sunnuntai 18. helmikuuta 2018

Sydämen älykkyys ja KehoälySosiaaliseen älykkyyteen, Kehoälyyn ja Terveysmeditaatioon liittyy myös sydämen ja aivojen välisen kommunikaation tietoisempi havaitseminen ja näiden viestien paras mahdollinen järkevä hyväksyntä. Kehoälyssä käytetään lanseeraamaani termiä "sydämen älykkyys" kuvaamaan tätä asiaa. Nykyinen tieteellinen tutkimus osoittaa, että sydän on muutakin kuin vain fyysinen elin, jonka tarkoitus on verenkierron ylläpito. Itämaisissa kulttuureissa, etenkin Kiinassa ja Japanissa, on tiedetty jo vuosituhansia, että sydämellä on tehtävänsä tunteiden käsittelyn alueella. Nykyinen länsimainen tiede alkaa pikku hiljaa todeta ja tajuta myös tämän. Tiede osoittaa jo nyt, että sydän on tunteiden ja ei-paikallisen informaation vastaanottamisen keskus.

Sydämellä on monimutkainen hermostollinen järjestelmä ja se säteilee ympärilleen fyysisen elektromagneettisen kentän, joka voidaan mitata nykyaikaisilla lääketieteellisillä ja neurotieteellisillä instrumenteilla. Sydämen sähkökenttä on noin 5000 kertaa voimakkaampi ja laajuudeltaan 60 kertaa suurempi kuin aivojen aktiviteetti. Sydän myös lähettää enemmän hermosignaaleja aivoille kuin aivot sydämelle. Sydämen solutason muistiin kertyneet asiat vaikuttavat hyvin konkreettisesti ihmisen terveyteen. Sydämen solumuistin suuresta vahvuudesta on saatu tietoa muun muassa sydänsiirtojen jälkeisten tutkimusten kautta, joissa on havaittu esimerkiksi sydämen uuden omistajan kykenevät muistamaan sydämen aikaisemman omistajan henkilökohtaisia muistoja. Tiede on myös todennut sydämen energiakentän pystyvän vaikuttamaan aivoaaltoihin.
Aktiivinen Terveysmeditaation harjoittelu palkitsee myös tässä suhteessa. Koska opimme Terveysmeditaation avulla ymmärtämään, kuinka sydän ja aivot toimivat yhdessä, pystymme tekemään kehoa ja mieltä tasapainottavia ja vahvistavia meditaatioharjoituksia. Myös Kehoälyn aktiivinen harjoittelu vaikuttaa samaan hyvään tapaan. Jos hahmotamme nykyisin vallalla olevia buumeja, joissa aivoja jumpataan ja tehokkuutta korostetaan myös ajattelun tasolla, huomataan, että TerveysmeditTapio Sippoinaatio ja Kehoäly edustavat toisenlaista toimintatapaa. Terveysmeditaatio keskittyy tasapainon löytämiseen ja ylläpitoon yksilön kehon, tunteiden ja ajattelun kesken. Terveysmeditoinnin tuottaman tasapainon seuraus on vahva mielenterveys ja oheistuote hyvä fyysinen terveys.

Maaliskuussa, 9.-11.3.2018, pidetään Valamon luostarissa Kehoälyn peruskurssi, joka on jo melkein täyteen buukattu, mutta jonne mahtuu vielä kaksi nopeinta ihmistä mukaan. Terveysmeditaation perusasiat voit omatoimisesti oppia Terveysmeditaation harjoitus- ja tietokirjasta, ISBN 978-952-67972-9-8, jonka voit tilata täältä. Kirjan ansioista voit oppia meditoimaan täysin itsenäisesti ja ilman opettajaa. Harjoitukset opetetaan kirjassa erittäin tarkasti. Kirja sisältää noin sata sivua tiedettä esim. aivoihin liittyen ja yli 140 sivua Terveysmeditaation harjoituksia, koko Terveysmeditaation peruskurssin ja yli 20 edistyneempää meditaatioharjoitusta. Kirjaa onkin jo ehditty sanoa ”parhaaksi suomenkieliseksi meditaatiokirjaksi kautta aikojen”.

