmän liikkeelle, esim. päästä ja niskasta. 
Terveysmeditaation harjoittelua tukeva kirjallisuus

Terveysmeditaatiosta on julkaistu suomenkielinen harjoituskirja, josta löydät runsaasti tietoa ja yli 140 sivua perusharjoituksia. Kirjan nimi on Terveysmeditaation harjoitus- ja tietokirja. Terveysmeditaatio on kiinteä osa Kehoälyn harjoittelua. Tälle kirjalle tueksi kannattaa hankkia kirjoittamani Kehoälyn salaisuudet -kirja (ISBN 978-952-67972-6-7), jonka avulla voit ymmärtää ja sisäistää lisää Kehoälyyn liittyviä asioita. Kun hallitset tämän kirjan sisältämät harjoitukset ja olet omaksunut Kehoälyyn ja Terveysmeditaatioon liittyvät harjoittelutavat, olet saavuttanut jotain hyvin arvokasta ja merkittävää.

Tapio Sippoin on kehittänyt Kehoälyn harjoittelun ja Terveysmeditaation. Kehoäly®, Terveysmeditaatio®, Body Intelligence® ja MindWellness® ovat Tapio Sippoinille rekisteröityjä tavaramerkkejä ja FreeFlow™, Body Integrity™ sekä Body IQ™ ovat Tapiolle vakiintuneita tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä on oikeus käyttää vain lisenssin omaavilla tahoilla. 

 

Tapio Sippoin, Kehoälyn harjoittelun ja Terveysmeditaation kehittäjä


Kehoeetikko ja Kehoälyn Mestari Tapio Sippoin on kehittänyt Kehoälyn terveysmenetelmän ja siihen liittyvän Terveysmeditaation. Kehoälyn harjoituksia hän on kehittänyt yli kolmekymmentä vuotta. Kehoälyn käsitteen Tapio toi julkisuuteen 1998, jonka jälkeen hän on avoimesti opettanut kehittämiään harjoituksia. Hän on kehomielitaitojen pioneeri, joka on lanseerannut käsitteet kehoetiikka ja Kehoäly, "sydämen älykkyys", perinnöllinen terveys, Kehoälyn liminaalitila, Terveysmeditaatio, sekä parantavan humoristiset "tautiluokitukset" stressipellesyndrooma ja Jäätynyt ruusu. Tapio Sippoin onkin Suomen johtava kehoetiikan asiantuntija.

Tapio Sippoin


Tapion pitämillä Kehoälyn kursseilla saa opetusta parhaalla mahdollisella tasolla, sillä hän on kehomieli- ja tietoisuustaitojen mestari, sekä arvostettu ja osaava meditaation opettaja. Hän on myös työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden asiantuntija. Tapio on kokenut pedagogi, joka kehittää itseään aktiivisesti koko ajan lisää. Vuosien saatossa aikuisopistojen opiskelijoilta ja muissa koulutuksissa opiskelleilta saadun palautteen mukaan hän on hyvin pidetty ja arvostettu opettaja. 

Tapio Yunnanissa 1997
 

Tapio Sippoin tunnetaan selkeästä, käytännönläheisestä ja lempeästä opetustyylistä, opiskelijoiden tarpeita ja yksilöllisyyttä huomioivasta opetustavastaan, sekä korkeatasoisista pedagogisista ja didaktisista taidoistaan. Hänen käyttämä lempeä opetustapa heijastaa suoraan Kehoälyn Lempeän harjoittelun toimintatapaa.

Tapio on vuosien opetustyönsä aikana nähnyt niin monta konkreettista fyysistä positiivista muutosta Kehoälyn harjoitelijoiden parissa, että hän tietää Kehoälyn harjoittelun toimivan erinomaisesti. Tapio tapaakin todeta "toimivuus on totuuden mittari".  Kehoälyn harjoitteluun liittyvän pedagogisen ajatuksen mukaan: ihmisen menneisyys ei määrää, mihin hänellä on tulevaisuudessa mahdollisuuksia, vaan ihmisen niin halutessaan elämässä on aina jäljellä runsaasti erilaisia hyviä tulevaisuuden mahdollisuuksia." Tuo asenne vahvistaa ihmisen itsetuntoa hyvällä terveellä tavalla. Siinä toteutuu myös Terveysmeditaation ajattelu ja filosofia.

