perjantai 2. helmikuuta 2018

Elämän mielekkyyden vahvistaminen


Elämäsi tuntuu varmastikin koko ajan leppoisalta ja hyvin mielekkäältä. 

Jos kuitenkin satut yllättävästi tuntemaan jonkun, kaverin tai esim. sukulaisen, jolta selvästikin tämä hieno, sinulla jo hallussa oleva mielentila puuttuu, kannattaa sinun vinkata häntä tutustumaan Terveysmeditaatioon ja Kehoälyn harjoitteluun.Neljä Terveysmeditaation elämänviisautta ja elämän salaisuus

Ihmisen on löydettävä elämänsä tarkoitus itse. Terveysmeditaatio tarjoaa meditoijalleen mahdollisuuden elämän tarkoituksen löytämiseen ja sitä kautta aina parhaalla mahdollisella tavalla elämänsä tarkoituksen. Toisin sanoen Terveysmeditaation ”filosofiassa” väitetään, että elämällä on aina tarkoitus, mikä kulloinkin, ja että meditoijalla on vapaus ryhtyä toteuttamaan tätä tarkoitustaan. Terveysmeditaation neljä elämänviisautta ovat taitoja, jotka ovat kaikkien halukkaiden opittavissa. Niitä on helppo opiskella Terveysmeditaation harjoitus- ja tietokirjasta. Kirja on helppoa tilata suoraan kustantajalta; Kustannus Geisir Oy


Neljä Terveysmeditaation elämänviisautta, eli kykyä, ovat:

Yksi: Kyky tehdä ja tuottaa jotain arvokasta lisää tähän maailmaan,
Kaksi: Kyky nauttia ja kokea elämän mielekkyys näkemällä ja kokemalla kauneutta ja hyviä nautintoja (siis nauttia elämästä),
Kolme: Kyky toimia eettisesti oikein ja kokea sitä kautta elämä mielekkäänä,
Neljä: Kyky ymmärtää muutosta ja kyetä sopeutumaan siihen suotuisalla hyvällä tavalla.

Kaikki nämä neljä kykyä ovat kiinteässä yhteydessä meidän mielenterveyteen ja elämä mielekkyyteen. Korkeatasoisena taitona ne voi parhaiten oppia Terveysmeditaation avulla. Stressin käsittelyyn ja hallintaan liittyvät eniten kyky toimia eettisesti oikein ja kokea sitä kautta elämä mielekkäänä, sekä kyky ymmärtää muutosta ja kyetä sopeutumaan siihen suotuisalla hyvällä tavalla. Kehoälyn säännöllinen harjoittelu on paras mahdollinen tapa hoitaa stressiä. Stressiä voi hoitaa myös monilla Terveysmeditaation harjoituksilla, ja korostuneesti Muutoksen ymmärtämisen meditaatio on siihen erinomaisen hyvä. (Sekin löytyy tuosta kirjasta!).

Elämänilon, sisäisen rauhan ja onnellisuuden merkitykset ovat elämän mielekkääksi kokemiselle myös oleellisia asioita. Omien sisäisten tarpeiden meditaatio sekä Hyvän mielen meditaatio sopivat hyvin näiden neljän kyvyn (Terveysmeditaation neljä elämänviisautta) mietiskelemiseen, hahmottamiseen ja meditoimiseen. Kaikki nämä opetetaan tuossa Terveysmeditaation harjoitus- ja tietokirjassa. Kirjaa onkin hyvästä syystä jo ehditty sanoa ”parhaaksi suomenkieliseksi meditaatiokirjaksi”.


Elämän salaisuus ja mielekkyys

Terveysmeditaatio ja Kehoälyn harjoittelu liittyvät aina elämän mielekkyyteen. Salaisuus on elämän mielekkyyden luonteen ymmärtämisessä. Hyviä harjoitteita elämän mielekkyyden lisäämiseksi on paljon. Aluksi on hyvä tehdä Elävöittävää liikesarjaa, ja hiukan edistyttyä esim. Neljän kyvyn meditaatio on erinomainen elämän mielekkyyden lisäämisen väline. Noologisen olemuspuolen ymmärtäminen ja hyväksyminen on tärkeää elämän mielekkyyden lisäämisessä ja ymmärtämisessä. Uskonnollisessa retoriikassa tämä ilmenee uskona sieluun, sekä tietona ihmisen hyvyydestä ydinolemuksenamme. Meillä on noologinen ja hyvä ydinolemus.

Oikeanlainen elämänmyönteinen ”henkisen” vahvistaminen ja ravitseminen meissä samalla vahvistaa ja ravitsee elämän mielekkyyden kokemusta. Maailman toteutumisen ja ilmenemisen ominaisuuksilla on hyvyyden ydin. Niitä ominaisuuksia kutsutaan Terveysmeditaatiossa nimellä Neljä kykyä.

Muutos, siihen sopeutuminen ja erityisesti muutosvastarinta ovat hyvin luonnollisia asioita ihmisen elämässä ja elämänkulussa. Muutoksen vuoksi ihmisellä riittää ihmeteltävää, sekä monesti myös haasteita koko elämän ajaksi. Elämän mielekkyys sitoutuu hyvin vahvasti muutoksen mukana tuomaan vanhan häviämisen ja karsiutumisen problematiikkaan. Vanhojen Uskomusten Purkamisen meditaatio on eräs "täsmälääke" tähän. Kuolema on ihmisen elämässä muutoksen yksi rajuimpia ilmentymiä. Kuolemanpelko saa aikaan monenlaista järkevää ja vähemmän järkevää toimintaa ihmisessä. Pelon Kohtaamisen meditaatio on oiva väline tässä tilanteessa. Myös Terveysmeditaation Neljä kykyä rakentavat elämästä mielekkään ja auttavat lukuisin tavoin ihmistä sopeutumaan maailmankaikkeuden materiaalisiin ja noologisiin ilmentymiin aivan tavallisen arjen tasolle asti ja parhaimmillaan jopa kuoleman pelon yli. Tämän vuoksi Neljä kykyä on meditaatioharjoituksena erittäin ansiokas elämän mielekkyyden vahvistamisen ja säilyttämisen väline.


Missä näitä hienoja asioita voi oppia?

Tuosta aiemmin mainitsemastani kirjasta opit helposti Terveysmeditaation perusteet. Myös kaikki tässä blogitekstissä mainitut meditaatiot opetetaan siinä kirjassa. Joku saattaa toki haluta fyysisempää tukea, tekemistä ja toimintaa näiden arvokkaiden taitojen oppimiseen. Vantaan aikuisopisto järjestää keväällä 2018 useita uniikkeja Kehoälyn peruskursseja. Terveysmeditaation peruskursseja voi tilata suoraan minulta (Tapio Sippoin). Joskus tarvitsemme tukea myös muilta. Kosketus ja etenkin sen saaminen toiselta ihmiseltä on myös hyvin eheyttävä ja parantava asia. Sama Vantaan aikuisopisto järjestää loppukeväällä 2018 myös Sippoin meridiaanihieronta peruskurssin ja akupainanta peruskurssin, joita siis opetan. Jos taas haluat opiskella meridiaanihieronnan ja akupainannan ammattilaiseksi, kannattaa olla yhteydessä minuun, sillä sellainen koulutus alkaa pian.