torstai 8. helmikuuta 2018

Yhteiskuntarauha, henkinen erottelukyky ja Terveysmeditaatio


Juuri valittu presidentti Sauli Niinistö, joka sai ansiokkaan äänivyöryn ja pääsi heti ensimmäisellä kierroksella virkaansa, käytti rauhan asiaa kampanjansa tunnuksena. Myös Terveysmeditaatio on rauhan ja yhteiskuntarauhan "kannattaja" tai oikeastaan tukipylväs. 

Henkinen immuniteetti ja henkinen erottelukyky Terveysmeditaatiossa

Tiedämme, että fyysinen kipu on merkki siitä, ettei keholla ole kaikki hyvin. Haluamme välttää kipua sen vuoksi. Kipu tuottaa myös tuskaa, joka jo itsessään on välttelyn aihe. Yritämme välttää ja parantaa sairauksia pitämällä fyysistä immuniteettiamme vahvana. Henkinen kipu on yhtä ikävä asia, joten me haluamme lievittää myös sitä. Henkistä kipua voi lievittää kehittämällä ja vahvistamalla henkistä immuniteettia. Tämä on yksi tärkeimmistä syistä harjoittaa Terveysmeditaatiota, sillä se lievittää henkistä kipua ja lisää henkistä immuniteettia. Myös säännöllinen Kehoälyn harjotttelu vahvistaa henkistä immuniteettia ja Terveysmeditaation ja Kehoälyn harjoittelun vaikutukset henkiseen immuniteettiin ovatkin melko identtiset.

Useimmat Terveysmeditaation harjoitukset kehittävät suoraan sekä henkistä immuniteettia että henkistä erottelukykyä. Esimerkiksi Terveysmeditaation harjoitus- ja tietokirjassa opetettu Terveysmeditaation hiukan edistyneempi perusharjoitus Rakkauden meditaatio on hyvä keino oppia henkistä erottelukykyä ja vahvistaa henkistä immuniteettia. Terveysmeditaation avulla opittu henkinen immuniteetti ohjaa ihmistä rakentamaan myös yhteiskuntarauhaa.

Yhteiskuntarauha ja Terveysmeditaatio

Terveysmeditaatio kehittää sosiaalista älykkyyttä, joka taas lisää ihmisen halukkuutta toimia toisten kanssa sopuisasti, etsiä yhteistä hyvää ja pitää yllä yhteiskuntarauhaa. Tämän päivän Suomessa tällaisia taitoja tarvitaan nyt enemmän kuin pitkään aikaan. On sinällään hyvin positiivista, että Suomelle valittiin presidentti, joka selvästikin yhdistää kansaa, koska pääsi virkaansa heti ensimmäisellä kierroksella.

Hiukan itselleni yllätyksenä voin todeta, että eduskunnan puhemiehenä ollut Maria Lohela puhui varsin viisaita presidentin virkaanastumisjuhlassa. Hän sanoi: ”Juho Kusti Paasikiven silmät samensi kaihi ja hän näki kautensa lopulla enää huonosti. Hän ei kuitenkaan sitä surrut. Epävarmassa maailmassa edes tarkoilla silmillä ei voi nähdä tulevaisuutta. On toimittava sisäisen vaiston ja ymmärryksen varassa.” Vahvaa ja jopa henkiseen vivahtavaa puhetta Lohelalta. Harvemmin kuulee valtaa pitävien puhuvan sisäisestä vaistosta

Lohela puhui myös muuta fiksua: ”Kuuloaisti sen sijaan on tärkeä, sillä presidentti tarvitsee tarkat korvat kuullakseen ihmisten huolia ja toiveita. Vielä sitäkin tärkeämpi on kuitenkin moraalinen aisti, kyky erottaa oikea väärästä. ( … ) Suomalaisen presidentti-instituution historiassa on hyvä vastaus tähänkin kysymykseen; Urho Kekkosen sanat Paasikivi-seuran tilaisuudessa vuonna 1964: ”Kun minulta on tiedusteltu, voinko tehdä jotakin, sanon, että tulen vastaan puoliväliin ja tarpeen vaatiessa sen ylikin.” Ajatelkaamme itseämme hetken ihmisinä. Eero Huovisen sanojen mukaan tärkein matka ihmisen elämässä on tulla toista puoliväliin vastaan. Nykyisin tämä on entistä tärkeämpää sosiaalisen eriytymisen tapahtuessa, kuplien syntyessä ja jännitteiden kasvaessa. Yhteiskunnallinen eheys ei säily, ellei jokainen suomalainen tule toista puoliväliin vastaan ja tarpeen vaatiessa sen ylikin.