Tapio Sippoin
Tapio Sippoin on toiminut itsehoidollisten kehomieli- ja terveysharjoitusten kehittäjänä, ohjaajana ja opettajana yli 30 vuotta, ja opettanut asioiden ammattilaisia yli kaksikymmentä vuotta. Hän on opettanut taitojaan monissa erilaisissa yrityksissä ja yli 20 aikuisopistossa ympäri Suomea, sekä monissa paikoissa ulkomailla. 

Kehoälyn ja Terveysmeditaation lisäksi Tapio on vuosien saatossa opettanut lukuisissa kansalais-, työväen- ja aikuisopistoissa, sekä julkisyhteisöissä mm. hierontaa, akupainantaa, meridiaanihierontaa, terveysliikuntaa, rentoutusta, itsehoitoa, työhyvinvointi- ja turvallisuusasioita, naisten itsepuolustusta, tietoisuustaitoja, viranomaistason voimankäyttöä, sekä monenlaisia länsimaisia ja itämaisia venyttely- ja voimistelumuotoja.

Tapio on myös kulttuuri- ja tiedetoimittaja, sekä tietokirjailija. Hän on kirjoittanut kolme tietokirjaa. Vuonna 2008 julkaistiin Elävöittävä liikesarja ISBN 978-952-5534-84-9 (kustantaja Basam Books), vuonna 2016 (2. painos) Kehoälyn salaisuudet, kehoetiikan ja Kehoälyn käsikirja ISBN 978-952-67972-6-7 (Kustannus Geisir Oy) ja vuonna 2017 Terveysmeditaation harjoitus- ja tietokirja 978-952-67972-9-8 (Kustannus Geisir Oy). Ensimmäinen kirja on ollut loppuunmyyty jo ajat sitten, mutta sitä löytyy esim. pääkaupunkiseudun kirjastoista ainakin 18 kappaletta, joista toki lähes kaikki ovat koko ajan lainassa. Muita kirjoja voi tilata suoraan kustantajalta.

Akateemiselta koulutukseltaan ekonomi Tapio Sippoin on kauppatieteiden maisteri (KTM) ja pedagogi, kaupallisten aineiden opettaja, sekä työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden asiantuntija. Taloustieteissä hän on eniten perehtynyt ylemmän liikkeenjohdon strategioihin, yhteiskuntavastuuseen ja liiketoiminnan etiikkaan. Taloustieteen KTM gradunsa Tapio teki kemian alan yhteiskuntavastuusta. Lisäksi hän on suorittanut yrittäjän ammattitutkinnon (YAT), erillisiä sijoitusneuvojan ja yrittäjyyspedagogian korkeakouluopintoja, sekä Pelastusopistossa turvallisuusjohtajien koulutuksen.

Tapio Sippoin on opiskellut Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa uskontotiedettä ja teologiaa kuusi vuotta. Tämän lisäksi hänellä on yliopisto-opintoja psykologiasta, lääketieteestä, liikuntalääketieteestä ja psykiatriasta. Hän on myös koulutettu akupunktioterapeutti, urheiluvalmentaja, hieroja, jäsenkorjaaja ja akupainannan ammattiopettaja. Näiden taitojen lisäksi hänellä on muita hoitotaitoja ja todisteena niistä nippu muita erilaisia itämaisen lääketieteen asiantuntijan / opettajan diplomeja. Hänellä on myös viiden urheilulajin valmentajatausta ja -koulutus.Vuosien saatossa Tapio on toiminut monen liikuntaa, terveyttä ja hyvinvointia edistävien yhdistyksen hallituksissa, sekä ollut kahden osakeyhtiö toimitusjohtajana ja toiminut yrittäjä. Hänelle on rekisteröity tavaramerkit Kehoäly®, Terveysmeditaatio®, Body Intelligence® ja MindWellness®. Lisäksi FreeFlow™ja Body IQ ovat Tapiolle Sippoinille vakiintuneita tavaramerkkejä. Rekisteröinnin avulla on varmistettu, että nämä vakiintuneet nimikkeet pysyvät hyvässä eettisessä käytössä. Rekisteröinnin tarkoituksena on myös pitää opettajien osaamistaso korkeana ja toiminta eettisenä. Tämä ilmenee muun muassa siten, että Kehoäly® ja Terveysmeditaation® opettaja -lisenssit uusitaan muutaman vuoden välein.


