sunnuntai 12. helmikuuta 2017

Perinnöllinen terveys ja Kehoäly

Wikipedian mukaan: 
"Perinnölliset sairaudet ovat virheellisten geenien aiheuttamia sairauksia. (...) Yleensä perinnöllisistä sairauksista puhuttaessa tarkoitetaan lähinnä monogeenisiä sairauksia, joita tunnetaan yli 5000."
Perinnöllinen terveys on Tapio Sippoinin lanseeraama käsite, jolla tarkoitetaan säännöllisellä Kehoälyn harjoittelulla saavutettua psykofyysistä tilaa, jossa henkilön mahdolliset perinnölliset sairaudet jäävät kokonaan puhkeamatta tai niiden puhkeamista siirretään vuosia tai vuosikymmeniä. 


Tapio Sippoin on lanseerannut myös käsitteeet kehoetiikka ja Kehoäly, sydämen älykkyys, Kehoälyn liminaalitila, Terveysmeditaatio, sekä parantavan humoristiset "tautiluokitukset" stressipellesyndrooma ja Jäätynyt ruusu. Hän on Suomen johtava kehoetiikan asiantuntija.

Perinnöllisen terveyden protokolla
Kehoälyn harjoittelussa ja Terveysmeditaatiossa käytettävä perinnöllisen terveyden protokolla on tiivistettävissä kolmeen ohjeeseen:
1. Tee säännöllisesti Kehoälyn harjoituksia ja opiskele kehoetiikkaa.
2. Nuku riittävästi ja lepää sopivasti.
3. Syö kehoeettisesti oikein ja omaksu raittiit elämäntavat.

Jos sinulla on suvussa perinnöllisiä sairauksia ja haluat ennaltaehkäistä niiden puhkeamista tai hidastaa niiden etenemistä, ota yhteyttä Tapio Sippoiniin yksityisohjausta varten ja/tai mene mukaan Kehoälyn peruskursseille.

Kirjassa Kehoälyn salaisuudet - kehoetiikan ja Kehoälyn käsikirja, kerrotaan lisää kehoetiikasta ja Kehoälyn harjoittelusta. Asiantunteva kirja-arvio löytyy täältä. Kirjaa voi tilata täältä. Kehoälyn peruskursseja löytyy täältä.