Tämän blogitekstin kirjoitti kehoeetikko Tapio Sippoin. Kun haluat tehdä yhteistyötä hänen kanssaan Kehoälyn harjoittelun ja Terveysmeditaation asioissa, Tapioon saat yhteyden täältä.

Lopuksi oikeinkirjoituksesta pieni sivistävä huomio: Koska Kehoäly ja Terveysmeditaatio ovat suurelle yleisölle niin tuoreita asioita, on hyvä mainita pari selkeää seikkaa. On sivistynyttä ja relevanttia ymmärtää, että koska Kehoäly® ja Terveysmeditaatio® ovat ovat olleet jo parikymmentä vuotta rekisteröityjä tavaramerkkejä ja samalla terveyteen keskittyvien länsimaisten terveydenhoitomuotojen erisnimiä, ne molemmat, sekä Kehoäly että Terveysmeditaatio kirjoitetaan aina isolla alkukirjaimella, kuten muutkin erisnimet.


torstai 8. helmikuuta 2018

Yhteiskuntarauha, henkinen erottelukyky ja Terveysmeditaatio


Juuri valittu presidentti Sauli Niinistö, joka sai ansiokkaan äänivyöryn ja pääsi heti ensimmäisellä kierroksella virkaansa, käytti rauhan asiaa kampanjansa tunnuksena. Myös Terveysmeditaatio on rauhan ja yhteiskuntarauhan "kannattaja" tai oikeastaan tukipylväs. 

Henkinen immuniteetti ja henkinen erottelukyky Terveysmeditaatiossa

Tiedämme, että fyysinen kipu on merkki siitä, ettei keholla ole kaikki hyvin. Haluamme välttää kipua sen vuoksi. Kipu tuottaa myös tuskaa, joka jo itsessään on välttelyn aihe. Yritämme välttää ja parantaa sairauksia pitämällä fyysistä immuniteettiamme vahvana. Henkinen kipu on yhtä ikävä asia, joten me haluamme lievittää myös sitä. Henkistä kipua voi lievittää kehittämällä ja vahvistamalla henkistä immuniteettia. Tämä on yksi tärkeimmistä syistä harjoittaa Terveysmeditaatiota, sillä se lievittää henkistä kipua ja lisää henkistä immuniteettia. Myös säännöllinen Kehoälyn harjotttelu vahvistaa henkistä immuniteettia ja Terveysmeditaation ja Kehoälyn harjoittelun vaikutukset henkiseen immuniteettiin ovatkin melko identtiset.

Useimmat Terveysmeditaation harjoitukset kehittävät suoraan sekä henkistä immuniteettia että henkistä erottelukykyä. Esimerkiksi Terveysmeditaation harjoitus- ja tietokirjassa opetettu Terveysmeditaation hiukan edistyneempi perusharjoitus Rakkauden meditaatio on hyvä keino oppia henkistä erottelukykyä ja vahvistaa henkistä immuniteettia. Terveysmeditaation avulla opittu henkinen immuniteetti ohjaa ihmistä rakentamaan myös yhteiskuntarauhaa.

Yhteiskuntarauha ja Terveysmeditaatio

Terveysmeditaatio kehittää sosiaalista älykkyyttä, joka taas lisää ihmisen halukkuutta toimia toisten kanssa sopuisasti, etsiä yhteistä hyvää ja pitää yllä yhteiskuntarauhaa. Tämän päivän Suomessa tällaisia taitoja tarvitaan nyt enemmän kuin pitkään aikaan. On sinällään hyvin positiivista, että Suomelle valittiin presidentti, joka selvästikin yhdistää kansaa, koska pääsi virkaansa heti ensimmäisellä kierroksella.

Hiukan itselleni yllätyksenä voin todeta, että eduskunnan puhemiehenä ollut Maria Lohela puhui varsin viisaita presidentin virkaanastumisjuhlassa. Hän sanoi: ”Juho Kusti Paasikiven silmät samensi kaihi ja hän näki kautensa lopulla enää huonosti. Hän ei kuitenkaan sitä surrut. Epävarmassa maailmassa edes tarkoilla silmillä ei voi nähdä tulevaisuutta. On toimittava sisäisen vaiston ja ymmärryksen varassa.” Vahvaa ja jopa henkiseen vivahtavaa puhetta Lohelalta. Harvemmin kuulee valtaa pitävien puhuvan sisäisestä vaistosta