Yhteyttä Tapioon voit halutessasi ottaa puhelimella 050 5328 528 tai sähköpostilla, työhyvinvointia koskien etunimi.sukunimi@gmail.com ja yksityisvalmennukseen kehoeetikko@gmail.com. Tapio Sippoin pitää Kehoälyn, Terveysmeditaation, työterveyden ja työhyvinvoinnin seminaareja, luentoja ja koulutusta, sekä toimii Kehoälyn ja Terveysmeditaation ohjaajakoulutuksen vastaavana opettajana. Kysy lisää Tapiolta.


Kehoälyn terveysmenetelmää kehitetään edelleen jatkuvasti. Tätä kuvaa myös eräs Kehoälyn prinsiipeistä, eli Creatio Aeterna. (Jatkuvan kehittämisen periaate). Nykyään menetelmän kehittämiseen osallistuu myös muita Kehoälyn taitajia.

Kesä 2010. Juha Jäntti ja Olli Posti Kehoälyä oppimassa.


Käytännössä kaikki pätevät henkilöt, jotka luvallisesti opettavat Terveysmeditaatiota ja Kehoälyä ovat saaneet koulutuksen siihen Tapio Sippoinilta. Kaikilla Kehoälyä ja Terveysmeditaatiota opettavilla on myös voimassa oleva kirjallinen lisenssi, joka oikeuttaa heitä pitämään Kehoälyn ja Terveysmeditaation harjoituksia ja kursseja. 

Olli Posti ja Juha Jäntti Tapion opissa. Treenin jälkeen on aina hyvä mieli.
lauantai 21. syyskuuta 2019

Terveysmeditaation harjoittelu, kirjoitussarja (1. kirjoitus)


Aloitan nyt tässä blogissani kirjoitusten sarjan, jossa opetetaan Terveysmeditaation perusasioita ja konkreettisia harjoituksia. Terveysmeditaation ohessa neuvotaan tekemään laajasti myös muita Kehoälyn harjoituksia. Näiden ohjeiden avulla opit toimimaan Kehoälyn eli kehon ja mielen välisen kommunikaation avulla niin, että terveytesi vahvistuu ja elämäsi mielekkyys kasvaa.Säännöllisyys

Tulet huomaamaan, että Terveysmeditaatio on erittäin tehokas väline terveyden ylläpitoon. Älä kuitenkaan koskaan käytä Terveysmeditaatiota ainoana ratkaisuna ongelmiisi. Oleellista on, että teet opetettuja harjoituksia, eli otat blogini tarjoaman tiedon käyttöösi. Heti aluksi annan sinulle erinomaisen ja korkealuokkaisen neuvon. Ehdotan, että teet Terveysmeditaatiota säännöllisesti, tolkullisesti ja kohtuudella. Kiitos.


Tavoitteet

Kehoälyn harjoittelussa ja Terveysmeditaatiossa on useita pyrkimyksiä. Ne ovat täysin yhdentyviä, sillä Terveysmeditaatio on osa Kehoälyn harjoittelua. Käytännössä kaikki pidempään Kehoälyn harjoituksia tehneet tekevät myös Terveysmeditaatiota. Tärkeimmät pyrkimykset ovat terveyden vahvistaminen, Kehoälyn, sosiaalisen älyn ja yleensäkin älykkyyden voimistaminen, henkisen immuniteetin kehittäminen ja vahvistaminen, lempeyden ja myötätunnon vahvistaminen, positiivisen ajattelun kohtuullinen ja järkevä kehittäminen, sekä ihmisen hyvyyden ja elämän mielekkyyden hyväksyminen.