Mistä tässä oikeastaan on kyse?

Asia on melko simppeli. Henkinen immuniteetti auttaa välttämään tuhoisia tunteita ja kehittämään myönteisiä. Terveysmeditaation avulla opimme ymmärtämään ajatuksiamme ja tunteitamme, sekä arvostamaan tarpeitamme. Käytännössä kaikki ydintarpeemme ovat hyviä, mutta kykymme tyydyttää niitä saattaa olla vinoutunut. Tuota vinoumaa saattaa aiheuttaa muun muassa usean (hyvän) tarpeen välinen jännitteisyys ja ristiriita, jota emme juuri silloin kykene ratkaisemaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kun ihmisellä on vahva henkinen immuniteetti ja sen seurauksena enemmän rauhaa itsensä kanssa, kykenee hän laajempaan ymmärrykseen ja tukemaan siten myös yhteiskuntarauhaa. Voidaan sanoa, että hänestä tulee rauhallinen ja yhteistä hyvää rakentava kansalainen.

Jotkut ajatuksistamme ja tunteistamme ovat haitallisia ja jopa myrkyllisiä, ja toiset taas ovat terveellisiä, voimaannuttavia ja parantavia. Kannattaa siis erikoistua terveisiin ja parantaviin ajatuksiin ja niiden harjoittamiseen. Säännöllinen Terveysmeditaatio luo vahvan henkisen immuniteetin, joka taas synnyttää terveen mielenlaadun, jollainen on vähemmän altis kielteisille ajatuksille ja tunteille. Jos mielenterveytesi on vahva, koet ”häiriöiden” saapuessa ehkä hiukan tuskaa, mutta saat kuitenkin mielentasapainosi takaisin nopeasti.

Paras ratkaisu on hankkia vahva henkinen immuniteetti Terveysmeditaation avulla, kaikessa rauhassa, hitaasti kiiruhtaen, kuten Terveysmeditaation toimintatapoihin kuuluu. Vahvan henkisen immuniteetin kehittyminen vaatii aikaa, joten voit unohtaa höpinät äkillisistä valaistumisista. Säännöllinen Terveysmeditaatio vie sinua kuitenkin koko ajan kohti vahvempaa henkistä immuniteettia.

Terveysmeditaatio opettaa myös henkistä erottelukykyä. Vähitellen omien asioidemme projisointi ”ulospäin” vähenee ja kykenemme havaitsemaan myös muiden ajattelussa ja toiminnassa niiden syvällisemmät syyt. Henkinen erottelukyky kehittyy parhaiten samaan tapaan kuin henkinen immuniteetti, eli pikkuhiljaa säännöllisen Terveysmeditaation tekemisen avulla ja kautta, kaikessa rauhassa, hitaasti kiiruhtaen, kuten Terveysmeditaation toimintatapoihin kuuluu.

Itsemme kohtaamisessa vahva henkinen immuniteetti on kiitollinen matkakumppani. Henkisen immuniteetin avulla voimme vähentää omia negatiivisia ajatuksia, sekä myös oppia hyväksymään, että jotain negatiivista jää kuitenkin jäljelle ja silti voimme elää sen tiedon kanssa ja antaa itsellemme suotuisasti se pieni negatiivisuus anteeksi. Tätä positiivista kehittymistä on Terveysmeditaation Lempeän meditoinnin toimintatapa käytännössä. Itsetutkiskelun ja Terveysmeditaation kautta voimme löytää hyvän inhimillisen luonteemme ja oppia rauhoittamaan liialliset tunnereaktiomme. Se auttaa meitä tulemaan immuunimmaksi mielentasapainoa häiritseville negatiivisille tunteille ja ajatustottumuksille. Henkisen immuniteetin kehittymisprosessi on suurelti tällainen ja siinä edistyneen on helppo tehdä yhteistyötä muiden kanssa ja pyrkiä yhteiskuntarauhaan.


Tätä blogia kirjoittaa kehoeetikko ja Kehoälyn mestari Tapio Sippoin. Kun haluat oppia Kehoälyn harjoittelua ja Terveysmeditaatiota, täältä saat yhteyden häneen.