Lohela puhui myös muuta fiksua: ”Kuuloaisti sen sijaan on tärkeä, sillä presidentti tarvitsee tarkat korvat kuullakseen ihmisten huolia ja toiveita. Vielä sitäkin tärkeämpi on kuitenkin moraalinen aisti, kyky erottaa oikea väärästä. ( … ) Suomalaisen presidentti-instituution historiassa on hyvä vastaus tähänkin kysymykseen; Urho Kekkosen sanat Paasikivi-seuran tilaisuudessa vuonna 1964: ”Kun minulta on tiedusteltu, voinko tehdä jotakin, sanon, että tulen vastaan puoliväliin ja tarpeen vaatiessa sen ylikin.” Ajatelkaamme itseämme hetken ihmisinä. Eero Huovisen sanojen mukaan tärkein matka ihmisen elämässä on tulla toista puoliväliin vastaan. Nykyisin tämä on entistä tärkeämpää sosiaalisen eriytymisen tapahtuessa, kuplien syntyessä ja jännitteiden kasvaessa. Yhteiskunnallinen eheys ei säily, ellei jokainen suomalainen tule toista puoliväliin vastaan ja tarpeen vaatiessa sen ylikin.


Mistä tässä oikeastaan on kyse?

Asia on melko simppeli. Henkinen immuniteetti auttaa välttämään tuhoisia tunteita ja kehittämään myönteisiä. Terveysmeditaation avulla opimme ymmärtämään ajatuksiamme ja tunteitamme, sekä arvostamaan tarpeitamme. Käytännössä kaikki ydintarpeemme ovat hyviä, mutta kykymme tyydyttää niitä saattaa olla vinoutunut. Tuota vinoumaa saattaa aiheuttaa muun muassa usean (hyvän) tarpeen välinen jännitteisyys ja ristiriita, jota emme juuri silloin kykene ratkaisemaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kun ihmisellä on vahva henkinen immuniteetti ja sen seurauksena enemmän rauhaa itsensä kanssa, kykenee hän laajempaan ymmärrykseen ja tukemaan siten myös yhteiskuntarauhaa. Voidaan sanoa, että hänestä tulee rauhallinen ja yhteistä hyvää rakentava kansalainen.

Jotkut ajatuksistamme ja tunteistamme ovat haitallisia ja jopa myrkyllisiä, ja toiset taas ovat terveellisiä, voimaannuttavia ja parantavia. Kannattaa siis erikoistua terveisiin ja parantaviin ajatuksiin ja niiden harjoittamiseen. Säännöllinen Terveysmeditaatio luo vahvan henkisen immuniteetin, joka taas synnyttää terveen mielenlaadun, jollainen on vähemmän altis kielteisille ajatuksille ja tunteille. Jos mielenterveytesi on vahva, koet ”häiriöiden” saapuessa ehkä hiukan tuskaa, mutta saat kuitenkin mielentasapainosi takaisin nopeasti.

Paras ratkaisu on hankkia vahva henkinen immuniteetti Terveysmeditaation avulla, kaikessa rauhassa, hitaasti kiiruhtaen, kuten Terveysmeditaation toimintatapoihin kuuluu. Vahvan henkisen immuniteetin kehittyminen vaatii aikaa, joten voit unohtaa höpinät äkillisistä valaistumisista. Säännöllinen Terveysmeditaatio vie sinua kuitenkin koko ajan kohti vahvempaa henkistä immuniteettia.

Terveysmeditaatio opettaa myös henkistä erottelukykyä. Vähitellen omien asioidemme projisointi ”ulospäin” vähenee ja kykenemme havaitsemaan myös muiden ajattelussa ja toiminnassa niiden syvällisemmät syyt. Henkinen erottelukyky kehittyy parhaiten samaan tapaan kuin henkinen immuniteetti, eli pikkuhiljaa säännöllisen Terveysmeditaation tekemisen avulla ja kautta, kaikessa rauhassa, hitaasti kiiruhtaen, kuten Terveysmeditaation toimintatapoihin kuuluu.