Terveysmeditaation tekemisen tavat

Tärkeää on huomata ja muistaa, että Terveysmeditaatio on lempeää ja hauskaa tekemistä, jossa vallitsee iloinen mieli, ja jonka aikana keho on rento ja elinvoimainen. Loistavaa ajanviettoa siis. Kaiken lisäksi Terveysmeditaatiota harjoittaessasi kehität sekä Kehoälyäsi että sosiaalista älykkyyttäsi, samalla kun muokkaat aivojasi hyvään ja terveeseen suuntaan. Terveelle ihmiselle Terveysmeditaatio näyttäytyy alussa eniten ennaltaehkäisevänä terveydenhoitona. Sairaille Terveysmeditaatiosta on myös lähes aina huomattavaa hyötyä. Ja esimerkiksi länsimaisen lääketieteen tarjoamat hoidot sopivat erinomaisesti Terveysmeditaation kanssa yhteen.


Ensimmäinen harjoitusohje

Johdannoksi Terveysmeditaatioon ja sen ymmärtämiseen tee seuraava harjoitus. Tämä harjoitus todistaa kehon ja mielen välisen vahvan yhteyden.

Harjoitusohje: Kuvittele itsesi johonkin erinomaisen mukavaan paikkaan, vaikkapa unelmiesi uimarannalle jollakin lomamatkallasi. Anna hyvän olon ja rentouden vallata kehosi. Säilytä nyt tuo hieno rento tunne koko ajan. Yritä nyt tuntea vihaa muuttamatta kehosi hyvää rentoa tunnelmaa.

Jos noudatit annettuja harjoitusohjeita, huomasit, että kun kehosi oli onnellisen rento, vihan tunteminen oli mahdotonta. Jos jätit noudattamatta annettuja harjoitusohjeita ja kykenit tuntemaan vihaa, menetit rentoutesi, lihaksesi jännittyivät ja verenpaineesi nousi. Et siis pitänyt sitä rentoa onnellista tunnelmaa minkä säilyttäminen tehtävänä oli. Kuten huomaat, keho ja mieli toimivat vahvasti yhdessä ja kun vaikutat toiseen vaikutukset ulottuvat saman tien myös toiseen. Tähän suurelti perustuu se, miksi Kehoälyn harjoittelu ja Terveysmeditaatio ovat niin hienoja, toimivia ja terveellisiä asioita.


Terveysmeditaation harjoittelua tukeva kirjallisuus

Terveysmeditaatiosta on julkaistu suomenkielinen harjoituskirja, josta löydät runsaasti tietoa ja yli 140 sivua perusharjoituksia. Kirjan nimi on Terveysmeditaation harjoitus- ja tietokirja. Terveysmeditaatio on kiinteä osa Kehoälyn harjoittelua. Tälle kirjalle tueksi kannattaa hankkia kirjoittamani Kehoälyn salaisuudet -kirja (ISBN 978-952-67972-6-7), jonka avulla voit ymmärtää ja sisäistää lisää Kehoälyyn liittyviä asioita. Kun hallitset tämän kirjan sisältämät harjoitukset ja olet omaksunut Kehoälyyn ja Terveysmeditaatioon liittyvät harjoittelutavat, olet saavuttanut jotain hyvin arvokasta ja merkittävää.

Tapio Sippoin on kehittänyt Kehoälyn harjoittelun ja Terveysmeditaation. Kehoäly®, Terveysmeditaatio®, Body Intelligence® ja MindWellness® ovat Tapio Sippoinille rekisteröityjä tavaramerkkejä ja FreeFlow™, Body Integrity™ sekä Body IQ™ ovat Tapiolle vakiintuneita tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä on oikeus käyttää vain lisenssin omaavilla tahoilla. 

