keskiviikko 9. lokakuuta 2019

Rakkauden meditaatio, Terveysmeditaation kirjoitussarja (5. kirjoitus)


Blogissani on menossa kirjoitusten sarjan, jossa opetetaan Terveysmeditaation perusasioita. Terveysmeditaation ohessa neuvotaan tekemään laajasti myös muita Kehoälyn harjoituksia. Tähän asti olen opettanut pienempiä meditaatiokokonaisuuksia, mutta nyt on tarjolla hiukan laajempi harjoitus.


Terveysmeditaation noologiseen puoleen keskittyvät meditaatiot

Niihin kuuluvat esim. seuraavat harjoitukset: Rakkauden meditaatio, Lähimmäisen rakastamisen meditaatio, Hyvän tekemisen meditaatio, Viisastumisen meditaatio, Anteeksipyynnön ja anteeksiannon meditaatio, Pelon kohtaamisen meditaatio, sekä Hyvän ja hyveiden meditaatio.


Terveysmeditaation Rakkauden meditaatio

Rakkaus on käsite, jonka yhteydessä ihminen helposti kytkeytyy joko tunnepitoiseen ”lepertelykenttään” tai sen kyyniseen väistämiseen. Terveysmeditaatio on kuitenkin tunteiden olemisen ja aitouden hyväksyvää neutraalia kirkasjärkistä toimintaa. Sen vuoksi alustan hiukan Rakkauden meditaatiota.


Elämän tarkoitus ja rakkaus Terveysmeditaatiossa

Terveysmeditaatiossa ajatellaan, että rakkaus on tunnetila. Tunne on psyykkinen ilmiö, joka tarvitsee kohteen. Psyykkiset ilmiöt sisältävät aina suhteen eli relationaalisen rakenteen. Tunteet tarvitsevat objektin, jota kohti suuntautua. Ei siis ole rakastamista sinänsä, vaan aina jonkun tai jonkin rakastamista. Rakkauden kokemisen haaste on sama kuin muissakin tunnetiloissa. Syntyy sisäistä hämmennystä, jos ihminen ei ole tietoinen tunnetilastaan, tai jos ihminen kokee, että sen osoittaminen ei ole jostain syystä sallittua.

Toisaalta Terveysmeditaatioon liittyvä rakkauskäsite sisältää yleensä ihmisen henkisyyteen liittyvän aikomuksen, intentionaalisuuden. Rakkaus on kohteeseensa syventyvää, sen arvosisältöihin perehtyvää ja luovaa aktuaalisuutta, olipa sitten kysymys ihmisen suhteesta itseensä tai ulkomaailmaan, sillä alkuperäisimmillään ihmisen suhdetta omaan itseensä ja ulkomaailmaan leimaa rakkaus. Tämän vuoksi ihminen on perimmiltään hyvä. Rakkaus on noologista toimintaa, henkisyyttä, ja usein tärkein perimmäisin elämän tarkoituksen tavoittamisen väline. Juuri henkisyyteen perustuu ihmisen kyky tiedon saamiseen rakkauden intuitiivisesta kokemuksesta, jossa koko rakkauden kohteena oleva ilmiö saadaan kokonaisuutena eli annettuna.

Terveysmeditaatio sisältää nykyisen tieteen hyväksymän ymmärryksen mukaisesti ajatuksen siitä, että on olemassa jokin suurempi tai korkeampi tietoisuus. Yksinkertaistamisen vuoksi Terveysmeditaatio käyttää toisinaan noologisena ja uskonnoista vapaana käsitteenä korkeimmasta tietoisuudesta myös nimitystä Jumala. Oleellista on olla tietoinen ihmisen noologisesta olemuspuolesta ja kyvystä olla sen kautta parhaalla mahdollisella tavalla kommunikaatiossa korkeimman tietoisuuden kanssa. Jos Jumala-käsite jostain syystä tuottaa sinulle vaikeuksia, voit sen tilalle laittaa jonkin muun maailmankuvaasi sopivan korkeinta tietoisuutta kuvaavan termin.