Itsemme kohtaamisessa vahva henkinen immuniteetti on kiitollinen matkakumppani. Henkisen immuniteetin avulla voimme vähentää omia negatiivisia ajatuksia, sekä myös oppia hyväksymään, että jotain negatiivista jää kuitenkin jäljelle ja silti voimme elää sen tiedon kanssa ja antaa itsellemme suotuisasti se pieni negatiivisuus anteeksi. Tätä positiivista kehittymistä on Terveysmeditaation Lempeän meditoinnin toimintatapa käytännössä. Itsetutkiskelun ja Terveysmeditaation kautta voimme löytää hyvän inhimillisen luonteemme ja oppia rauhoittamaan liialliset tunnereaktiomme. Se auttaa meitä tulemaan immuunimmaksi mielentasapainoa häiritseville negatiivisille tunteille ja ajatustottumuksille. Henkisen immuniteetin kehittymisprosessi on suurelti tällainen ja siinä edistyneen on helppo tehdä yhteistyötä muiden kanssa ja pyrkiä yhteiskuntarauhaan.


Tätä blogia kirjoittaa kehoeetikko ja Kehoälyn mestari Tapio Sippoin. Kun haluat oppia Kehoälyn harjoittelua ja Terveysmeditaatiota, täältä saat yhteyden häneen.
 

perjantai 2. helmikuuta 2018

Elämän mielekkyyden vahvistaminen


Elämäsi tuntuu varmastikin koko ajan leppoisalta ja hyvin mielekkäältä. 

Jos kuitenkin satut yllättävästi tuntemaan jonkun, kaverin tai esim. sukulaisen, jolta selvästikin tämä hieno, sinulla jo hallussa oleva mielentila puuttuu, kannattaa sinun vinkata häntä tutustumaan Terveysmeditaatioon ja Kehoälyn harjoitteluun.Neljä Terveysmeditaation elämänviisautta ja elämän salaisuus

Ihmisen on löydettävä elämänsä tarkoitus itse. Terveysmeditaatio tarjoaa meditoijalleen mahdollisuuden elämän tarkoituksen löytämiseen ja sitä kautta aina parhaalla mahdollisella tavalla elämänsä tarkoituksen. Toisin sanoen Terveysmeditaation ”filosofiassa” väitetään, että elämällä on aina tarkoitus, mikä kulloinkin, ja että meditoijalla on vapaus ryhtyä toteuttamaan tätä tarkoitustaan. Terveysmeditaation neljä elämänviisautta ovat taitoja, jotka ovat kaikkien halukkaiden opittavissa. Niitä on helppo opiskella Terveysmeditaation harjoitus- ja tietokirjasta. Kirja on helppoa tilata suoraan kustantajalta; Kustannus Geisir Oy


Neljä Terveysmeditaation elämänviisautta, eli kykyä, ovat:

Yksi: Kyky tehdä ja tuottaa jotain arvokasta lisää tähän maailmaan,
Kaksi: Kyky nauttia ja kokea elämän mielekkyys näkemällä ja kokemalla kauneutta ja hyviä nautintoja (siis nauttia elämästä),
Kolme: Kyky toimia eettisesti oikein ja kokea sitä kautta elämä mielekkäänä,
Neljä: Kyky ymmärtää muutosta ja kyetä sopeutumaan siihen suotuisalla hyvällä tavalla.

Kaikki nämä neljä kykyä ovat kiinteässä yhteydessä meidän mielenterveyteen ja elämä mielekkyyteen. Korkeatasoisena taitona ne voi parhaiten oppia Terveysmeditaation avulla. Stressin käsittelyyn ja hallintaan liittyvät eniten kyky toimia eettisesti oikein ja kokea sitä kautta elämä mielekkäänä, sekä kyky ymmärtää muutosta ja kyetä sopeutumaan siihen suotuisalla hyvällä tavalla. Kehoälyn säännöllinen harjoittelu on paras mahdollinen tapa hoitaa stressiä. Stressiä voi hoitaa myös monilla Terveysmeditaation harjoituksilla, ja korostuneesti Muutoksen ymmärtämisen meditaatio on siihen erinomaisen hyvä. (Sekin löytyy tuosta kirjasta!).

