torstai 7. elokuuta 2014

Kehoeetikko Tapio Sippoin, Kehoäly® menetelmän ja MindWellness terveysmeditaation® kehittäjä


 
Tapio Sippoin opettamassa Kasavuorella.


Tapio Sippoin tunnetaan selkeästä, käytännönläheisestä ja lempeästä opetustavastaan, sekä korkeatasoisista pedagogisista ja didaktisista taidoistaan. Tapio on Suomen tunnetuin terveysmeditaation asiantuntija ja opettaja, sekä todennäköisesti pätevin Kehoälyyn liittyvän tiedon ja taidon opettaja. Parhaiten hänet tunnetaan kehittämistään asioista, eli Kehoäly -terveysmenetelmästä ja MindWellness terveysmeditaatiosta. Tapio on myös työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden asiantuntija.

Kristillisissä piireissä hänet tunnetaan MindWellness terveysmeditaation sovelluksesta, eli Kristillisestä terveysmeditaatiosta. Tapio Sippoin on myös lanseerannut käsitteen kehoetiikka ja onkin Suomen johtava kehoetiikan asiantuntija.

Hän on toiminut itsehoidollisten terveysharjoitusten ohjaajana ja opettajana yli kaksikymmentä vuotta. Tapio on opettanut taitojaan monissa erilaisissa yrityksissä ja yli kahdessakymmenessä aikuisopistossa ympäri Suomea, sekä myös monissa paikoissa ulkomailla. 

Nykyisin Tapio Sippoin opettaa pääasiassa Kehoäly -terveysmenetelmää ja MindWellness terveysmeditaatiota. Kristillinen terveysmeditaatio on kolmas Tapion opettama asia. 

Akateemiselta koulutukseltaan ekonomi Tapio Sippoin on kauppatieteiden maisteri ja pedagogi, ammattillisten aineiden opettaja, sekä työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden asiantuntija. Taloustieteissä hän on eniten perehtynyt ylemmän liikkeenjohdon strategioihin, yhteiskuntavastuuseen ja liiketoiminnan etiikkaan. Tapio on opiskellut Helsingin yliopistossa teologiaa ja uskontotiedettä kuusi vuotta ja tällä hetkellä nuo opinnot ovat kesken. 

Lisäksi hänellä on yliopisto-opintoja psykologiassa, lääketieteessä, liikuntalääketieteessä ja psykiatriasta. Tapio Sippoin on myös koulutettu akupunktioterapeutti, urheiluvalmentaja, hieroja, jäsenkorjaaja ja akupainannan opettaja. Näiden taitojen lisäksi Tapiolla on kaksitoista erilaista itämaisen lääketieteen asiantuntijan / opettajan diplomia. Tapiolla on myös viiden urheilulajin valmentajatausta ja -koulutus.

Tapioon voit halutessasi ottaa yhteyttä puhelimella 050 5328 528 tai sähköpostilla kehoeetikko @ gmail.com. 

Kehoäly® -terveysmenetelmää kehitetään edelleen jatkuvasti. Tätä kuvaa myös eräs Kehoälyn prinsiipeistä, eli Creatio Aeterna. (Jatkuvan kehittämisen periaate). Nykyään menetelmän kehittämiseen osallistuu myös muita Kehoälyn taitajia. Kehoälyn ohjaajien graduointia ja kehitystyötä varten on olemassa Collegium of Kehoäly Instructors. kehoälyn ohjaajia on kahdeksaa tasoa.


Tapio Sippoin ja Kehoäly -itsehoidon Virtaava asento.

MindWellness®, Kehoäly®, Body Intelligence® ja terveysmeditaatio® ovat Tapio Sippoinille rekisteröityjä tavaramerkkejä. Rekisteröinnin avulla on varmistettu, että nämä vakiintuneet nimikkeet pysyvät hyvässä eettisessä käytössä. Rekisteröinnin tarkoituksena on myös pitää opettajien osaamistaso korkeana ja toiminta eettisenä. Tämä ilmenee muun muassa siten, että Kehoäly® ja MindWellness terveysmeditaation® opettaja -lisenssit uusitaan vuosittain. 

Käytännössä kaikki pätevät henkilöt, jotka luvallisesti opettavat terveysmeditaatiota, Kehoälyä, MindWellness terveysmeditaatiota ja Kristillistä terveysmeditaatiota ovat saaneet koulutuksen siihen Tapio Sippoinilta. Kaikilla Kehoälyä ja terveysmeditaatiota opettavilla on myös voimassa oleva kirjallinen lisenssi, joka oikeuttaa heitä pitämään Kehoälyn ja MindWellness terveysmeditaation harjoituksia ja kursseja. 

Kehoäly®, Body Intelligence® = Good gain with tender gentle attitude. Kehoäly on työkykyä lisäävä ja stressiä vähentävä bodymind-menetelmä, joka lisää kehoälyä ainutlaatuisella tavalla. Kehoäly® sisältää lempeää itsehoitoa, elinvoiman aitoa tunnistamista ja siitä tietoiseksi tulemista, hermostoa vahvistavaa energiaharjoittelua, sekä monipuolista toimivaa terveysliikuntaa. Kehoälyn harjoittelun seurauksena on ainutlaatuisen vahva kehoälyn lisääntyminen. Kehoäly on myös työkyvyn säilyttämisen ja ylläpidonkannalta yksilön tärkein taito. Kehoälyn menetelmää kehitetään jatkuvasti, Creatio Aeterna -toimintatavan mukaisesti.