Rakkauden meditaation tekeminen:

Vaihe nolla: Tee ennen aloittamista Elävöittävän liikesarja rentoutusosio. Jos et osaa sitä, voit opetella sen kirjoista; Terveysmeditaation harjoitus- ja tietokirja tai vuonna 2008 ilmestyneestä Elävöittävä liikesarja -kirjasta, joka on myyty loppuun ajat sitten, mutta sitä on runsaasti esim. Helsingin kirjastoissa. ISBN 978-952-5534-84-9

Vaihe yksi: Ota hyvä istuma-asento tuolilla (Kehoälyn itsehoidon Virtaava asento istuen). Aloita Tasapainottava hengitys. Kun olet oppinut tämän Rakkauden meditaation, voit tehdä sitä myös muissa asennoissa tai muilla tavoin, kuten selällään maaten (Kehon tasapainotusasento), seisten (Kehoälyn Virtaava asento), kävellen (Kehoäly-kävely) tai jollain muulla tavalla. Vain mielikuvituksesi ja meditoinnin taitosi asettaa tässä sinulle rajat.

Vapaaehtoinen vaihe kaksi: Tee ensin rauhassa Alfa-meditaatio, ja kun olet päässyt alfa-tasolle aloita Rakkauden meditaatio. (Katso tarvittaessa kirjasta Terveysmeditaation peruskurssi ja sieltä Alfa-meditaatio).

Vaihe kolme: (määrittelyosio)
Hengitä syvään sisään nenän kautta ja toista kerran tai muutaman kerran ajatus ”rakkaus on Jumalan laki” sisäänhengityksesi aikana.
Hengitä syvään ja rauhallisesti nenän kautta ulos ja vapauta mielesi. Ole samalla ajattelematta mitään erityisesti.
Hengitä syvään sisään uudelleen ja aloita ajatuksen ”rakkaus on Jumalan laki” mietiskely. Sisäänhengityksen jälkeen voit siirtää kaiken huomion mietiskelemääsi ajatukseen/kysymykseen ja antaa nyt hengityksesi kulkea luonnollisesti ja vapaasti itsekseen.

Vaihe neljä: (filosofinen ja eettinen osio)
Hengitä syvään sisään nenän kautta ja toista kerran tai muutaman kerran kysymystä ”mitä eroa on rakkauden lailla ja vahvimman lailla?” sisäänhengityksesi aikana.
Hengitä syvään ja rauhallisesti nenän kautta ulos ja vapauta mielesi. Ole samalla ajattelematta mitään erityisesti.
Hengitä syvään sisään uudelleen ja aloita kysymyksen ”mitä eroa on rakkauden lailla ja vahvimman lailla?” mietiskely. Sisäänhengityksen jälkeen voit siirtää kaiken huomion mietiskelemääsi ajatukseen/kysymykseen ja antaa nyt hengityksesi kulkea luonnollisesti ja vapaasti itsekseen.

Vaihe viisi: (itsetuntemuksen ja itsetutkiskelun osio)
Hengitä syvään sisään nenän kautta ja toista kerran tai muutaman kerran kysymys ”noudatanko minä rakkauden lakia?” sisäänhengityksesi aikana.
Hengitä syvään ja rauhallisesti nenän kautta ulos ja vapauta mielesi. Ole samalla ajattelematta mitään erityisesti.
Hengitä syvään sisään uudelleen ja aloita kysymyksen ”noudatanko minä rakkauden lakia?” mietiskely. Sisäänhengityksen jälkeen voit siirtää kaiken huomion mietiskelemääsi ajatukseen/kysymykseen ja antaa nyt hengityksesi kulkea luonnollisesti ja vapaasti itsekseen.

Vaihe kuusi: (Terveysmeditaation Affirmaatiot)

Rakkauden ymmärtämisen affirmaatio:
Hengitä syvään sisään nenän kautta (Kehoälyn Tasapainottava hengitys) ja toista samalla useaan kertaan mielessäsi hiljaa affirmaatio ”kaikki teot ovat rakkauden tekoja tai pyyntöjä päästä rakkauden tekojen kohteeksi”.
Uloshengityksen aikana vapauta mielesi ja anna affirmaation ajatuksen täyttää koko olemuksesi. Uloshengityksen aikana voit olla ajattelematta mitään erityistä ja vain aistia kuinka ajatuskoostuma ”kaikki teot ovat rakkauden tekoja tai pyyntöjä päästä rakkauden tekojen kohteeksi” täyttää parhaalla mahdollisella tavalla koko olemuksesi.

Omien rakkauteen liittyvien tekojemme ymmärtämisen affirmaatio:
Hengitä syvään sisään nenän kautta (Tasapainottava hengitys) ja toista samalla useaan kertaan mielessäsi hiljaa affirmaatio ”kaikki tekoni ovat rakkauden tekoja tai pyyntöjä päästä rakkauden tekojen kohteeksi”.
Uloshengityksen aikana vapauta mielesi ja anna affirmaation ajatuksen täyttää koko olemuksesi. Uloshengityksen aikana voit olla ajattelematta mitään erityistä ja vain aistia kuinka ajatuskoostuma ”kaikki tekoni ovat rakkauden tekoja tai pyyntöjä päästä rakkauden tekojen kohteeksi” täyttää parhaalla mahdollisella tavalla koko olemuksesi.


