maanantai 19. marraskuuta 2018

Terveysmeditaatio itsekasvatusmenetelmänä


Terveysmeditaation avulla meditoija oppii tiedostamaan omia asioitaan. Sen lisäksi Terveysmeditaatio tarjoaa ratkaisun pysyvään elämäntarkoituksen löytämiseen. Ja kaiken kukkuraksi tämä tarkoitus on helppo ottaa vastaan, sillä se on sopusoinnussa (lähes aina) meditoijan nykyisen maailmankuvan, uskomusjärjestelmän ja omien aitojen sisäisten ydintarpeiden kanssa.

Seuraavaksi tarkastelen Terveysmeditaatioon ja sen itsekasvatukselliseen olemukseen liittyvää pedagogiikkaa ja didaktiikkaa. Pedagogiikkahan tarkoittaa taitoa opettaa, opetuksen järjestämisen tapaa, kasvatuksellisia periaatteita, taitavan ja hyvän opettamisen erilaisia suuntauksia ja toimintatapoja. Didaktiikka tarkoittaa hyvää opetustapaa. Jos olet kiinnostunut, miksi Terveysmeditaatio toimii niin hienosti, eräs vastaus on Terveysmeditaation ja Kehoälyn harjoittelun taustalla olevissa itsemme opetustavoissa. Terveysmeditaation päämääränä on kehittää aivojamme parhaalla mahdollisella tavalla itsekasvatuksen meditatiivisin ja filosofisin keinoin. Itseoppimismenetelmänä Terveysmeditaatioon on sisäänrakennettu pedagoginen rakenne ja järjestelmä, jonka avulla meditoija oppii itse ohjaamaan omaa oppimis- ja itsekasvatusprosessiaan.

Terveysmeditaation harjoittelussa ja opiskelussa sovelletaan pääasiassa behavioristista ja sosiokulttuurista pedagogiikkaa, mutta myös integratiivinen pedagogiikka ja meditaation didaktiikka ovat tärkeässä osassa Terveysmeditaation opiskelua. Oleellista on myös filosofian soveltaminen terveyden vahvistamiseksi ja aivojen kehittämisen tueksi. Filosofia pyrkii usein vastaamaan elämää ja kuolemaa, elämän tarkoitusta ja arvoa, sekä tekoja ja niiden seurauksia koskeviin kysymyksiin, joten on helppo ymmärtää, että se sopii hyvin Terveysmeditaation osaksi.

On hyvä tietää miksi tekee sitä mitä tekee. Kaikki mitä teemme ja etenkin kaikki mitä tietoisesti opiskelemme muuttaa meitä. Tämä tieto on otettu vahvasti ja eettisesti huomioon Terveysmeditaatiota kehitettäessä. Terveysmeditoinnin oppii harjoittelemalla ja toistamalla. Behavioristinen pedagogiikka on selkeää asioiden toistoa ja kertaamista. Oleellista on myös tajuta, että virheistä oppii, joten virheiden liika välttely voi hidastaa tai häiritä oppimista. Terveysmeditaatioita toistamalla aukeaa väylä seuraavaan meditatiiviseen itsekasvatukselliseen oivallukseen.

Sosiokulttuurisen pedagogiikan avulla Terveysmeditaation harjoittaja alkaa hahmottaa meditaation ja arkipäiväisen maailmansa välisiä yhteyksiä, eli sosiaalisia ja kulttuurillisia tekijöitä. Tähän liittyy vahvasti Terveysmeditaation tekniikoissa mukana oleva filosofinen ja eettinen ote, joka aina liittyy ihmiseen, sosiokulttuuriseen olentoon. Integratiivisen pedagogiikan avulla Terveysmeditaation harjoittajalle kehittyy meditointiin liittyvä itseoppimisen taito, sekä kyky yhdistää ajattelussaan erilaisia meditoinnin elementtejä ja osa-alueita.Terveysmeditaatio ja Kehoälyn harjoittelu soveltuvat erinomaisesti työhyvinvoinnin välineiksi. Kun kehitätte työyhteisönne TYKY- ja TYHY-toimintaa, kannattaa avuksi pyytää myös työhyvinvoinnin asiantuntija Tapio Sippoin, joka on kehittänyt Terveysmeditaation ja Kehoälyn harjoittelun. Häneen saa yhteyden täältä. Tapio Sippoin on opettanut kehomielitaitoja yli kaksikymmentä vuotta ja on kirjoittanut kolme kirjaa Kehoälyn harjoittelusta ja Terveysmeditaatiosta. Uusin kirja, vuodelta 2017, on Terveysmeditaation harjoitus- ja tietokirja, ISBN 978-951-67972-9-8. Kirjaa voi ostaa Tapion pitämissä TYKY- ja TYHY-koulutuksissa.

Kehoäly®, Terveysmeditaatio®, Body Intelligence® ja MindWellness® ovat Tapio Sippoinille rekisteröityjä tavaramerkkejä ja FreeFlow™, Body Integrity™ sekä Body IQ™ ovat Tapiolle vakiintuneita tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä on oikeus käyttää vain lisenssin omaavilla tahoilla.