keskiviikko 4. heinäkuuta 2018

Stressipellesyndrooman parantaminen Terveysmeditaation avulla
Työperäinen stressi heikentää usein työkykyä. Tuolloin siihen on viisasta puuttua. Terveysmeditaatio sekä Kehoälyn harjoittelu ovat tehokkaita välineitä työperäisen stressin poistamiseen. Terveysmeditaation yksi tärkeä tarkoitus on tarvittaessa eheyttää Terveysmeditaation harjoittajan itsetuntoa ja lisätä elämän mielekkyyden kokemista. Tuo tarkoitus ja toiminta sitä kohti poistaa stressiä ja vahvistaa Terveysmeditaation harjoittajan mielenterveyttä. Suoritusorientoituneen yhteiskunnan noidankehästä kärsivien ihmisten tilaa kutsutaan Terveysmeditaatiossa stressipellesyndroomaksi, eli stressaantuneen ihmisen oireyhtymäksi.

Ihmisen itseisarvo on filosofinen asia. Ajatus ja tieto siitä, että ihminen on arvokas itsessään, pitää yllä hyvää mielenterveyttä ja tervettä itsetuntoa. Moni suomalainen elää itsensä arvostamisen kannalta arvotyhjiössä. Tuon arvotyhjiön vuoksi ihmisen itseisarvoa haetaan itsen ulkopuolelta, esimerkiksi työuralla menestymisen liiallisena ja epäterveenä arvostamisena. Nykyihmisen elämää ja siihen sisältyviä valintoja voidaan tarkastella filosofian lisäksi psykologian avulla, eettisyyden tutkimisen keinoin, sekä uskomusjärjestelmien tarkastelun avulla.

Tervehenkisen elämäntarkoituksen saavuttaminen ja ylläpitäminen on nykyisen liian materialistisen arvoilmaston vuoksi muuttunut hyvin haastavaksi. Vaikka menestyvän yrityksen on tarkoitus tuottaa riittävästi voittoa, saattaa voiton osaamaton tavoittelu kääntyä henkilökunnan työhyvinvoinnin heiketessä yrityksen taloudellisia menestystekijöitä vastaan. Monet sinällään psyykkisesti terveet ihmiset ovat tällöin jääneet kyseisessä yrityksessä ja yhteiskunnassa vallitsevien epäterveiden arvojen jalkoihin ja menettäneet tietoisuutensa omasta itseisarvostaan ihmisenä. Tämä tietoisuuden menetys ilmenee liiallisena pätemisen tarpeena ulkokultaisissa asioissa, työhyvinvoinnin puutteena ja heikentyneenä työilmapiirinä, sekä vinoutuneissa arvoissa, kuten työuran ylisuuressa arvostuksessa ja maallisen omaisuuden liiassa keräämisen tarpeessa. Tämän vuoksi onkin helppoa ymmärtää, miksi nykyisessä työelämässä niin moni palaa niin nopeasti loppuun. Kyse on kokonaisuudesta, johon voi vaikuttaa.

Terveysmeditaatio ja Kehoälyn harjoittelu soveltuvat erinomaisesti työhyvinvoinnin välineiksi. Kun kehitätte työyhteisönne TYKY- ja TYHY-toimintaa, kannattaa avuksi pyytää myös työhyvinvoinnin asiantuntija Tapio Sippoin, joka on kehittänyt Terveysmeditaation ja Kehoälyn harjoittelun. Häneen saa yhteyden täältä. Tapio Sippoin on opettanut kehomielitaitoja yli kaksikymmentä vuotta ja on kirjoittanut kolme kirjaa Kehoälyn harjoittelusta ja Terveysmeditaatiosta. Uusin kirja, vuodelta 2017, on Terveysmeditaation harjoitus- ja tietokirja, ISBN 978-951-67972-9-8. Kirjaa voi ostaa Tapion pitämissä TYKY- ja TYHY-koulutuksissa.

Kehoäly®, Terveysmeditaatio®, Body Intelligence® ja MindWellness® ovat Tapio Sippoinille rekisteröityjä tavaramerkkejä ja FreeFlow™, Body Integrity™ sekä Body IQ™ ovat Tapiolle vakiintuneita tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä on oikeus käyttää vain lisenssin omaavilla tahoilla.