Terveysmeditaatiosta on julkaistu suomenkielinen harjoituskirja, josta löydät runsaasti tietoa ja yli 140 sivua perusharjoituksia. Kirjan nimi on Terveysmeditaation harjoitus- ja tietokirja. Terveysmeditaatio on kiinteä osa Kehoälyn harjoittelua. Tälle kirjalle tueksi kannattaa hankkia kirjoittamani Kehoälyn salaisuudet -kirja (ISBN 978-952-67972-6-7), jonka avulla voit ymmärtää ja sisäistää lisää Kehoälyyn liittyviä asioita. Kun hallitset harjoitukset ja olet omaksunut Kehoälyyn ja Terveysmeditaatioon liittyvät harjoittelutavat, olet saavuttanut jotain hyvin arvokasta ja merkittävää.

Tapio Sippoin on kehittänyt Kehoälyn harjoittelun ja Terveysmeditaation. Kehoäly®, Terveysmeditaatio®, Body Intelligence® ja MindWellness® ovat Tapio Sippoinille rekisteröityjä tavaramerkkejä ja FreeFlow™, Body Integrity™ sekä Body IQ™ ovat Tapiolle vakiintuneita tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä on oikeus käyttää vain lisenssin omaavilla tahoilla.


Lopuksi oikeinkirjoituksesta pieni huomio: On sivistynyttä ja relevanttia ymmärtää, että koska Terveysmeditaatio on erityisen länsimaisen pääasiassa terveyteen keskittyvän meditaatiomuodon erisnimi ja samalla myös rekisteröity tavaramerkki, Terveysmeditaatio kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, kuten muutkin erisnimet. Sama koskee sanaa Kehoäly, joka myös on tavaramerkki ja erisnimi ja kirjoitetaan siksi isolla alkukirjaimella.


tiistai 1. lokakuuta 2019

Pitkän Elämän meditaatio, Terveysmeditaation kirjoitussarja (4. kirjoitus)


Blogissani on menossa kirjoitusten sarjan, jossa opetetaan Terveysmeditaation perusasioita. Tänään on vuorossa Pitkän Elämän meditaatio, joka pohjautuu kirjoittamaani runoon. Terveysmeditaation ohessa neuvon tekemään laajasti myös muita Kehoälyn harjoituksia. Näiden ohjeiden avulla opit toimimaan Kehoälyn eli kehon ja mielen välisen parhaan mahdollisen kommunikaation avulla niin, että terveytesi vahvistuu ja elämäsi mielekkyys kasvaa.

Aiemmin opetin Virtaavan asennon sekä istuen tehdyn Virtaavan asennon. Järkevästä ja lempeästä hengityksestä opetin myös ja samalla opetin Tasapainottavan hengityksen.

Tavoitteet ja tavat

Terveysmeditaatiossa tärkeimmät pyrkimykset ovat terveyden vahvistaminen, Kehoälyn, sosiaalisen älyn ja yleensäkin älykkyyden voimistaminen, henkisen immuniteetin kehittäminen ja vahvistaminen, lempeyden ja myötätunnon vahvistaminen, positiivisen ajattelun kohtuullinen ja järkevä kehittäminen, sekä ihmisen hyvyyden ja elämän mielekkyyden hyväksyminen.

Terveysmeditaatio on lempeää ja hauskaa tekemistä, jossa vallitsee iloinen mieli, ja jonka aikana keho on rento ja elinvoimainen. Terveysmeditaatiota harjoittaessasi kehität sekä Kehoälyäsi että sosiaalista älykkyyttäsi, samalla kun muokkaat aivojasi hyvään ja terveeseen suuntaan. Terveelle ihmiselle Terveysmeditaatio näyttäytyy alussa eniten ennaltaehkäisevänä terveydenhoitona. Sairaille Terveysmeditaatiosta on myös lähes aina huomattavaa hyötyä. Ja esimerkiksi länsimaisen lääketieteen tarjoamat hoidot sopivat erinomaisesti Terveysmeditaation kanssa yhteen.Pitkä Elämä

Rentouta mielesi.
Rauhoita sydämesi.
Säilytä tasapainoinen keskustasi.
Puhu viisaasti ja harkiten.
Ja sinulle avautuu aito mahdollisuus,
antoisa pitkä elämä.