Elämänilon, sisäisen rauhan ja onnellisuuden merkitykset ovat elämän mielekkääksi kokemiselle myös oleellisia asioita. Omien sisäisten tarpeiden meditaatio sekä Hyvän mielen meditaatio sopivat hyvin näiden neljän kyvyn (Terveysmeditaation neljä elämänviisautta) mietiskelemiseen, hahmottamiseen ja meditoimiseen. Kaikki nämä opetetaan tuossa Terveysmeditaation harjoitus- ja tietokirjassa. Kirjaa onkin hyvästä syystä jo ehditty sanoa ”parhaaksi suomenkieliseksi meditaatiokirjaksi”.


Elämän salaisuus ja mielekkyys

Terveysmeditaatio ja Kehoälyn harjoittelu liittyvät aina elämän mielekkyyteen. Salaisuus on elämän mielekkyyden luonteen ymmärtämisessä. Hyviä harjoitteita elämän mielekkyyden lisäämiseksi on paljon. Aluksi on hyvä tehdä Elävöittävää liikesarjaa, ja hiukan edistyttyä esim. Neljän kyvyn meditaatio on erinomainen elämän mielekkyyden lisäämisen väline. Noologisen olemuspuolen ymmärtäminen ja hyväksyminen on tärkeää elämän mielekkyyden lisäämisessä ja ymmärtämisessä. Uskonnollisessa retoriikassa tämä ilmenee uskona sieluun, sekä tietona ihmisen hyvyydestä ydinolemuksenamme. Meillä on noologinen ja hyvä ydinolemus.

Oikeanlainen elämänmyönteinen ”henkisen” vahvistaminen ja ravitseminen meissä samalla vahvistaa ja ravitsee elämän mielekkyyden kokemusta. Maailman toteutumisen ja ilmenemisen ominaisuuksilla on hyvyyden ydin. Niitä ominaisuuksia kutsutaan Terveysmeditaatiossa nimellä Neljä kykyä.

Muutos, siihen sopeutuminen ja erityisesti muutosvastarinta ovat hyvin luonnollisia asioita ihmisen elämässä ja elämänkulussa. Muutoksen vuoksi ihmisellä riittää ihmeteltävää, sekä monesti myös haasteita koko elämän ajaksi. Elämän mielekkyys sitoutuu hyvin vahvasti muutoksen mukana tuomaan vanhan häviämisen ja karsiutumisen problematiikkaan. Vanhojen Uskomusten Purkamisen meditaatio on eräs "täsmälääke" tähän. Kuolema on ihmisen elämässä muutoksen yksi rajuimpia ilmentymiä. Kuolemanpelko saa aikaan monenlaista järkevää ja vähemmän järkevää toimintaa ihmisessä. Pelon Kohtaamisen meditaatio on oiva väline tässä tilanteessa. Myös Terveysmeditaation Neljä kykyä rakentavat elämästä mielekkään ja auttavat lukuisin tavoin ihmistä sopeutumaan maailmankaikkeuden materiaalisiin ja noologisiin ilmentymiin aivan tavallisen arjen tasolle asti ja parhaimmillaan jopa kuoleman pelon yli. Tämän vuoksi Neljä kykyä on meditaatioharjoituksena erittäin ansiokas elämän mielekkyyden vahvistamisen ja säilyttämisen väline.


Missä näitä hienoja asioita voi oppia?

Tuosta aiemmin mainitsemastani kirjasta opit helposti Terveysmeditaation perusteet. Myös kaikki tässä blogitekstissä mainitut meditaatiot opetetaan siinä kirjassa. Joku saattaa toki haluta fyysisempää tukea, tekemistä ja toimintaa näiden arvokkaiden taitojen oppimiseen. Vantaan aikuisopisto järjestää keväällä 2018 useita uniikkeja Kehoälyn peruskursseja. Terveysmeditaation peruskursseja voi tilata suoraan minulta (Tapio Sippoin). Joskus tarvitsemme tukea myös muilta. Kosketus ja etenkin sen saaminen toiselta ihmiseltä on myös hyvin eheyttävä ja parantava asia. Sama Vantaan aikuisopisto järjestää loppukeväällä 2018 myös Sippoin meridiaanihieronta peruskurssin ja akupainanta peruskurssin, joita siis opetan. Jos taas haluat opiskella meridiaanihieronnan ja akupainannan ammattilaiseksi, kannattaa olla yhteydessä minuun, sillä sellainen koulutus alkaa pian.