 

torstai 19. syyskuuta 2019

Terveysmeditaatio ja positiivinen ajattelu


Tänä päivänä aivojen tutkimuksessa ja neurotieteessä ollaan hyvin selvillä siitä, että tietoisesti harjoitettu positiivinen ajattelu vaikuttaa suotuisasti terveyteen. Tiedetään myös, että aivot muuttuvat ja muotoutuvat koko ihmiselämän ajan. Tieteessä tuota muutosta ja aivojen kykyä siihen kutsutaan neuroplastisuudeksi. Nykyisin myös tiedetään, että neuroplastisuuden merkitys ihmisen ja aivojen hyvinvoinnille on oleellinen asia. Kehoälyn harjoittelu ja Terveysmeditaatio helpottavat aivojen terveyden kannalta positiivista muovautumista.


Kuinkas me tämä ratkaistaan?”

Terveysmeditaatiossa käytetty positiivinen ajattelu parantaa ongelmien ratkaisemisen taitoja. Ongelmaa voi kirota ja tilannetta sadatella, mutta sellainen negatiivinen ajattelu ei tuota toimivia tuloksia. Oleellista on, että osaa ja pystyy keksimään (useita) ratkaisuja ja ratkaisumalleja käsillä olevaan ongelmaan. Siihen vaaditaan, että alkaa ajatella positiivisesti, eli mm. uskoa, että ratkaisuja voi löytyä. Käytännössä kaikki elämään liittyviä haasteita voidaan käsitellä Terveysmeditaation avulla ja sen seurauksena elämän mielekkyys lisääntyy merkittävästi. Terveysmeditaatio stimuloi mieltä ja aivoja niin, että paras mahdollinen ongelmaratkaisu tulee mahdolliseksi.


Terveysmeditaatio traumojen käsittelyssä

Terveysmeditaatiossa ihminen tietoisesti päättää tuoda esim. traumamuiston arkitietoisuuteen, jossa siitä tulee riittävän muokkautuvaa (plastista), jotta sitä voidaan pysyvämmin muuttaa. Muutosprosessissa on hyvä käyttää tukena Kehoälyn harjoittelua, joka poistaa fyysisellä tasolla kehosta trauman tuomaa stressiä. Traumoja on kovin monenlaisia, joten tämä on otettu vahvasti huomioon Terveysmeditaation ja Kehoälyn traumojen purkuun liittyviä harjoituksia kehitettäessä. Kehoälyn harjoittelu on monipuolista ja siitä löytyy runsaasti erilaisia harjoituksia ja variaatioita erilaisten traumojen täsmäkäsittelyyn.

Terveysmeditaation ja Kehoälyn harjoittelun ansiosta terveyden kannalta negatiiviset uskomukset, (jotka ilmenevät kehossa tunnetasolla negatiivisesti latautuneina hermosoluina), alkavat hävitä, sillä niiden tilalle rakennetaan tietoisesti positiivisia hermovirityksiä. Näitä virityksiä voidaan myös kutsua hyviksi uskomuksiksi ja onnistuneiksi ongelmaratkaisuiksi. Samalla myös vahvistetaan fyysistä hermostoa. Kehoälyn harjoituksia, mm. NSB Formia ja Elävöittävää liikesarjaa, käytetään hermoston vahvistamisen täsmäharjoituksina.

Kehoälyn harjoittelun ja Terveysmeditaation avulla kehon monet omat kemikaalit alkavat vaikuttaa esim. traumaperäisin negatiivisiin tunteisiin poistaen ja purkaen näitä negatiivisia tunteita. Samalla Kehoälyn harjoittelu tuottaa kehoon oksitosiinia, joka rentouttaa ja tuottaa hyvän olon tunnetta, dopamiinia, joka vahvistaa keskittymis- ja huomiokykyä, sekä serotoniinia, joka lisää rauhan ja onnen tunnetta.
Kehoäly®, Terveysmeditaatio®, Body Intelligence® ja MindWellness® ovat Tapio Sippoinille rekisteröityjä tavaramerkkejä ja FreeFlow™, Body Integrity™ sekä Body IQ™ ovat Tapiolle vakiintuneita tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä on oikeus käyttää vain lisenssin omaavilla tahoilla.