Pitkän elämän meditaatio tehdään näin:

Istu rennosti ja selkä ojentuneena tuolilla. Älä nojaa. Jalkapohjasi ovat hyvin maassa. Kätesi ovat reisilläsi, kämmenet alaspäin. Eli istut Terveysmeditaation tavallisimmassa normaalissa istuma-asennossa eli Virtaavassa asennossa. Aloita Pitkän elämän meditaatio.


Kolmas silmä:
Hengitä syvään nenän kautta sisään tehden Kehoälyn harjoittelun Tasapainottavaa hengitystä. Keskity kulmakarvojesi väliin ("kolmas silmä"). Ajattele samalla: "Rentoutan mieleni". Anna koko pääkoppasi rentoutua, ja etenkin ohimojen ja otsan seudun. Aivan kuin kiristävä vanne pääsi ympärillä hellittäisi. Hengitä rauhallisesti nenän kautta ulos rentouttaen samalla itsesi ja anna samalla ajatustesi levätä.


Sydänkeskus:
Tee seuraava (toinen) sisäänhengitys nenän kautta. Keskity samalla rintakehäsi keskelle, ikään kuin sydämesi alueelle. Ajattele samalla: "Rauhoitan sydämeni". Tunne kuinka sydämesi lyö rauhallisemmin ja hengityksesi kulkee rintakehässä vapaammin. Hengitä rauhallisesti nenän kautta ulos rentouttaen samalla itsesi ja anna ajatustesi levätä.

Keskusta:
Tee kolmas sisäänhengitys taas nenän kautta. Keskity samalla fyysiseen keskustaasi, joka sijaitsee 2-4 sormenleveyttä napasi alapuolella. Tarkkaile, että istut hyvin; selkä rennosti suorassa, vatsa ja sisäelimet rentoina, jalkapohjasi hyvin maassa, kädet sylissäsi, hartiat rentoina ja aukile eli päälaki ylöspäin. Istuinluusi uppoavat tuoliin samalla kun ”ikään kuin tunnet”, että sinua nostetaisiin hiuksista ylöspäin. Katseesi kulkee kulmakarvojesi ali ja olet rennon ryhdikäs. Ajattele samalla sisäänhengittäessäsi: "Säilytän tasapainoisen keskustani". Hengitä rauhallisesti nenän kautta ulos ja rentouta itsesi. Anna ajatustesi levätä uloshengityksen ajan.Soveltamisen hauskuus

Siinä se, lyhyessä muodossa oleva Pitkän Elämän meditaatio. Se ottaa aikaa noin minuutin tai puolitoista. Harjoitus tekee mestarin, joten treenaa tätä Pitkän elämän meditaatiota aluksi helpoissa oloissa, sellaisissa joissa on helppo rauhoittua ja saat olla ilman häiritseviä tekijöitä.


Pidempi meditaatio ja Terveysmeditaation harjoittelua tukeva kirjallisuus

Kun olet oppinut lyhyen muodon Pitkän Elämän meditaatiosta ja huomaat, että se tuntuu sinusta hyvin helpolta, voit alkaa tekemään Pitkän Elämän meditaatiosta pidempää muotoa. Sen voit opetella kirjoittamastani kirjasta Terveysmeditaation harjoitus- ja tietokirja.

Terveysmeditaatiosta on julkaistu suomenkielinen harjoituskirja, josta löydät runsaasti tietoa ja yli 140 sivua perusharjoituksia. Kirjan nimi on Terveysmeditaation harjoitus- ja tietokirja. Terveysmeditaatio on kiinteä osa Kehoälyn harjoittelua. Tälle kirjalle tueksi kannattaa hankkia kirjoittamani Kehoälyn salaisuudet -kirja (ISBN 978-952-67972-6-7), jonka avulla voit ymmärtää ja sisäistää lisää Kehoälyyn liittyviä asioita. Kun hallitset tämän kirjan sisältämät harjoitukset ja olet omaksunut Kehoälyyn ja Terveysmeditaatioon liittyvät harjoittelutavat, olet saavuttanut jotain hyvin arvokasta ja merkittävää.

Tapio Sippoin on kehittänyt Kehoälyn harjoittelun ja Terveysmeditaation. Kehoäly®, Terveysmeditaatio®, Body Intelligence® ja MindWellness® ovat Tapio Sippoinille rekisteröityjä tavaramerkkejä ja FreeFlow™, Body Integrity™ sekä Body IQ™ ovat Tapiolle vakiintuneita tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä on oikeus käyttää vain lisenssin omaavilla tahoilla.